fbpx
czwartek, 1 czerwca, 2023

fpg24.pl

- REKLAMA -

Technologiczne wyzwania przyszłości

Coraz więcej nowych rozwiązań technologicznych, zwłaszcza w obszarze sztucznej inteligencji, jest skutecznie wykorzystywanych na rzecz rozwoju firm i pracowników. Z tym procesem związane są jednak również zagrożenia, z istnienia których zarówno przedsiębiorcy, jak i pracownicy powinni zdawać sobie sprawę oraz wiedzieć, jak sobie z nimi radzić. O coraz większej potrzebie cyberbezpieczeństwa w coraz bardziej stechnicyzowanym świecie dyskutowano podczas tegorocznej konferencji Impact’23. Skuteczna ochrona Jan Lach, dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Banku Pekao S.A., zwrócił uwagę na fakt, że choć systemy finansowe są wyjątkowo...

Polska droga do zeroemisyjności

O wyzwaniach stojących przed europejskim sektorem energetycznym w zakresie bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju oraz kosztach transformacji energetycznej dla Polski rozmawiali podczas tegorocznego Impact’23 w Poznaniu uczestnicy panelu „Bezpieczeństwo energetyczne i Europejski Zielony Ład: wyciąganie wniosków z dzisiejszych wyzwań”. Olbrzymie koszty transformacji energetycznej Prezes zarządu Enea S.A. Paweł Majewski podkreślił, że w transformacji energetycznej będziemy uczestniczyć wszyscy. Dotyczy ona nie tylko sektora energetycznego, pojedynczych firm, liderów branży i jego podwykonawców czy banków, które ten proces finansują. – Na ścieżce w kierunku zeroemisyjnej...

Jak skutecznie wykorzystać nowoczesną technologię

Te ambitnie sformułowane zagadnienia dotykające konsekwencji obecnie doświadczanego przyspieszenia rewolucji przemysłowej i wynikających z tego nowych zagrożeń były przedmiotem dyskusji podczas tegorocznego Impact’23 w Poznaniu.W debacie wzięli udział:Marcin Terebelski – dyrektor ds. wsparcia analiz produktowo-finansowych Banku Gospodarstwa Krajowego, Julia Patorska – ekspert i partner w Deloitte, Marcin Lebiecki – wiceprezes zarządu Asseco Poland, Tadeusz Uhl – kierownik Katedry Robotyki i Mechatroniki na Wydziale Inżynierii AGH.Koło zamachowe zmian Najpoważniejszym obecnie zagrożeniem cywilizacyjnym są kryzysy, których zarówno występowanie oraz nasilenie –...

Zapotrzebowanie na miedź wciąż rośnie

Zmiany klimatyczne, wojna za naszą wschodnią granicą i wiążący się z nią kryzys energetyczny wymagają zdecydowanych działań. Od zielonego zwrotu nie ma już odwrotu. Tak samo jak od budowania innowacyjnej, opartej o najnowocześniejsze technologie gospodarki. Ogromną rolę w tym procesie ma do odegrania miedź. Kluczowy komponent Miedź, dzięki swoim właściwościom, jest niezbędna i w zasadzie niezastępowalna w nowoczesnym przemyśle. Popyt na ten surowiec będzie wzrastać wraz z przyśpieszeniem zielonego zwrotu, miedź jest bowiem jednym z najważniejszych komponentów transformacji energetycznej. Jest tym,...

Pułapki podatkowe w nowej ustawie o fundacjach rodzinnych [KOMENTARZ]

Jeśli fundator, beneficjent lub podmioty z nimi powiązane zdecydują się odpłatnie nią zarządzać, to powstanie tzw. ukryty zysk, który trzeba będzie opodatkować. Z kolei nieodpłatne świadczenie fundatora przyniesie przychód. I tak każda forma jego zaangażowania w zarząd wpłynie na opodatkowanie jej CIT-em. Wprowadzane zmiany z pewnością uszczelnią ustawę, ale budzą też szereg wątpliwości interpretacyjnych. Zdezorientowani przedsiębiorcy mogą wstrzymać się z decyzjami inwestycyjnymi lub biznesowymi. Może też dojść do sytuacji, w których zaczną szukać luk w niejasnych i trudnych do...

Grupa PGE powiększyła się o segment energetyki kolejowej

Powrót PKP Energetyki w polskie ręce po jej prywatyzacji w 2015 r. ma zapewnić większą kontrolę nad infrastrukturą krytyczną, jaką jest kolejowa sieć energetyczna. Dzięki tej transakcji Grupa PGE zwiększy wolumen dystrybucji energii o ok. 12 proc., a sprzedaży o ok. 9 proc. To sprawi, że przychody całej Grupy PGE wzrosną o ok. 4,3 mld zł, a powtarzalny wynik EBITDA o ok. 770 mln zł.– Odzyskanie kontroli nad kluczową dla polskiej gospodarki spółką to nasze świadome działanie na rzecz...

#TechForBetterHealth. Trzecia edycja Huawei Startup Challenge zakończona

Huawei Startup Challenge to organizowany już po raz trzeci konkurs przeznaczony do finansowego i mentorskiego wspierania polskich startupów impaktowych, które swoimi działaniami odpowiadają na palące problemy współczesności. Spośród blisko 170 zgłoszeń kapituła ekspercka wybrała ostatecznie 10 finalistów tegorocznej edycji, którzy następnie mierzyli się z wyzwaniami i zadaniami konkursowymi. Podczas gali finałowej wyłoniono trzech zwycięzców, którzy zaproponowali najciekawsze technologie z branży medtech. Laureaci otrzymali nagrody wysokości 40, 60 i 100 tys. zl na dalszy rozwój swoich rozwiązań. Nowe oblicze medycyny Najnowsza odsłona...

