fbpx
czwartek, 18 lipca, 2024
Strona głównaPodatkiBędą dwa nowe Objaśnienia podatkowe

Będą dwa nowe Objaśnienia podatkowe

Resort finansów konsultuje dwa projekty Objaśnień podatkowych. Jeden z projektów dotyczy ulgi na ekspansję. Drugi – rozliczania podatku u źródła. Konsultacje potrwają do 10 października.

Oba projekty zostały opublikowane na stronach Ministerstwa Finansów i są datowane na 25 września 2023 r. Projekt Objaśnień dotyczący ulgi na ekspansję ma 22 strony, a ten dotyczący WHT – 16. Przypomnijmy, że w Objaśnieniach podatkowych resort finansów tłumaczy, jak interpretować i stosować obowiązujące regulacje. Często dokumenty te wzbogacone są przykładami obrazującymi dane zagadnienie.

Ulga na ekspansję – dla kogo i w jakim zakresie

W projekcie Objaśnień dotyczącym ulgi na ekspansję znajdziemy wyjaśnienie m.in. tego, do kogo preferencja jest skierowana, jakie warunki muszą być spełnione i jak wygląda odliczenie.

Ulga ta skierowana jest do przedsiębiorców, którzy planują rozwój swojej firmy. Jeśli bowiem zwiększą oni przychody swojego biznesu, to mogą dwa razy odliczyć pewne kategorie wydatków, które wskazują na ekspansywny charakter działalności podatnika.

Ulga na ekspansję jest uregulowana zarówno w przepisach o CIT, jak i o PIT. W zakresie CIT z preferencji tej nie mogą skorzystać podatnicy rozliczający się na zasadach estońskiego CIT oraz fundacje rodzinne. W PIT zakaz dotyczy podatników na ryczałcie. Przepisy precyzują także pewne ograniczenia w związku z rodzajem prowadzonego biznesu czy rodzajem osiąganych przychodów.

Ważną informacją w zakresie skorzystania z ulgi jest spełnienie warunków ustawowych. Zgodnie z przepisami z ulgi można skorzystać, gdy podatnik w okresie dwóch kolejno następujących po sobie lat podatkowych, licząc od roku podatkowego poniesienia kosztów możliwych do odliczenia w ramach ulgi:
– zwiększy przychody ze sprzedaży produktów w stosunku do przychodów z tego tytułu ustalonych na ostatni dzień roku podatkowego poprzedzającego rok poniesienia tych kosztów,
– osiągnie przychody ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych,
– osiągnie przychody ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych w danym kraju.

Wystarczy, że podatnik spełni jedną ze wskazanych przesłanek, a uzyska prawo do ulgi. W projekcie Objaśnień MF precyzuje, jak wzrost przychodów prawidłowo ustalić. Dodatkowo wyjaśnione są ważne przy tej preferencji definicje, a także to, jak z ulgi mogą korzystać podatnicy, którzy rozpoczęli prowadzenie firmy. W dokumencie znajduje się sporo praktycznych przykładów.

WHT – ważna rzeczywista działalność

W projekcie Objaśnień dotyczących podatku u źródła (WHT) MF najwięcej uwagi poświęca wyjaśnieniu kwestii rzeczywistego właściciela oraz rzeczywistego prowadzenia działalności gospodarczej.

Jak tłumaczy ministerstwo, ilekroć w przepisach CIT i PIT mowa jest o rzeczywistym właścicielu, to pod pojęciem tym należy rozumieć podmiot, który spełnia łącznie następujące warunki:
– otrzymuje daną należność dla własnej korzyści, w tym samodzielnie decyduje o jej przeznaczeniu i ponosi ryzyko ekonomiczne związane z utratą tej należności lub jej części,
– nie jest pośrednikiem, przedstawicielem, powiernikiem lub innym podmiotem zobowiązanym do przekazania całości lub części należności innemu podmiotowi,
– prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą w kraju siedziby, jeżeli należności są uzyskiwane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, przy czym przy ocenie, czy podmiot prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą uwzględnia się charakter oraz skalę działalności prowadzonej przez ten podmiot w zakresie otrzymanej należności.

Jeśli chodzi o rzeczywiste prowadzenie działalności gospodarczej to według MF nie wystąpi ona wtedy, gdy struktury podatkowe cechuje całkowita sztuczność (ang. wholly artificial arrangement), jak i częściowa sztuczność (ang. artificial arrangement in part). Ważne, aby pamiętać o tym, że to na podatniku spoczywają obowiązki w zakresie sprawdzenia czy działalność gospodarcza jest prowadzona w sposób rzeczywisty. Samo fizyczne sprawdzenie, czy firma istnieje nie będzie wystarczające. Ważne są też inne czynniki, jak np. cechy organizacyjne, gospodarcze lub inne istotne cechy grup spółek oraz struktura i strategia danej grupy.

