fbpx
piątek, 26 maja, 2023

Marek Kutarba

- REKLAMA -

Skąd taki boom na estoński CIT?

Jak wynika z danych udostępnionych przez Ministerstwo Finansów, od stycznia do sierpnia 2022 r. tzw. estoński CIT wybrało 6997 spółek. Danych za cały 2022 rok jeszcze nie ma. Ale to i tak spora zmiana w stosunku do 2021 r., kiedy taką formę opodatkowania wybrało zaledwie 425 podmiotów.Zdaniem ekspertów grono to zwiększyło się jeszcze bardziej do końca 2022 r., bo przepisy nie zabraniają przejścia na estoński CIT także w trakcie roku. Z danych tych szybko wyciągnięto wniosek, że nastąpił faktyczny...

Rewolucja w fakturowaniu opóźniona o pół roku

Nowa wersja projektu przewiduje, że wejście w życie obligatoryjnego e-fakturowania i obowiązku korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) nastąpi 1 lipca 2024 r., czyli o pół roku później niż pierwotnie zakładano. Wprowadzenie obowiązku e-fakturowania dla podmiotów zwolnionych z VAT zostało przesunięte na 1 stycznia 2025 r. Przez pierwsze pół roku funkcjonowania obowiązkowego e-fakturowania nie będą nakładane żadne kary za nieprzestrzeganie przepisów.Obowiązkowe e-fakturowanie będzie dotyczyło głównie czynności podlegających opodatkowaniu VAT w Polsce, w tym dostaw towarów i świadczenia usług dokonywanych...

Darowizna samochodu po leasingu bez VAT

Przepisy tzw. Polskiego Ładu wprowadziły zasadę opodatkowania VAT w przypadku przeznaczenia samochodu firmowego na cele prywatne. W analizowanym przypadku samochód był przedmiotem leasingu przez przedsiębiorcę prowadzącego jednoosobową firmę, który wykorzystywał pojazd zarówno do celów prywatnych, jak i związanych z działalnością gospodarczą. Wydatki związane z leasingiem oraz eksploatacją samochodu były rozliczane jako koszty uzyskania przychodu w czasie trwania umowy leasingowej, z odliczeniem 50 proc. VAT.Jednak po wykupie samochodu z leasingu, przedsiębiorca nie zaliczył faktury VAT do kosztów podatkowych ani nie...

Podatku od niezapłaconych faktur nie ma, ale zaliczka jednak jest

Ale po kolei. Co tak naprawdę powiedział Tusk? Otóż poza ogólną zapowiedzią: „chcę zapewnić wszystkich przedsiębiorców – jeśli będziemy rządzić państwo polskie będzie wam pomagać, a nie przeszkadzać”, stwierdził m.in.: „po pierwsze, będziemy chcieli zaproponować kasowe rozliczenie podatku dochodowego PIT dla tzw. małych podatników”, po czym oddał, że „ci wszyscy, których to obejmie będą płacili podatek dopiero po otrzymaniu przelewu z tytułu faktur”. Cytaty zaczerpnąłem z Polskiej Agencji Prasowej, czyli z informacji zacytowanej przez państwową agencję informacyjną.Wynika z tego,...

Pandemia nie wpłynęła na przedawnienie zobowiązań podatkowych

W okresie od 31 marca do 23 maja 2020 r. wprowadzono w Polsce zawieszenie i wstrzymanie biegu terminów w różnych dziedzinach prawa. Siedmioro sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) orzekło, że przepis art. 15zzr ust. 1 pkt 3 ustawy covidowej (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.), który obecnie już nie obowiązuje, nie dotyczył terminów przedawnienia zobowiązań podatkowych. Uzasadniono to faktem braku odwołania do przepisów podatkowych w ustawie covidowej oraz zasadą autonomii prawa podatkowego względem przepisów administracyjnych.Przypomnijmy, że zasada autonomii...

Wzrósł limit odliczenia składki zdrowotnej

Od 1 lipca 2022 r. część przedsiębiorców ponownie zyskała prawo do odliczenia części składki zdrowotnej. Dotyczy to jednak jedynie podatników opodatkowanych liniowym PIT (19 proc.), kartą podatkową oraz tzw. ryczałtowców (podatników zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych).W przypadku podatników liniowego PIT nowe przepisy przewidują, że dochód do opodatkowania (czyli przychód pomniejszony już wcześniej o koszty uzyskania przychodów i składki ZUS) taki podatnik będzie mógł pomniejszyć o zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłacone za siebie oraz osoby współpracujące w 2023...

Im wyższe dochody firm, tym mniej opłacalne staje się przejście na skalę PIT

Poprawiając Polski Ład (zmiany związane z tzw. Polskim Ładem 2.0) rząd przewidział m.in. możliwość tzw. wstecznej zmiany formy opodatkowania. W normalnym trybie przedsiębiorca musi dokonać wyboru, w jakiej formie chce być opodatkowany do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnie pierwszy przychód. Jeśli zatem pierwszą fakturę przychodową wystawia w styczniu 2023 r. ma czas do 20 lutego 2023 r., jeśli wystawi ja dopiero w lutym, ma czas aż do 20 marca 2023 r.Polski Ład 2.0 pozwolił wyjątkowo...

