fbpx
poniedziałek, 20 maja, 2024
Strona głównaForum inwestycjiBank Światowy: Inwestycje w Polsce przyspieszą

Bank Światowy: Inwestycje w Polsce przyspieszą

W ciągu najbliższych kilku lat w Polsce ożywienie w inwestycjach nabierze tempa - uważa główna ekonomistka Banku Światowego na Europę i Azję Środkową Asli Demirgüç-Kunt. Jej zdaniem do utrzymania konkurencyjności polskich firm niezbędna jest kontynuacja transformacji na gospodarkę cyfrową.

Ekonomistka, odnosząc się do najnowszego raportu Banku Światowego na temat perspektyw makroekonomicznych Europy i Azji Środkowej, wskazała, że Polska jest gospodarką dobrze zdywersyfikowaną, co pozytywnie odróżnia ją na tle krajów regionu oraz że w ciągu najbliższych „kilku lat” w Polsce ożywienie w inwestycjach nabierze tempa, także dzięki spodziewanemu napływowi dodatkowych środków z Unii Europejskiej.

– Polska gospodarka była stosunkowo odporna na kryzys COVID-19, a do II kwartału 2021 r. produkcja powróciła do poziomu sprzed pandemii, częściowo dzięki uwolnieniu stłumionego popytu dzięki wsparciu makroekonomicznemu. Ożywienie gospodarcze odzwierciedlało również silny wzrost eksportu w wyniku umocnienia aktywności u głównych partnerów handlowych. W rezultacie prognozy wzrostu zostały zrewidowane w górę do 4,5 proc. w tym roku i 4,7 proc. w 2022 r., a ożywienie w inwestycjach nabierze tempa w ciągu najbliższych kilku lat – powiedziała w rozmowie z ISBnews Demirgüç-Kunt.

Bank Światowy w październikowej nocie podniósł swoje oczekiwania dotyczące wzrostu polskiego PKB w 2021 r. do 4,5 proc., a w 2022 r. do 4,7 proc. Oznacza to wyższe, względem publikacji z czerwca, prognozy o odpowiednio 0,7 pkt. proc. i 0,2 pkt proc.

Demirgüç-Kunt zaznaczyła również, że w kontekście atrakcyjności inwestycyjnej dla zagranicznego kapitału, Polska jest gospodarką dobrze zdywersyfikowaną, o silnych powiązaniach handlowych i finansowych ze strefą euro oraz zintegrowaną z globalnymi łańcuchami wartości.

W jej ocenie, kluczowym obszarem działań polskiego rządu w horyzoncie krótkoterminowym powinno być „ostrożne” dostosowywanie parametrów polityki makroekonomicznej, m.in. w celu kontrolowania oczekiwań inflacyjnych.

– Perspektywy krótkoterminowe będą nadal kształtowane przez trendy pandemiczne, w tym tempo szczepień i trwające rozprzestrzenianie się wariantów COVID-19. W miarę utrzymywania się cyklicznego ożywienia konieczna będzie ostrożna kalibracja polityki makroekonomicznej, aby zapewnić odbudowę przestrzeni fiskalnej i utrzymanie stabilnych oczekiwań inflacyjnych. W przeciwnym razie, wyższa inflacja mogłaby się umocnić i „odkotwiczyć” oczekiwania inflacyjne, presja cenowa na aktywach mogłaby się nasilić lub też mogłyby gwałtownie zacieśnić się globalne warunki finansowania, co mogłoby skłonić do szybszego, niż przewidywano, wycofywania wsparcia polityki pieniężnej i osłabienia ożywienia gospodarczego – dodała.

Ekonomistka Banku Światowego wskazała również, że choć banki w Polsce pozostają dobrze dokapitalizowane, rozwój sektora finansowego nadal wymaga ścisłego monitorowania, ponieważ kryzys wpłynął na rentowność banków.

Jej zdaniem działania rządu, które przyspieszają wzrost produkcji potencjalnej – w tym te działania, które odnoszą się do wpływu pandemii na kapitał ludzki i zwiększają produktywność inwestycji – w dłuższej perspektywie mogą pomóc złagodzić presję inflacyjną, zapewnić ożywienie sprzyjające włączeniu społecznemu i utrzymać konwergencję dochodów per capita ze strefą euro.

Demirgüç-Kunt przywołała również stanowisko Banku Światowego zawarte w październikowym raporcie „Europe and Central Asia Economic Update”, w którym wskazano, że aby zwiększyć produktywność firm, pobudzić wzrost i stworzyć nowe miejsca pracy, Polska powinna utrzymać silne i konkurencyjne środowisko biznesowe.

Dodała również, że istotne jest, aby Polska – patrząc na sytuację ekonomiczną w dłuższym horyzoncie – kontynuowała trend przechodzenia na gospodarkę cyfrową.