Z projektu Objaśnień wynika, że w praktyce różne będą przesłanki prowadzenia rzeczywistej działalności gospodarczej prowadzonej przez spółki produkcyjne/handlowe, usługowe oraz spółki zajmujące się szeroko rozumianą działalnością finansową. Choć w praktyce występują też kryteria uniwersalne dla wszystkich form aktywności biznesowej, np. kryterium istnienia struktury funkcjonującej w oderwaniu od przyczyn ekonomicznych.

Ważne: Płatnik w ramach należytej staranności powinien zweryfikować zagranicznego kontrahenta zarówno pod kątem statusu rzeczywistego właściciela, jak i ocenić, czy w danym przypadku nie zachodzą przesłanki wykluczające możliwość stosowania zwolnień podatkowych.

Resort finansów w projekcie Objaśnień odnosi się także do koncepcji look-through approach (czyli ustalania przez organ podatkowy, kto jest rzeczywistym właścicielem należności w sytuacji, gdy podmiot uzyskujący taką należność nie jest jej rzeczywistym właścicielem). Zdaniem MF organy podatkowe nie są – co do zasady – zobowiązane do stosowania tej koncepcji. Tę koncepcję można stosować, ale w jasno sprecyzowanych sytuacjach.

W Objaśnieniach dotyczących WHT MF wyjaśnia także zasady efektywnego opodatkowania.

Ewa Konderak
Ewa Konderak
Od ponad 20 lat dziennikarka zajmująca się tematyką podatkową. Swoje artykuły publikowała na łamach ogólnopolskich dzienników prawno-gospodarczych, jak np. „Dziennik Gazeta Prawna” oraz portali gospodarczych, jak np. rp.pl. Ma także bogate doświadczenie w redagowaniu publikacji książkowych, współpracując z największymi wydawnictwami w Polsce. Ukończyła studia na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim oraz podyplomowo Prawo Unii Europejskiej na tym samym Uniwersytecie.

INNE Z TEJ KATEGORII

W tym roku Dzień Wolności Podatkowej przypada jeszcze później niż w roku ubiegłym!

Już po raz trzydziesty pierwszy Centrum im. Adama Smitha oblicza Dzień Wolności Podatkowej. W tym roku przypada on w piątek 28 czerwca, dopiero w 180 dzień roku! Na opłacenie wszystkich danin, czyli podatków, niezależnie od tego, jak się nazywają, w tym opłat i składek, które są przymusowe, pracujemy 179 (sto siedemdziesiąt dziewięć) z 366 dni, czyli o 8 dni dłużej niż w roku 2023.
5 MIN CZYTANIA

Szykują nam nowy podatek. Efektem będą drastyczne podwyżki cen gazu, węgla i paliwa

Jak informuje „Rzeczpospolita”, węgiel będzie droższy nawet o połowę, a olej napędowy o ponad 50 gr na litrze. Taki będzie efekt wprowadzenia przez rząd nowego podatku wynikającego z unijnej dyrektywy o systemie handlu emisjami gazów cieplarnianych. Jej uchwalenie ma nastąpić do końca 2024 r.
2 MIN CZYTANIA

Apel rzecznika MŚP do premiera w sprawie składki zdrowotnej

Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, zwrócił się do premiera Donalda Tuska z listem dotyczącym dwóch szczególnie ważnych dla przedsiębiorców zapowiedzi rządu.
2 MIN CZYTANIA

INNE TEGO AUTORA

Do końca marca roczne rozliczenie CIT

Podatnicy CIT mają do końca marca czas na rozliczenie podatku dochodowego od osób prawnych za 2023 rok. Trzeba tego dokonać na druku CIT-8.
3 MIN CZYTANIA

Urlop i choroba w kosztach kwalifikowanych

Przedsiębiorcy mogą ująć w kosztach kwalifikowanych na działalność badawczo-rozwojową wydatki poniesione na pracownika z tytułu urlopu, choroby i składek ZUS – potwierdza minister finansów w interpretacji ogólnej.
4 MIN CZYTANIA

Część firm będzie upubliczniać informacje o podatku dochodowym

Największe przedsiębiorstwa międzynarodowe będą musiały publikować sprawozdania o podatku dochodowym. To kolejny z elementów, który ma uszczelnić system podatkowy.
4 MIN CZYTANIA