fbpx
wtorek, 18 czerwca, 2024
Strona głównaPodatkiAlert podatkowy: preferencje podatkowe dla spółek holdingowych

Alert podatkowy: preferencje podatkowe dla spółek holdingowych

W ramach współpracy z jedną z najbardziej renomowanych spółek doradztwa podatkowego – Martini i Wspólnicy Sp. z o.o. – na łamach serwisu fpg24.pl sukcesywnie publikujemy najważniejsze alerty podatkowe przygotowane przez Naszych Partnerów. Dziś o preferencjach podatkowych dla spółek holdingowych.

Jedną ze zmian przewidzianych w projekcie z 26 lipca 2021 r.1, będącym częścią tzw. Polskiego Ładu, jest wprowadzenie szczególnych reguł dotyczących preferencyjnych zasad opodatkowania spółek holdingowych.

Zgodnie z projektowanymi przepisami spółka holdingowa to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka akcyjna, posiadająca rezydencję podatkową w Polsce i posiadająca co najmniej 10 proc. udziałów w zdefiniowanej w ustawie spółce zależnej (spółkach zależnych) nieprzerwanie przez okres co najmniej jednego roku.

Przewidziane dla spółki holdingowej preferencje obejmują:

  • zwolnienie z opodatkowania dochodów z tytułu odpłatnego zbycia udziałów (akcji) krajowej lub zagranicznej spółki zależnej na rzecz podmiotu niepowiązanego;
  • zwolnienie z opodatkowania 95 proc. przychodów z dywidend, uzyskanych od krajowej lub zagranicznej spółki zależnej (ustawa przewiduje kilka wymogów, jakie powinna spełnić spółka zależna, m. in. warunek nieposiadania więcej niż 5 proc. udziałów/akcji w kapitale innej spółki).

Aby skorzystać z przedmiotowej preferencji, konieczne jest spełnienie szeregu warunków, m.in.:

  • spółka holdingowa prowadzi „rzeczywistą działalność gospodarczą”;
  • spółka holdingowa nie może korzystać m. in. ze zwolnienia dywidendowego przewidzianego w art. 20 ust. 3 Ustawy o CIT oraz 22 ust. 4 Ustawy o CIT;
  • co najmniej na 5 dni przed dniem zbycia udziałów (akcji) należy złożyć właściwemu dla spółki holdingowej naczelnikowi urzędu skarbowego oświadczenie o zamiarze skorzystania ze zwolnienia;
  • udziałów (akcji) w spółce holdingowej (pośrednio lub bezpośrednio) nie może posiadać udziałowiec mający siedzibę lub zarząd m.in. w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową.

Powyższe preferencje nie dotyczą przychodów ze zbycia udziałów w spółce zależnej, jeżeli co najmniej 50 proc. wartości aktywów tej spółki, bezpośrednio lub pośrednio, stanowią nieruchomości położone w Polsce.

Z jednej strony wprowadzenie preferencyjnego systemu opodatkowania spółek holdingowych należy ocenić pozytywnie. Tego typu rozwiązania funkcjonują od wielu lat w większości państw Unii Europejskiej. Jednak projektowane przepisy nakładają na podatników szereg warunków, których spełnienie może być trudne lub może budzić wątpliwości, na przykład warunek prowadzenia „rzeczywistej działalności gospodarczej” przez spółki holdingowe.

INNE Z TEJ KATEGORII

Szykują nam nowy podatek. Efektem będą drastyczne podwyżki cen gazu, węgla i paliwa

Jak informuje „Rzeczpospolita”, węgiel będzie droższy nawet o połowę, a olej napędowy o ponad 50 gr na litrze. Taki będzie efekt wprowadzenia przez rząd nowego podatku wynikającego z unijnej dyrektywy o systemie handlu emisjami gazów cieplarnianych. Jej uchwalenie ma nastąpić do końca 2024 r.
2 MIN CZYTANIA

Apel rzecznika MŚP do premiera w sprawie składki zdrowotnej

Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, zwrócił się do premiera Donalda Tuska z listem dotyczącym dwóch szczególnie ważnych dla przedsiębiorców zapowiedzi rządu.
2 MIN CZYTANIA

Będzie ZUS od wszystkich umów cywilnoprawnych?

Rząd prowadzi prace nad ozusowaniem wszystkich umów cywilnoprawnych oraz likwidacją tak zwanych zbiegów tytułów do ubezpieczeń społecznych.
2 MIN CZYTANIA

INNE TEGO AUTORA

Alert podatkowy: ulgi podatkowe w Polskim Ładzie

W ramach współpracy z jedną z najbardziej renomowanych spółek doradztwa podatkowego – Martini i Wspólnicy Sp. z o.o. – na łamach serwisu fpg24.pl sukcesywnie publikujemy najważniejsze alerty podatkowe przygotowane przez Naszych Partnerów. Dziś o ulgach podatkowych w Polskim Ładzie.
5 MIN CZYTANIA

Alert podatkowy: minimalny podatek dochodowy dla nierentownych podatników CIT

W ramach współpracy z jedną z najbardziej renomowanych spółek doradztwa podatkowego – Martini i Wspólnicy Sp. z o.o. – na łamach serwisu fpg24.pl sukcesywnie publikujemy najważniejsze alerty podatkowe przygotowane przez Naszych Partnerów. Dziś o minimalnym podatku dochodowym dla nierentownych podatników CIT.
2 MIN CZYTANIA

Alert podatkowy: wsparcie w zakresie inwestycji

W ramach współpracy z jedną z najbardziej renomowanych spółek doradztwa podatkowego – Martini i Wspólnicy Sp. z o.o. – na łamach serwisu fpg24.pl sukcesywnie publikujemy najważniejsze alerty podatkowe przygotowane przez Naszych Partnerów. Dziś o wsparciu w zakresie inwestycji.
2 MIN CZYTANIA