W ramach współpracy z jedną z najbardziej renomowanych spółek doradztwa podatkowego – Martini i Wspólnicy Sp. z o.o. – na łamach serwisu fpg24.pl sukcesywnie publikujemy najważniejsze alerty podatkowe przygotowane przez Naszych Partnerów. Dziś o zmianach w JPK_VAT z deklaracją.

Fot. Pixabay

30 czerwca 2021 roku w Dzienniku Ustaw opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.

Na mocy ww. rozporządzenia wprowadzone zostały, w szczególności, następujące zmiany w zakresie sporządzania przez podatników JPK_VAT z deklaracją:

  • Uchylono obowiązek stosowania oznaczenia MPP w przypadku transakcji objętych obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności (zarówno w ewidencji podatku należnego i podatku naliczonego).
  • Doprecyzowano zakres niektórych kodów GTU. W szczególności, w zakresie kodu donoszącego się do usług niematerialnych, zastosowano odwołanie do konkretnych pozycji PKWiU. Zmieniono również sposób zapisu oznaczeń – liczbowe oznaczenia od „01” do „13” zastąpiono oznaczeniami „GTU_01” do „GTU_13”. Uregulowano również, że czynności udokumentowane dokumentem zbiorczym wewnętrznym zawierającym sprzedaż z kas rejestrujących „RO” i dokumentem wewnętrznym „WEW” nie będą oznaczane kodami GTU.
  • W odniesieniu do korekt podatku należnego w ramach ulgi na złe długi wprowadzono obowiązek wskazania daty upływu terminu płatności lub daty dokonania zapłaty.
  • Dostosowano przepisy o JPK_VAT z deklaracją do wchodzącego w życie z dniem 1 lipca 2021 tzw. pakietu e-commerce.

Zmiany wprowadzone ww. rozporządzeniem, co do zasady, weszły w życie 1 lipca 2021 r. (przy czym niektóre będą obowiązywać dopiero od 1 stycznia 2022 r.). Do rozliczenia za czerwiec 2021 r. stosuje się jeszcze przepisy w dotychczasowym brzmieniu.

Poprzedni artykułRaport PARP: MŚP najważniejszym ogniwem polskiej gospodarki
Następny artykułRosyjskie łapy po polskie pieniądze