W maju br. Pełnomocnik Rządu do spraw Polonii i Polaków za Granicą Jan Dziedziczak i prezes GUS dr Dominik Rozkrut zaprezentowali zaktualizowaną wersję Bazy organizacji oraz instytucji polskich i polonijnych za granicą prowadzoną od 2014 r. przez GUS.

GUS Warszawa (fot. Wikipedia)

Baza organizacji oraz instytucji polskich i polonijnych za granicą gromadzi najważniejsze informacje o organizacjach polonijnych oraz aktywności Polonii i Polaków poza granicami kraju. Zbiór powstał w oparciu o dane zbierane w ramach badania stałego „Polacy i Polonia na świecie”. Najnowsza wersja bazy obejmuje prawie 9 tys. podmiotów zlokalizowanych w 115 krajach.

Według zebranych informacji obecnie na świecie jest 3 500 aktywnych stowarzyszeń, fundacji i federacji polskich i polonijnych, prawie tysiąc instytucji oświatowych oraz ok. 800 instytucji kultury/pamięci. Najwięcej uwzględnionych w bazie podmiotów znajduje się na Ukrainie (1131) i w Stanach Zjednoczonych (1041).

Oprócz informacji o obecnie funkcjonujących organizacjach i instytucjach polskich i polonijnych, w zaprezentowanym zbiorze można znaleźć również informacje historyczne o dużym znaczeniu dla polskiego dziedzictwa kulturowego, a także dane na temat podmiotów takich jak: biblioteki, archiwa, muzea, izby pamięci, cmentarze, kościoły, parafie czy miejsca pochówków. Najstarszym podmiotem uwzględnionym w bazie jest Parafia pw. św. Ignacego Loyoli w Kołomyi na Ukrainie, istniejąca od 1353 r.

Wiele instytucji w Polsce prowadzi rejestry na swoje potrzeby, ale GUS jako jedyny zbiera te informacje, porządkuje i udostępnia publicznie. Baza GUS jest niewątpliwie najbardziej kompletnym repertorium polskich i polonijnych podmiotów poza granicami.

Wiedza o bazie nie jest szeroko rozpowszechniona ani wśród Polonii, ani wśród polskich instytucji i organizacji z Polonią współpracujących. Dlatego Pełnomocnik Rządu do spraw Polonii i Polaków za Granicą podjął współpracę z prezesem GUS, aby nie tylko popularyzować wiedzę na ten temat, ale także – wraz z innymi resortami, których dotyczą rekordy w bazie, takimi jak Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Edukacji i Nauki, a także Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wspomóc GUS w regularnej aktualizacji informacji.

Baza organizacji oraz instytucji polskich i polonijnych za granicą GUS jest dostępna w dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej, na specjalnie w tym celu utworzonej stronie https://polonia.stat.gov.pl.


(Na podst. informacji prasowej Pełnomocnika Rządu do spraw Polonii i Polaków za Granicą przekazanej z Posiedzenia Zespołu Międzyresortowego do spraw Polonii i Polaków za Granicą, które odbyło się 19.07.2022 r. w KPRM).
Poprzedni artykułPolacy kupują jak przed pandemią. Jest nadzieja dla galerii handlowych?
Następny artykułPGE zbuduje wielki magazyn energii elektrycznej. To projekt na skalę europejską