fbpx
wtorek, 25 czerwca, 2024
Strona głównaFinanseBadanie sprawozdań finansowych oddziału firmy zagranicznej – wyjaśnienie MF

Badanie sprawozdań finansowych oddziału firmy zagranicznej – wyjaśnienie MF

Kierownik jednostki nie jest uprawniony do wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego, co wynika z przepisów ustawy o Rachunkowości – wyjaśnia resort finansów.

Polska Izba Biegłych Rewidentów (PIBR) wystąpiła do Ministerstwa Finansów z prośbą o wyjaśnienie kwestii dotyczących badania przez biegłego rewidenta oddziału przedsiębiorstwa zagranicznego. Jak podkreślił PIBR w piśmie skierowanym do MF zarówno firmy audytorskie, jak i klienci tych firm zgłaszają wątpliwości w następujących obszarach: – ustalenia organu/osób właściwych do wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego oddziału przedsiębiorcy zagranicznego;
– ustalenia organu/osób właściwych do zawarcia umowy o badanie oraz do podpisania sprawozdania finansowego.

Kierownik bez mocy decyzyjnej

Resort finansów w swojej odpowiedzi przypomniał o regule wynikającej z art. 66 ust. 4 ustawy o rachunkowości, zgodnie z którym wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego dokonuje organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe jednostki, chyba że statut, umowa lub inne wiążące jednostkę przepisy prawa stanowią inaczej. Kierownik jednostki nie może dokonać takiego wyboru.

Przez organ zatwierdzający rozumie się organ, który zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, statutem, umową lub na mocy prawa własności jest uprawniony do zatwierdzania sprawozdania finansowego jednostki. Jednocześnie roczne sprawozdanie finansowe oddziału przedsiębiorcy zagranicznego uważa się za zatwierdzone, jeżeli zostało zatwierdzone sprawozdanie finansowe przedsiębiorcy zagranicznego, obejmujące dane sprawozdania finansowego tego oddziału.

Brak wskazania na kierownika oddziału

W konsekwencji w ustawie o rachunkowości, w przypadku oddziału przedsiębiorcy zagranicznego, wprost nie został określony organ zatwierdzający w rozumieniu tej ustawy. Jednak ustawa ta jasno wskazuje, że nie może nim być kierownik jednostki. Z uwagi na fakt, że przepisy o rachunkowości nie wskazują, kto jest kierownikiem oddziału przedsiębiorcy, to można posłużyć się w tym zakresie postanowieniami Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 14 „Kontynuacja działalności oraz rachunkowość jednostek przy braku kontynuowania działalności”. Na podstawie pkt. 3.2. tego Standardu w przypadku oddziału przedsiębiorcy zagranicznego, kierownikiem jednostki (oddziału) jest osoba upoważniona do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego i ujawniona w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Zatem – osoba upoważniona do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego i ujawniona w KRS nie może dokonać wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego tego oddziału. Jednocześnie w sytuacji, gdy – tak jak w strukturze organizacyjnej oddziału przedsiębiorcy zagranicznego – nie funkcjonuje wyodrębniony organ zatwierdzający, kompetencje innego organu, upoważnionego do wyboru firmy audytorskiej, powinny wyraźnie wynikać z obowiązujących oddział regulacji umownych lub legislacyjnych.

Ważny organ zarządzający

W związku z tym podejście, zgodnie z którym:
– zakres obowiązków osoby upoważnionej w oddziale do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego obejmuje również podpisywanie sprawozdań finansowych oddziału oraz umów o badanie takich sprawozdań finansowych,
– organ zarządzający przedsiębiorcy zagranicznego jest uprawniony do wyboru biegłego rewidenta badającego sprawozdania finansowe oddziału można, przy spełnieniu opisanych warunków, uznać za dopuszczalne.

Resort finansów podkreślił, że zaprezentowane w odpowiedzi dla PIBR stanowisko jest wyłącznie poglądem MF i nie wiąże innych organów, w szczególności sądów, które każdorazowo samodzielnie dokonują wykładni przepisów prawa w konkretnej sprawie.

Ewa Konderak
Ewa Konderak
Od ponad 20 lat dziennikarka zajmująca się tematyką podatkową. Swoje artykuły publikowała na łamach ogólnopolskich dzienników prawno-gospodarczych, jak np. „Dziennik Gazeta Prawna” oraz portali gospodarczych, jak np. rp.pl. Ma także bogate doświadczenie w redagowaniu publikacji książkowych, współpracując z największymi wydawnictwami w Polsce. Ukończyła studia na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim oraz podyplomowo Prawo Unii Europejskiej na tym samym Uniwersytecie.

INNE Z TEJ KATEGORII

Klauzule abuzywne w umowach z przedsiębiorcami? Dobra wiadomość dla jednoosobowych działalności gospodarczych

Konsumencka ochrona przedsiębiorców to temat, który zyskuje na znaczeniu w kontekście zmian legislacyjnych oraz rozwoju praktyk handlowych. Tradycyjnie, ochrona konsumentów dotyczyła jedynie osób fizycznych uczestniczących w obrocie prawnym w sposób niezwiązany bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą. W ostatnich latach obserwuje się jednak tendencję do rozszerzania przepisów ochronnych również na przedsiębiorców – szczególnie tych niezrzeszonych w ramach rozbudowanych struktur spółkowych, którzy często znajdują się w gorszej pozycji negocjacyjnej w relacjach z większymi i wyspecjalizowanymi podmiotami.
5 MIN CZYTANIA

Ceny nadal rosną, chociaż wolniej niż rok temu. Sprawdź, co znajduje się w czołówce drożyzny

Dynamika jednocyfrowego wzrostu cen hamuje kolejny miesiąc z rzędu. W marcu codzienne zakupy w sklepach zdrożały o 2,1 proc. rdr. Tym razem na 17 analizowanych kategorii już tylko jedna zaliczyła dwucyfrową podwyżkę. Poza tym 7 grup towarów wykazało jednocyfrowy wzrost i aż 9 segmentów było na minusie.
3 MIN CZYTANIA

Dwa filary kompleksowej polityki mieszkaniowej [WYWIAD]

Skuteczna polityka mieszkaniowa powinna łączyć w sobie dwa bardzo ważne elementy: uczciwy i atrakcyjny kredyt hipoteczny oraz projekt budowy mieszkań na wynajem. W jaki sposób? Wyjaśniają to nasi eksperci – Krzysztof Czerkas i Krzysztof Oppenheim.
11 MIN CZYTANIA

INNE TEGO AUTORA

Do końca marca roczne rozliczenie CIT

Podatnicy CIT mają do końca marca czas na rozliczenie podatku dochodowego od osób prawnych za 2023 rok. Trzeba tego dokonać na druku CIT-8.
3 MIN CZYTANIA

Urlop i choroba w kosztach kwalifikowanych

Przedsiębiorcy mogą ująć w kosztach kwalifikowanych na działalność badawczo-rozwojową wydatki poniesione na pracownika z tytułu urlopu, choroby i składek ZUS – potwierdza minister finansów w interpretacji ogólnej.
4 MIN CZYTANIA

Część firm będzie upubliczniać informacje o podatku dochodowym

Największe przedsiębiorstwa międzynarodowe będą musiały publikować sprawozdania o podatku dochodowym. To kolejny z elementów, który ma uszczelnić system podatkowy.
4 MIN CZYTANIA