Obligatoryjne e-faktury o pół roku później

Ministerstwo Finansów przeprowadziło szerokie konsultacje publiczne projektu ustawy wprowadzającej e-fakturę jako powszechny system rozliczania (druk 468). W ich efekcie do projektu trafiło kilka interesujących zmian.Funkcjonujące już od pewnego czasu jako rozwiązanie dobrowolne, wystawianie faktur za pomocą Krajowego Systemu e-Faktur (KseF), czyli tzw. faktur ustrukturyzowanych, miało się od 1 stycznia 2024 r. stać obowiązkowe dla wszystkich podatników. W tym zakresie resort finansów zmienił jednak zdanie i postanowił opóźnić wdrożenie tego rozwiązania o pół roku. Nowa wersja projektu przewiduje bowiem przesunięcie...

Minimalna składka zdrowotna wzrośnie tylko raz

Jedną z opłat ściśle powiązanych z wysokością płacy minimalnej jest składka zdrowotna. Płaca ta, wyjątkowo podnoszona jest w tym roku dwa razy – w styczniu do 3490 zł (co już nastąpiło) oraz w lipcu – do 3600 zł. W konsekwencji dwa razy rośnie także np. oparty o płacę minimalną tzw. mały ZUS. Przypomnijmy, że niektóre firmy mogą płacić przez 2 lata obniżone (preferencyjne) składki na ZUS. Aby z takich składek korzystać przedsiębiorca musi spełniać dwa warunki. Po pierwsze nie może...

Preferencyjne składki ZUS w górę w styczniu i w lipcu

Tegoroczny dwukrotny wzrost składek ZUS dotyczy przede wszystkim tych osób, które prowadzą działalność gospodarczą i korzystają z preferencyjnych składek na ubezpieczenia społeczne przez pierwsze 24 miesiące kalendarzowe od rozpoczęcia działalności.Osoby takie opłacają składki od zadeklarowanej kwoty, nie niższej niż 30 proc. minimalnego wynagrodzenia. Muszą jednak spełnić dwa warunki. Składki w obniżonej wysokości przysługują, gdy przedsiębiorca nie prowadzi lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej nie prowadził innej pozarolniczej działalności i nie wykonuje działalności gospodarczej...

Fiskus już niedługo na bieżąco będzie śledził wydatki podatnika

Funkcjonujące od pewnego czasu – jako rozwiązanie testowe i dobrowolne – wystawianie faktur za pomocą Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), czyli tzw. faktur restrukturyzowanych, ma się od 1 stycznia 2024 roku stać obowiązkowe dla wszystkich podatników. Ministerstwo Finansów rozpoczęło właśnie konsultacje publiczne projektu (UD 468) ustawy wprowadzającej e-fakturę jako powszechnego system rozliczeń. Wcześniej Polsce udało się uzyskać zgodę na wprowadzenie tego rozwiązania ze strony UE (chodzi o decyzje wykonawczą Rady (UE) 2022/1003 z 17 czerwca 2022 r. upoważniającą Rzeczpospolitą Polską...

Duże firmy będą składać sprawozdanie o podatku dochodowym

Do konsultacji trafił projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym, którego celem jest wdrożenie unijnej dyrektywy 2021/2101. Nakłada ona na duże przedsiębiorstwa wielonarodowe (jednostki dominujące najwyższego szczebla grupy kapitałowej i jednostki samodzielne, o odpowiednio skonsolidowanych przychodach – dla jednostek dominujących najwyższego szczebla i przychodach dla jednostek samodzielnych – przekraczających w kolejnych dwóch latach kwotę 750 mln euro) z siedzibą w UE, jak i przedsiębiorstwa wielonarodowe spoza UE prowadzące działalność...

Od stycznia wzrośnie limit kilometrówki dla pracowników

Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia ministra infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie używania samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy w celu realizacji przez pracownika czynności służbowych. Rozporządzenie określa stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, według których pracodawca pokrywa koszty używania pojazdów prywatnych używanych przez pracowników do celów służbowych. Projekt jest już na etapie opiniowania. Warto odnotować, że stawki, których dotyczy rozporządzenie nie zmieniały się od 2007 roku.Nowe przepisy wejdą w życie od pierwszego dnia...

Niektórych ryczałtowców czeka spora dopłata do składki zdrowotnej

Dla osób, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą i stosują ryczał od przychodów ewidencjonowanych wprowadzono zasadę rocznego rozliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne. Jeśli podatnik jest tak opodatkowany, to składki oblicza od miesięcznej podstawy wymiaru i opłaca je co miesiąc. Jednak po zakończeniu roku ustala dodatkowo wysokość składki od rocznej podstawy jej wymiaru. Może to oznaczać, że roczna składka będzie wyższa od sumy składek, które płacił co miesiąc, a wtedy musi dopłacić różnicę.Może się tak stać przez obowiązujące od 2022 r....

- REKLAMA -