W ramach współpracy z jedną z najbardziej renomowanych spółek doradztwa podatkowego – Martini i Wspólnicy Sp. z o.o. – na łamach serwisu fpg24.pl sukcesywnie publikujemy najważniejsze alerty podatkowe przygotowane przez Naszych Partnerów. Dziś o zmianie właściwości urzędów skarbowych.

zmiana właściwości urzędów skarbowych - grafika wpisu
Fot. PAP/Darek Delmanowicz

Z dniem 1 stycznia 2021 r. weszło w życie Rozporządzenie1, zmieniające naczelników urzędów skarbowych dla niektórych grup podatników i płatników (tj. określające właściwość tzw. „dużych”, czy „wyspecjalizowanych” urzędów skarbowych). Zmiana właściwości naczelnika implikuje m.in. zmianę urzędu skarbowego, do którego należy składać odpowiednie deklaracje podatkowe czy też wnioski o zwrot nadpłaty podatku.

Co do zasady – zgodnie z komunikatem Ministerstwa Finansów – podmioty, dla których naczelnik urzędu skarbowego uległ zmianie, powinny otrzymać zawiadomienie w tej sprawie w styczniu 2021 r. Jak wskazują jednak władze skarbowe, możliwe są opóźnienia w wysyłaniu powiadomień, co wynika z dużej skali przedmiotowego przedsięwzięcia.

W związku z powyższym podmioty będące adresatami Rozporządzenia (m.in. jednostki samorządu terytorialnego oraz osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które w roku podatkowym osiągnęły przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług w wysokości od 3 do 50 mln euro oraz przekraczającej 50 mln euro) powinny zweryfikować, czy ich urząd skarbowy nie uległ zmianie.

W roku 2021 zaliczenie do wspomnianych kategorii następuje na podstawie danych za 2019 r., a gdy rok podatkowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym – na podstawie danych za ostatni rok podatkowy, który zakończył się nie później niż w 2019 r. Co przy tym istotne, dla podmiotów o przychodach netto ze sprzedaży przekraczających 50 mln euro wyznaczony został jeden organ podatkowy dla obszaru całego kraju (tj. Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego).

Właściwość, siedziby i terytorialny zasięg działania naczelników urzędów skarbowych, właściwych dla adresatów Rozporządzenia, określa załącznik do tego aktu prawnego.

Co ważne, podmioty, które z dniem 1 stycznia 2021 r. zostały zaliczone do danej kategorii z Rozporządzenia, nie są zobowiązane do zawiadamiania w formie pisemnej o zmianie właściwości naczelnika urzędu skarbowego (jest to konieczne w przypadku późniejszej zmiany).

Ze zmianą urzędu skarbowego mogą jednak wiązać się pewne wątpliwości, związane np. z prowadzonymi postępowaniami podatkowymi. Wkrótce na blogu Kancelarii Martini i Wspólnicy Sp. z o.o. pojawi się wpis, w którym zostaną zaprezentowane praktyczne kwestie i problemy związane z taką sytuacją.

Poprzedni artykułKandydat na RPO: „Od lat propaguję ideę radykalnego uproszczenia systemu podatkowego”
Następny artykułFrankenstein Schrödingera