fbpx
środa, 27 września, 2023
Strona głównaFinanseBadanie sprawozdań finansowych oddziału firmy zagranicznej – wyjaśnienie MF

Badanie sprawozdań finansowych oddziału firmy zagranicznej – wyjaśnienie MF

Kierownik jednostki nie jest uprawniony do wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego, co wynika z przepisów ustawy o Rachunkowości – wyjaśnia resort finansów.

Polska Izba Biegłych Rewidentów (PIBR) wystąpiła do Ministerstwa Finansów z prośbą o wyjaśnienie kwestii dotyczących badania przez biegłego rewidenta oddziału przedsiębiorstwa zagranicznego. Jak podkreślił PIBR w piśmie skierowanym do MF zarówno firmy audytorskie, jak i klienci tych firm zgłaszają wątpliwości w następujących obszarach: – ustalenia organu/osób właściwych do wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego oddziału przedsiębiorcy zagranicznego;
– ustalenia organu/osób właściwych do zawarcia umowy o badanie oraz do podpisania sprawozdania finansowego.

Kierownik bez mocy decyzyjnej

Resort finansów w swojej odpowiedzi przypomniał o regule wynikającej z art. 66 ust. 4 ustawy o rachunkowości, zgodnie z którym wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego dokonuje organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe jednostki, chyba że statut, umowa lub inne wiążące jednostkę przepisy prawa stanowią inaczej. Kierownik jednostki nie może dokonać takiego wyboru.

Przez organ zatwierdzający rozumie się organ, który zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, statutem, umową lub na mocy prawa własności jest uprawniony do zatwierdzania sprawozdania finansowego jednostki. Jednocześnie roczne sprawozdanie finansowe oddziału przedsiębiorcy zagranicznego uważa się za zatwierdzone, jeżeli zostało zatwierdzone sprawozdanie finansowe przedsiębiorcy zagranicznego, obejmujące dane sprawozdania finansowego tego oddziału.

Brak wskazania na kierownika oddziału

W konsekwencji w ustawie o rachunkowości, w przypadku oddziału przedsiębiorcy zagranicznego, wprost nie został określony organ zatwierdzający w rozumieniu tej ustawy. Jednak ustawa ta jasno wskazuje, że nie może nim być kierownik jednostki. Z uwagi na fakt, że przepisy o rachunkowości nie wskazują, kto jest kierownikiem oddziału przedsiębiorcy, to można posłużyć się w tym zakresie postanowieniami Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 14 „Kontynuacja działalności oraz rachunkowość jednostek przy braku kontynuowania działalności”. Na podstawie pkt. 3.2. tego Standardu w przypadku oddziału przedsiębiorcy zagranicznego, kierownikiem jednostki (oddziału) jest osoba upoważniona do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego i ujawniona w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Zatem – osoba upoważniona do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego i ujawniona w KRS nie może dokonać wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego tego oddziału. Jednocześnie w sytuacji, gdy – tak jak w strukturze organizacyjnej oddziału przedsiębiorcy zagranicznego – nie funkcjonuje wyodrębniony organ zatwierdzający, kompetencje innego organu, upoważnionego do wyboru firmy audytorskiej, powinny wyraźnie wynikać z obowiązujących oddział regulacji umownych lub legislacyjnych.

Ważny organ zarządzający

W związku z tym podejście, zgodnie z którym:
– zakres obowiązków osoby upoważnionej w oddziale do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego obejmuje również podpisywanie sprawozdań finansowych oddziału oraz umów o badanie takich sprawozdań finansowych,
– organ zarządzający przedsiębiorcy zagranicznego jest uprawniony do wyboru biegłego rewidenta badającego sprawozdania finansowe oddziału można, przy spełnieniu opisanych warunków, uznać za dopuszczalne.

Resort finansów podkreślił, że zaprezentowane w odpowiedzi dla PIBR stanowisko jest wyłącznie poglądem MF i nie wiąże innych organów, w szczególności sądów, które każdorazowo samodzielnie dokonują wykładni przepisów prawa w konkretnej sprawie.

Ewa Konderak
Ewa Konderak
Od ponad 20 lat dziennikarka zajmująca się tematyką podatkową. Swoje artykuły publikowała na łamach ogólnopolskich dzienników prawno-gospodarczych, jak np. „Dziennik Gazeta Prawna” oraz portali gospodarczych, jak np. rp.pl. Ma także bogate doświadczenie w redagowaniu publikacji książkowych, współpracując z największymi wydawnictwami w Polsce. Ukończyła studia na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim oraz podyplomowo Prawo Unii Europejskiej na tym samym Uniwersytecie.

INNE Z TEJ KATEGORII

Rosną długi polskich lekarzy

W ciągu roku aż o 10 milionów złotych wzrosło zadłużenie prywatnych gabinetów lekarskich w Polsce.
< 1 MIN CZYTANIA

Polacy często korzystają z rozwiązań fintechu

Zdecydowana większość polskiego społeczeństwa w zarządzaniu własnymi finansami wykorzystuje najnowsze technologie finansowe.
2 MIN CZYTANIA

Akceptacja nieetycznych zachowań finansowych – jak to u nas wygląda?

Praca na czarno w celu uniknięcia ściągania długów z pensji ma największe przyzwolenie wśród Polaków, jeśli chodzi o nieetyczne zachowania finansowe.
2 MIN CZYTANIA

INNE TEGO AUTORA

Krótszy tydzień pracy może dać firmom sporo korzyści [WYWIAD]

Wiele firm na świecie, ale również w Polsce testuje krótszy, np. czterodniowy tydzień pracy. W większości przypadków takie eksperymenty dają bardzo pozytywne rezultaty, korzystne i dla pracodawców, i pracowników – mówi w rozmowie z nami Jarosław Sobkowiak, prezes zarządu BDO Advisory.
3 MIN CZYTANIA

Na co zwrócić uwagę przygotowując się do przejścia na obligatoryjny KSeF

Od 1 lipca 2024 r. większość firm będzie musiała obowiązkowo stosować Krajowy System e-Faktur (KSeF). Tylko za pomocą tego ministerialnego systemu możliwe będzie dokumentowanie sprzedaży. Aby sprawnie na KSeF przejść, przygotowania do niego trzeba rozpocząć jak najszybciej.
3 MIN CZYTANIA

Zakup okularów nie jest związany z przychodem firmy

Przedsiębiorcy, którzy próbują zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki na zakup okularów korekcyjnych lub soczewek kontaktowych są na przegranej pozycji. Fiskus nie pozwala na ujęcie tego typu wydatków w kosztach twierdząc, że mają one charakter prywatny.
8 MIN CZYTANIA