Konfederacja Lewiatan przygotowała raport, którego celem jest zwiększenie aktywności ekonomicznej Polek.

Ekspert ekonomiczny Konfederacji Lewiatan Mariusz Zielonka podkreślił fakt, że aktywizacja kobiet na rynku pracy jest kluczem do rozwoju polskiej gospodarki.

– W wielu aspektach trwanie przy obecnych politykach społecznych, rynku pracy czy rozwiązaniach fiskalnych, z roku na rok będzie pogarszać sytuację ekonomiczną kobiet, a co za tym idzie również i gospodarczą – ostrzegł Zielonka.

W raporcie „Poprawa sytuacji kobiet w zatrudnieniu” wskazano cztery główne obszary dotykające życia kobiet, w których potrzebne są zmiany. Pierwsza zmiana miałaby dotyczyć wzrostu dostępu do dobrej jakości opieki i edukacji dla dzieci, przez zwiększenie liczby miejsc w żłobkach oraz wyższe subsydiowanie zatrudnienia dodatkowej opieki dla dziecka w wieku do 3 lat. Dzięki temu kobietom byłoby łatwiej wrócić na rynek pracy.

Poza tym, Konfederacja Lewiatan apeluje o wsparcie zmian w dominującym modelu rodziny.

„Warunki do łączenia funkcji rodzicielskich i uczestnictwa na rynku pracy obejmują trzy elementy. Jeden dotyczy rozwiązań polityki rodzinnej i możliwości łączenia pracy zawodowej z rodziną, czyli wypełniania funkcji rodzicielskich i uczestnictwa w rynku pracy. Kolejny – to struktury rynku pracy, związane z możliwością podjęcia i utrzymania pracy, korzystania z elastycznych form zatrudnienia i organizacji pracy. Trzeci z nich, to element kulturowy dotyczący postrzegania ról społecznych kobiet i mężczyzn (zaangażowanie ojców w opiekę nad dziećmi)” – wskazała Konfederacja Lewiatan.

W raporcie wezwano również do modyfikacji systemu wsparcia rodziny (m.in. przez zmianę zasad funkcjonowania programu 500+) poprzez przyznawanie świadczenia dzieciom, których opiekunowie prawni są obecni na rynku pracy.

Ostatnim punktem raportu Konfederacji Lewiatan jest poprawa dostępności do opieki zdrowotnej dla osób w wieku przedemerytalnym, aby w ten sposób zadbać o ich aktywność zawodową.

Maleje liczba kobiet w biznesie

Jak wygląda aktywność zawodowa Polek?

Poprzedni artykułPrzed nami fala upadłości?
Następny artykułPolska kukurydzą stoi