fbpx
sobota, 9 grudnia, 2023
Strona głównaPodatkiAlert podatkowy: minimalny podatek dochodowy dla nierentownych podatników CIT

Alert podatkowy: minimalny podatek dochodowy dla nierentownych podatników CIT

W ramach współpracy z jedną z najbardziej renomowanych spółek doradztwa podatkowego – Martini i Wspólnicy Sp. z o.o. – na łamach serwisu fpg24.pl sukcesywnie publikujemy najważniejsze alerty podatkowe przygotowane przez Naszych Partnerów. Dziś o minimalnym podatku dochodowym dla nierentownych podatników CIT.

W ramach Polskiego Ładu od 2022 r. ma zostać wprowadzony minimalny podatek dochodowy dla podatników CIT spełniających określone kryteria. Nie jest on jednak zawężony do dużych podmiotów, ale może mu podlegać potencjalnie każdy podatnik CIT, jeżeli poniósł stratę podatkową na działalności operacyjnej lub jego rentowność z takiej działalności nie przekracza 1 proc.

Projekt ustawy przewiduje, że minimalnym podatkiem dochodowym nie będą objęte niektóre podmioty, np. rozpoczynające prowadzenie działalności (w roku jej rozpoczęcia i dwóch kolejnych latach podatkowych) lub podmioty funkcjonujące w prostej strukturze bez rozbudowanych powiązań. Dodatkowo podatnik w kalkulacji rentowności ma pomniejszyć kwotę swoich kosztów o koszty zaliczonych w roku podatkowym do kosztów uzyskania przychodów, w tym poprzez odpisy amortyzacyjne, kosztów wynikających z nabycia lub ulepszenia środków trwałych.

Stawka podatku minimalnego ma wynosić 10 proc. podstawy opodatkowania, przy czym podstawa opodatkowania będzie obejmować przede wszystkim kwotę równą 4 proc. przychodów ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych osiągniętych w danym roku podatkowym. Stąd w praktyce podatek minimalny będzie równy co najmniej 0,4 proc. przychodów danego podatnika z działalności operacyjnej. Dodatkowo podstawa opodatkowania będzie zwiększona o (I) określoną kwotę nadwyżki kosztów finansowania dłużnego oraz (II) określoną kwotę nadwyżki kosztów usług niematerialnych nabytych od podmiotów powiązanych lub z rajów podatkowych, jak również (III) określoną kwotę podatku odroczonego z ujawnienia w rozliczeniach podatkowych niepodlegającej dotychczas amortyzacji wartości niematerialnej i prawnej.

Kwotę zapłaconego za dany rok minimalnego podatku dochodowego będzie można odliczyć od podatku wykazanego w rocznym zeznaniu CIT-8 za kolejno następujące po sobie trzy lata podatkowe następujące bezpośrednio po roku, w którym podatnik wpłacił minimalny podatek dochodowy.

Ostateczne brzmienie projektu może jeszcze ulec zmianie, m.in. zgodnie ze złożoną w dniu 14 września br. autopoprawką do projektu Polskiego Ładu, minimalny podatek nie będzie miał zastosowania do podatników, których rentowność jest w bardzo wysokim stopniu zależna od czynników, na które nie mają wpływu, takich jak regulowane ceny (np. energia) czy wahania cen surowców na globalnych rynkach (branża wydobywcza), bez względu na status własnościowy spółki.

W związku z powyższym, rekomendowana jest weryfikacja struktury firmy pod kątem tego, czy podatek minimalny może znaleźć zastosowanie oraz przegląd wyłączeń z opodatkowania pod kątem podjęcia ewentualnych działań zaradczych (np. uproszczenia struktury grupy).

INNE Z TEJ KATEGORII

Ulgi w PIT cieszą się w Polsce popularnością

W ubiegłym roku z różnych ulg w PIT skorzystało w Polsce ponad półtora miliona osób. Najczęściej byli to młodzi ludzie.
2 MIN CZYTANIA

Opublikowano projekt przepisów dotyczący dochodowych JPK

Od 1 stycznia 2025 r. dla największych podatników CIT obowiązkowe stanie się składanie JPK_KR. Równocześnie w życie wejdzie rozporządzenie MF w sprawie dodatkowych danych, o które należy uzupełnić księgi podlegające przekazaniu na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
4 MIN CZYTANIA

Będą ułatwienia podatkowe dla przedsiębiorców?

Ministerstwo Finansów pracuje nad podatkowymi ułatwieniami dla przedsiębiorców. Chodzi o kwestię rozliczania wydatków inwestycyjnych.
2 MIN CZYTANIA

INNE TEGO AUTORA

Alert podatkowy: ulgi podatkowe w Polskim Ładzie

W ramach współpracy z jedną z najbardziej renomowanych spółek doradztwa podatkowego – Martini i Wspólnicy Sp. z o.o. – na łamach serwisu fpg24.pl sukcesywnie publikujemy najważniejsze alerty podatkowe przygotowane przez Naszych Partnerów. Dziś o ulgach podatkowych w Polskim Ładzie.
5 MIN CZYTANIA

Alert podatkowy: wsparcie w zakresie inwestycji

W ramach współpracy z jedną z najbardziej renomowanych spółek doradztwa podatkowego – Martini i Wspólnicy Sp. z o.o. – na łamach serwisu fpg24.pl sukcesywnie publikujemy najważniejsze alerty podatkowe przygotowane przez Naszych Partnerów. Dziś o wsparciu w zakresie inwestycji.
2 MIN CZYTANIA

Alert podatkowy: preferencje podatkowe dla spółek holdingowych

W ramach współpracy z jedną z najbardziej renomowanych spółek doradztwa podatkowego – Martini i Wspólnicy Sp. z o.o. – na łamach serwisu fpg24.pl sukcesywnie publikujemy najważniejsze alerty podatkowe przygotowane przez Naszych Partnerów. Dziś o preferencjach podatkowych dla spółek holdingowych.
2 MIN CZYTANIA