Prezydent Nigerii poinformował, że współzałożyciel Microsoft Bill Gates odmówił zaoferowania prawodawcom z Nigerii 10 milionów dolarów łapówki za przekazanie ustawy o chorobach zakaźnych. Jednakże Koalicja Zjednoczonych Partii Politycznych (CUPP), opozycyjna partia Nigerii, twierdzi, że Gates zaoferował nigeryjskim prawodawcom 10 milionów dolarów za „szybkie przyjęcie ustawy”, której celem jest ograniczenie rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych w ich kraju.

Komitet Nigerii w Izbie Reprezentantów prowadzący dochodzenie w sprawie domniemanego przekupstwa wysłuchał oświadczenia przedstawicieli Fundacji Billa i Melindy Gatesów, którzy zaprzeczają zarzutom. – Fundacja Billa i Melindy Gatesów niedawno dowiedziała się o oskarżeniu krążącym w nigeryjskich mediach, jakoby uczestniczyła w płatności na rzecz Izby Reprezentantów Nigerii. Wszelkie takie zarzuty są całkowicie fałszywe i bezzasadne – powiedział nigeryjski przedstawiciel fundacji Gatesów, Paulin Basinga. – Fundacja nie zaoferowała żadnej zachęty finansowej żadnemu członkowi oddziału legislacyjnego Nigerii w celu uchwalenia przepisów. Nie przekazała też żadnych dotacji organizacjom – dodał.

Proponowane przepisy wywołały w Nigerii ogromne kontrowersje. Obywatele obawiają się, że ustawa pozwala rządowi Nigerii na nadmierną władzę w egzekwowaniu środków mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych, takich jak tyfus, cholera i gorączka denga. Ustawa wzywa także do obowiązkowych szczepień.

11 maja dziennik „Premium” poinformował o najbardziej kontrowersyjnych sekcjach ustawy: Sekcje 46 i 47 projektu ustawy przewidują obowiązkowe szczepienia dzieci i dorosłych określonymi szczepionkami. Sekcja 15 projektu ustawy upoważnia dyrektora generalnego Nigeryjskiego Centrum Rozprzestrzeniania się Chorób do wydania zawiadomienia o przejęciu własności obywatela i wysłania go do izolacji bez jego zgody. Sekcja 24 upoważnia funkcjonariusza organów ścigania do otrzymania sądowego nakazu zniszczenia budynku, w którym wystąpiła choroba zakaźna.

W 2018 roku Fundacja Billa i Melindy Gatesów zgodziła się spłacić zadłużenie Nigerii w wysokości 76 mln dolarów powstałe podczas walki z krajową epidemią polio. Fundacja zatwierdziła umorzenie długów po tym, jak Nigeria spełniła określone warunki, w tym gwarancję „wykonania każdego roku ponad 80 szczepień zatwierdzonych przez rząd na obszarach bardzo wysokiego ryzyka” na polio.

Źródło: Gabrielle Reyes/Breitbart
Tłumaczenie: Dominika Legierska