Polscy pracodawcy apelują do rządu o skoordynowanie prac nad dwiema ustawami o prawach konsumenta.

Reprezentująca pracodawców Konfederacja Lewiatan wyjaśniła, że chodzi o skoordynowanie prac nad projektem ustawy o prawach konsumenta, ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy – Prawo prywatne międzynarodowe (prezentowany przez ministra sprawiedliwości) oraz rządowego projektu ustawy o prawach konsumenta (prezentowany przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów). Według pracodawców taka koordynacja jest kluczowa, bo zmiany wynikające z ustaw uwzględniające propozycje przedsiębiorców powinny wejść w życie w tym samym dniu, w którym zacznie obowiązywać większość przepisów Prawa komunikacji elektronicznej.

Konfederacja Lewiatan wyjaśniła, że oba projekty ustaw powinny zostać połączone, ponieważ procedowany przez prezesa Urzędu Ochrony Konsumentów i Konkurencji projekt wprowadza do ustawy o prawach konsumenta przepisy bazujące na takich pojęciach jak „treści cyfrowe”, „usługa cyfrowa”, „kompatybilność”, „funkcjonalność” oraz „interoperacyjność”, podczas gdy legalne definicje tych pojęć mają zostać wprowadzone do ustawy o prawach konsumenta na mocy projektu procedowanego równolegle przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

– Praca nad tymi dwoma projektami rodzi ryzyko wprowadzenia do ustawy o prawach konsumenta niespójnych, a w skrajnym przypadku sprzecznych lub wzajemnie wykluczających się przepisów i rozwiązań – powiedziała dr Aleksandra Musielak, dyrektorka departamentu rynku cyfrowego Konfederacji Lewiatan. – Od początku prac legislacyjnych konsekwentnie zwracamy też uwagę na konieczność zapewnienia przedsiębiorcom odpowiedniego czasu na przygotowanie się i wdrożenie zmian oraz wymogów wynikających z obydwu projektów ustaw – dodała.

Według ekspertki Konfederacji Lewiatan dwutygodniowe vacatio legis jest za krótkie, jeśli weźmie się pod uwagę bardzo szeroki zakres zmian wynikających z reformy. W związku z tym pracodawcy proponują, aby omawiane przepisy weszły w życie po upływie co najmniej 6-miesięcznego vacatio legis.

Poprzedni artykułMarnowanie żywności, czyli wielki problem Polski i świata
Następny artykułKluby koszykarskie to też przedsiębiorcy. UOKiK nałożył na nie karę