Węglokoks – tradycja i nowoczesność

Węglokoks znany jest na rynkach wielu państw, niemal wszystkich kontynentów naszego globu. Daliśmy się poznać jako solidny i wiarygodny partner, utrzymując i rozwijając relacje z największymi przedsiębiorstwami działającymi we współczesnej gospodarce. Wyzwania, które stawia przed nami rynek, powodują, że nie wystarczy już odpowiadać na pojawiające się problemy. Trzeba prowadzić aktywna politykę i zdecydowanie wyprzedzać pojawiające się trendy. Ambitne cele Przez dziesiątki lat naszym znakiem firmowym był węgiel, który dostarczaliśmy do naszych odbiorców koleją, samochodami oraz statkami morskimi. Jesteśmy dumni z tej...

KGHM inwestuje w zieloną zmianę

Ekologia to jeden z pięciu filarów strategii koncernu. Znaczące sumy przeznaczane są na inwestycje zapobiegające emisji szkodliwych substancji do atmosfery, wody i gleby, a wielkie znaczenie odgrywają tu najnowocześniejsze na świecie technologie. Jako odpowiedzialny partner lokalnych społeczności KGHM działa też na rzecz zachowania bogatej fauny i flory całego Zagłębia Miedziowego.Dla proekologicznych działań KGHM wiodące znaczenie mają trzy litery – BAT. Ten skrót oznacza Najlepsze Dostępne Techniki (ang. Best Available Technology). Chodzi o poprawę jakości powietrza, gleb oraz wód zgodnie...

Rekalibracja mierników strategii Grupy PZU po wdrożeniu MSSF 17

Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej: MSSF 17 „Umowy ubezpieczenia" obowiązuje europejskie zakłady ubezpieczeń od 1 stycznia 2023 r. Zatwierdzony pięć lat temu przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB), zastąpił dotychczasowy, przejściowy standard MSSF 4. W zamierzeniu twórców nowy standard ma przede wszystkim ujednolicić sprawozdawczość finansową ubezpieczycieli, poprawiając jej użyteczność i transparentność dla odbiorców. Ma to ułatwić porównywanie sprawozdań zakładów ubezpieczeń oraz lepiej obrazować wpływ czynników ekonomicznych na kondycję finansową prowadzonej działalności.– Wdrożenie MSSF 17 było dla całej branży ubezpieczeniowej poważnym wyzwaniem, wymagającym...

Polska wodorowym liderem Europy?

Tematyka związana z wodorem była jednym z motywów przewodnich tegorocznego Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Jak mają wyglądać ramy organizacyjne i regulacyjne gospodarki wodorowej? Czy konieczne regulacje i rozwiązania prawne powinny powstawać na szczeblu krajowym, unijnym, regionalnym, a może globalnym? Jak stymulować rozwój tego innowacyjnego rynku? Te i inne kwestie związane z technologiami wodorowymi były szeroko omawiane zarówno przez przedstawicieli biznesu, jak i ustawodawców oraz naukowców. Szansa dla Polski Wszyscy oni podkreślali, że wodór nie bez przyczyny nazywany jest paliwem przyszłości, a jego...

Regulamin II edycji Konkursu „Kryształy Polskiej Gospodarki 2022”

REGULAMIN KONKURSU KRYSZTAŁY POLSKIEJ GOSPODARKI  Rozdział 1. Postanowienia ogólne § 1 Niniejszy regulamin dotyczy zasad, kryteriów, organizacji i trybu rozstrzygnięcia konkursu pod nazwą „Kryształy Polskiej Gospodarki”, zwanego dalej „Konkursem”. § 2 Konkurs odbywa się na zasadach określonych niniejszym Regulaminem, zwanym dalej „Regulaminem” i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. § 3 Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora określonego w § 4 oraz na jego stronie internetowej pod adresem www.fpg24.pl.  Rozdział 2. Organizatorzy § 4 Organizatorem Konkursu jest Forum Polskiej Gospodarki Sp. z o.o., wydawca miesięcznika ekonomiczno-spoełcznego „Forum Polskiej...

Wyjątkowe Forum na Dzień Przedsiębiorcy

Europejskie Forum Gospodarcze to jedno z najważniejszych wydarzeń gospodarczych w kraju. Przez lata zyskało odpowiednią rangę, stając się idealną platformą do nawiązywania kontaktów biznesowych, pozyskiwania klientów, miejscem wymiany opinii i doświadczeń. Forum jest przestrzenią dla doświadczonych ekspertów i młodych ludzi gotowych na podbój świata. Tutaj każdy głos ma znaczenie. Dlatego oprócz sesji plenarnych, paneli dyskusyjnych i konferencji jest też miejsce na swobodną rozmowę, spotkania i poznawanie nowych ludzi. Centralny punktTegoroczna edycja, która odbędzie się w dn. 12–14 czerwca, zostanie połączona...

Relacja z debaty „3W: woda, wodór, węgiel – platformą wsparcia technologii”

Zapraszamy do obejrzenia debaty organizowanej przez redakcję „Forum Polskiej Gospodarki” pt: „3W: woda, wodór, węgiel platformą wsparcia technologii”. Partnerem wydarzenia był Bank Gospodarstwa Krajowego, animator działań szerokiego wsparcia innowacji w obszarze 3W. W debacie wzięli udział:Beata Daszyńska-Muzyczka – prezes Banku Gospodarstwa Krajowego, Adam Szatkowski – prezes zarządu Fundacji Wspierania Nanonauki i Nanotechnologii NANONET, Piotr Wróblewski – prezes zarządu Naiad Water Investments, Tomasz Gackowski – dyrektor zarządzający ds. rozwoju strategicznego Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.Wydarzenie odbyło się w ramach projektu „Gospodarka...

- REKLAMA -