W ramach współpracy z jedną z najbardziej renomowanych spółek doradztwa podatkowego – Martini i Wspólnicy Sp. z o.o. – na łamach serwisu fpg24.pl sukcesywnie publikujemy najważniejsze alerty podatkowe przygotowane przez Naszych Partnerów. Dziś o wsparciu w zakresie inwestycji.

alert podatkowy: wsparcie w zakresie inwestycji - grafika wpisu

Projekt z dnia 26 lipca 2021 r. zapowiadający zmiany podatkowe w ramach tzw. Polskiego Ładu, przewiduje korzystne dla podatników ulgi związane z inwestycją przede wszystkim w alternatywne spółki inwestycyjne („ASI”) oraz fundusze venture capital. Zgodnie z projektem, zmiany miałyby wejść w życie od 1 stycznia 2022 r.

W ramach Polskiego Ładu zapowiedziano zwiększenie zakresu zwolnienia z podatku CIT dla zysków osiąganych przez ASI ze zbycia udziałów (akcji). Planowane zmiany zakładają zmniejszenie wymogu minimalnego udziału kapitałowego ASI z 10 proc. do 5 proc. w Spółce, której udziały (akcje) są zbywane. Warunek nieprzerwanego posiadania udziałów przez okres dwóch lat ma pozostać bez zmian.

Ponadto inwestorzy, będący osobami fizycznymi uzyskają możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania 50 proc. wydatków przeznaczonych na objęcie udziałów (akcji) alternatywnej spółki inwestycyjnej lub spółki, w której ASI posiada co najmniej 5 proc. udziałów (akcji). Maksymalna wartość omawianego odliczenia to 250.000 zł w roku podatkowym.

Z preferencji będą mogły skorzystać osoby, które spełnią dodatkowe warunki, tj. będą posiadać dane udziały (akcje) przez co najmniej dwa lata oraz zawrą umowę inwestycyjną z ASI.

Inwestorzy indywidualni (osoby fizyczne), którzy zdecydują się na nabycie lub objęcie akcji w ramach pierwszej oferty publicznej danej spółki i zachowają nabyte akcje przez co najmniej trzy lata, zostaną zwolnieni z podatku od zysków ze sprzedaży tych akcji. Z omawianej ulgi nie będą mogli skorzystać inwestorzy, którzy w okresie 2 lat poprzedzających dzień objęcia lub nabycia akcji wykazywali powiązania z przedmiotową spółką.

Należy jednak pamiętać, że projekt nie jest ostateczny i może ulec zmianie.

Poprzedni artykułUnia chce wiedzieć o nas jak najwięcej
Następny artykułZdecydowana większość przedsiębiorców straci na zmianach Polskiego Ładu