– Przyspieszenie absorpcji technologii cyfrowych – co zaobserwowano w 2020 r. wraz z rosnącym wykorzystaniem technologii e-handlu, telemedycyny i zdalnej edukacji – może pomóc zwiększyć odporność na przyszłe negatywne wstrząsy gospodarcze. Ponadto zapewnienie skutecznej absorpcji dużych funduszy UE mogłoby pomóc w dalszej transformacji cyfrowej i zielonej transformacji. Pomogłoby to Polsce dokonać postępu w osiąganiu długoterminowych celów rozwojowych i pomogłoby w strukturalnej transformacji gospodarki, w miarę jak świat będzie w nadchodzących dziesięcioleciach stawiał na dekarbonizację – zaznaczyła.

Pytana o to, jaki – zdaniem Banku Światowego – kierunek zmian może pomóc polskim firmom zwiększyć ich odporność i produktywność w przyszłości, zwłaszcza gdy epidemia jeszcze się nie skończyła, wskazała przede wszystkim na potrzebę zdynamizowania procesu digitalizacji polskich przedsiębiorstw.

– Przyspieszenie przyjęcia technologii cyfrowej przez firmy może prowadzić do znacznego wzrostu wydajności, o ile zostanie to uzupełnione inwestycjami w rozwiązania cyfrowe do zarządzania produkcją lub łańcuchem dostaw. Polska ma jeden z najniższych poziomów cyfryzacji biznesu w Unii Europejskiej, ale w odpowiedzi na pandemię poczyniono znaczące postępy. Środki, które podtrzymują ten postęp, mogą pomóc w dalszym zmniejszaniu tej cyfrowej przepaści w stosunku do reszty Unii Europejskiej – powiedziała Demirgüç-Kunt.

– Zapewnienie silnego, konkurencyjnego środowiska biznesowego, które promuje wejście na rynek i rozwój firm, a także zejście z rynku firm nierentownych, jest ważne dla poprawy dynamiki i produktywności – oceniła.

Wskazała również, że w opinii Banku Światowego, w perspektywie średnioterminowej kluczowe znaczenie dla konkurencyjności polskich przedsiębiorstw mają wysiłki na rzecz przyspieszenia reform strukturalnych w obszarach takich jak: efektywność energetyczna, odporność na zmiany klimatu i ich adaptacja oraz innowacje i przedsiębiorczość.

Źródło: ISBnews

INNE Z TEJ KATEGORII

UOKiK doradza cierpliwość przy inwestowaniu

W związku ze Światowym Dniem Konsumenta Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów apeluje do Polaków o cierpliwość i ostrożność przy inwestowaniu.
2 MIN CZYTANIA

Polacy wolą oszczędzać niż inwestować

Polacy niechętnie inwestują, bo mają niski poziom wiedzy finansowej, nie ufają instytucjom finansowym, a oferta inwestycyjna nie jest dla nich przejrzysta.
2 MIN CZYTANIA

Młode Polki interesują się inwestowaniem

Większość Polek dobrze ocenia własną sytuację finansową, a młodsze kobiety są coraz bardziej zainteresowane inwestycjami.
< 1 MIN CZYTANIA

INNE TEGO AUTORA

Wskaźnik Bogactwa Narodów 2024. Sprawdź, na którym miejscu jest Polska

Warsaw Enterprise Institute opublikował IV edycję Wskaźnika Bogactwa Narodów, wyjątkowego Indeksu, który oprócz PKB mierzy także jakość wydatków publicznych. Brane są pod uwagę państwa należące do Unii Europejskiej i OECD. Miejsca na podium zajmują Irlandia, Szwajcaria oraz Norwegia, której w tym roku udało się wyprzedzić Stany Zjednoczone. Polska zajmuje dopiero 27. pozycję na 38 gospodarek i 18. pozycję w UE. Jest to wynik przyzwoity, ale nie zadowalający.
3 MIN CZYTANIA

W rankingu bogactwa Polska dopiero 18. wśród członków UE

Warsaw Enterprise Institute opublikował IV edycję Wskaźnika Bogactwa Narodów, wyjątkowego Indeksu, który oprócz PKB mierzy także jakość wydatków publicznych. Brane są pod uwagę państwa należące do Unii Europejskiej i OECD. Miejsca na podium zajmują Irlandia, Szwajcaria oraz Norwegia, której w tym roku udało się wyprzedzić Stany Zjednoczone. Polska zajmuje dopiero 27. pozycję na 38 gospodarek i 18. pozycję w UE.
3 MIN CZYTANIA

Branża noclegowa liczy długi i wypatruje gości

Rusza sezon dla turystycznych obiektów noclegowych. Bez wątpienia przedsiębiorcy oferujący zakwaterowanie liczą, że w nadchodzących miesiącach utrzyma się tendencja z zeszłego roku, gdy liczba turystów, którym udzielono noclegów wzrosła o blisko 6 proc.
5 MIN CZYTANIA