fbpx
wtorek, 16 lipca, 2024
Strona głównaPodatkiAlert podatkowy: objaśnienia w zakresie domniemania oraz należytej staranności

Alert podatkowy: objaśnienia w zakresie domniemania oraz należytej staranności

W ramach współpracy z jedną z najbardziej renomowanych spółek doradztwa podatkowego – Martini i Wspólnicy Sp. z o.o. – na łamach serwisu fpg24.pl sukcesywnie publikujemy najważniejsze alerty podatkowe przygotowane przez Naszych Partnerów. Dziś o objaśnieniach podatkowych w zakresie domniemania oraz należytej staranności.

Do 20 kwietnia 2021 r. trwają konsultacje dotyczące projektu objaśnień podatkowych w zakresie cen transferowych nr 4 – Domniemanie oraz należyta staranność. Objaśnienia odnoszą się do należytej staranności w zakresie weryfikacji rozliczeń drugiej strony transakcji z podmiotem krajowym, o której mowa w art. 11o ust. 1b ustawy o CIT1. Objaśnienia nie dotyczą natomiast ustalania rzeczywistego właściciela i pojęcia należytej staranności na gruncie przepisów o podatku u źródła.

W projekcie objaśnień stwierdzono, że:

  • domniemanie art. 11o ust. 1b ustawy o CIT znajduje zastosowanie, jeśli zostanie ustalone, że druga strona transakcji przekraczającej wartość 500.000 zł dokonuje w roku podatkowym bezpośrednio rozliczeń z podmiotem rajowym;
  • przez rozliczenia z podmiotem rajowym rozumie się uregulowanie z kontrahentem rozrachunków (należności/ zobowiązań), które może przyjąć formę np. uregulowania należności/zobowiązania środkami pieniężnymi, w naturze czy też drogą kompensaty wzajemnych należności i zobowiązań;
  • dla podważenia domniemania (które skutkuje brakiem powstania obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych) konieczne jest wykazanie, że rzeczywisty właściciel nie jest podmiotem rajowym;
  • spełnienie standardu należytej staranności z art. 11o ust. 1b ustawy o CIT w przypadku transakcji z podmiotami powiązanymi związane jest z wyższymi wymaganiami, ponieważ podmioty powiązane posiadają większe możliwości współdziałania w ramach grupy dla weryfikacji istotnych okoliczności;
  • dla dochowania należytej staranności przy dokonywaniu transakcji z podmiotami niepowiązanymi – niezależnie od miejsca ich rezydencji – wystarczające jest pozyskanie oświadczenia wiedzy od drugiej strony transakcji, z którego wynikać będzie, że ta druga strona transakcji nie dokonuje żadnych rozliczeń, w roku podatkowym podatnika, z podmiotem rajowym (należy jednak podkreślić, że jeśli podatnik posiadał dostęp do informacji, na podstawie których wiedział lub powinien był wiedzieć, że otrzymane oświadczenie jest niezgodne z rzeczywistością, standard należytej staranności uznany zostanie za niedochowany);
  • jeśli podatnik ustali, dochowując należytej staranności, że druga strona transakcji nie dokonuje rozliczeń z podmiotem rajowym, to nie sporządza lokalnej dokumentacji cen transferowych transakcji dokonywanej przez niego z tą drugą stroną.

INNE Z TEJ KATEGORII

W tym roku Dzień Wolności Podatkowej przypada jeszcze później niż w roku ubiegłym!

Już po raz trzydziesty pierwszy Centrum im. Adama Smitha oblicza Dzień Wolności Podatkowej. W tym roku przypada on w piątek 28 czerwca, dopiero w 180 dzień roku! Na opłacenie wszystkich danin, czyli podatków, niezależnie od tego, jak się nazywają, w tym opłat i składek, które są przymusowe, pracujemy 179 (sto siedemdziesiąt dziewięć) z 366 dni, czyli o 8 dni dłużej niż w roku 2023.
5 MIN CZYTANIA

Szykują nam nowy podatek. Efektem będą drastyczne podwyżki cen gazu, węgla i paliwa

Jak informuje „Rzeczpospolita”, węgiel będzie droższy nawet o połowę, a olej napędowy o ponad 50 gr na litrze. Taki będzie efekt wprowadzenia przez rząd nowego podatku wynikającego z unijnej dyrektywy o systemie handlu emisjami gazów cieplarnianych. Jej uchwalenie ma nastąpić do końca 2024 r.
2 MIN CZYTANIA

Apel rzecznika MŚP do premiera w sprawie składki zdrowotnej

Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, zwrócił się do premiera Donalda Tuska z listem dotyczącym dwóch szczególnie ważnych dla przedsiębiorców zapowiedzi rządu.
2 MIN CZYTANIA

INNE TEGO AUTORA

Alert podatkowy: ulgi podatkowe w Polskim Ładzie

W ramach współpracy z jedną z najbardziej renomowanych spółek doradztwa podatkowego – Martini i Wspólnicy Sp. z o.o. – na łamach serwisu fpg24.pl sukcesywnie publikujemy najważniejsze alerty podatkowe przygotowane przez Naszych Partnerów. Dziś o ulgach podatkowych w Polskim Ładzie.
5 MIN CZYTANIA

Alert podatkowy: minimalny podatek dochodowy dla nierentownych podatników CIT

W ramach współpracy z jedną z najbardziej renomowanych spółek doradztwa podatkowego – Martini i Wspólnicy Sp. z o.o. – na łamach serwisu fpg24.pl sukcesywnie publikujemy najważniejsze alerty podatkowe przygotowane przez Naszych Partnerów. Dziś o minimalnym podatku dochodowym dla nierentownych podatników CIT.
2 MIN CZYTANIA

Alert podatkowy: wsparcie w zakresie inwestycji

W ramach współpracy z jedną z najbardziej renomowanych spółek doradztwa podatkowego – Martini i Wspólnicy Sp. z o.o. – na łamach serwisu fpg24.pl sukcesywnie publikujemy najważniejsze alerty podatkowe przygotowane przez Naszych Partnerów. Dziś o wsparciu w zakresie inwestycji.
2 MIN CZYTANIA