fbpx
niedziela, 14 lipca, 2024
Strona głównaPodatkiBędą zmiany w opodatkowaniu infrastruktury kolejowej

Będą zmiany w opodatkowaniu infrastruktury kolejowej

Już 1 stycznia 2022 r. wejdą w życie przepisy nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Precyzuje ona zwolnienie z podatku od nieruchomości dla infrastruktury kolejowej. Nowelizacja została opublikowana w Dzienniku Ustaw pod pozycją 2192.

Celem modyfikacji przepisów było doprecyzowanie zakresu zwolnienia z podatku od nieruchomości określonego w art. 7 ust. 1 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z późn. zm.), w obszarze zwolnienia gruntów kolejowych, w szczególności zajętych na prowadzenie działalności podmiotów, takich jak zarządcy infrastruktury kolejowej i operatorzy obiektów infrastruktury usługowej.

Zgodnie z nowelą zwolnienia z podatku od nieruchomości obejmują grunty, budynki i budowle wchodzące w skład infrastruktury kolejowej lub obiektu infrastruktury usługowej (w rozumieniu ustawy o transporcie kolejowym), w części zajętej wyłącznie do wykonywania zadań zarządcy infrastruktury lub świadczenia usług przez operatora obiektu infrastruktury usługowej, jeżeli infrastruktura kolejowa lub obiekt infrastruktury usługowej są udostępniane przewoźnikom kolejowym lub też infrastruktura kolejowa lub obiekt infrastruktury usługowej są wykorzystywane do przewozu osób, lub infrastruktura kolejowa tworzy linie kolejowe szerokotorowe, lub infrastruktura kolejowa stanowi infrastrukturę nieczynną.

Drugi element tego zwolnienia obejmuje grunty, budynki i budowle w części przeznaczonej do świadczenia przez przewoźnika kolejowego albo operatora stacji pasażerskiej wykorzystywanych do prowadzenia działalności innej niż kolejowa.

Jednocześnie zlikwidowana została możliwość korzystania ze zwolnienia z podatku od nieruchomości w przypadku gruntów lub ich części zajętych na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności innej niż związana z wykonywaniem zadań zarządcy infrastruktury albo świadczeniem usług przez operatora obiektu infrastruktury usługowej.

Powstaje tu pytanie, jaki cel ma nowelizacja? Otóż chodzi o uszczelnienie systemu i pozbawienie możliwości korzystania ze zwolnienia z podatku od nieruchomości w sytuacjach, gdy grunty kolejowe są wykorzystywane w działalności, ale zupełnie niezwiązanej z kolejnictwem (np. prywatna firma wynajmuje je na swoją działalność, ale jest ona niezwiązana z kolejnictwem).

Od przyszłego roku podatku nie trzeba będzie płacić m.in. od obiektów, w których są poczekalnie, kasy biletowe, kładki dla pieszych, parkingi. Zwolnieniem objęte też będą nieruchomości zajmowane przez nieczynną kolejową infrastrukturę, czyli taką, na której nie jest prowadzony ruch kolejowy.

Warto też dodać, że nowelizacja zwalnia z podatku także terminale towarowe – jako obiekty infrastruktury usługowej – z opodatkowania podatkiem od nieruchomości, ale tylko w części przeznaczonej do prowadzenia działalności związanej ze świadczeniem usług przewoźnikom kolejowym.

Ustawa wchodzi w życie 1 stycznia 2022 r.

Ewa Konderak
Ewa Konderak
Od ponad 20 lat dziennikarka zajmująca się tematyką podatkową. Swoje artykuły publikowała na łamach ogólnopolskich dzienników prawno-gospodarczych, jak np. „Dziennik Gazeta Prawna” oraz portali gospodarczych, jak np. rp.pl. Ma także bogate doświadczenie w redagowaniu publikacji książkowych, współpracując z największymi wydawnictwami w Polsce. Ukończyła studia na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim oraz podyplomowo Prawo Unii Europejskiej na tym samym Uniwersytecie.

INNE Z TEJ KATEGORII

W tym roku Dzień Wolności Podatkowej przypada jeszcze później niż w roku ubiegłym!

Już po raz trzydziesty pierwszy Centrum im. Adama Smitha oblicza Dzień Wolności Podatkowej. W tym roku przypada on w piątek 28 czerwca, dopiero w 180 dzień roku! Na opłacenie wszystkich danin, czyli podatków, niezależnie od tego, jak się nazywają, w tym opłat i składek, które są przymusowe, pracujemy 179 (sto siedemdziesiąt dziewięć) z 366 dni, czyli o 8 dni dłużej niż w roku 2023.
5 MIN CZYTANIA

Szykują nam nowy podatek. Efektem będą drastyczne podwyżki cen gazu, węgla i paliwa

Jak informuje „Rzeczpospolita”, węgiel będzie droższy nawet o połowę, a olej napędowy o ponad 50 gr na litrze. Taki będzie efekt wprowadzenia przez rząd nowego podatku wynikającego z unijnej dyrektywy o systemie handlu emisjami gazów cieplarnianych. Jej uchwalenie ma nastąpić do końca 2024 r.
2 MIN CZYTANIA

Apel rzecznika MŚP do premiera w sprawie składki zdrowotnej

Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, zwrócił się do premiera Donalda Tuska z listem dotyczącym dwóch szczególnie ważnych dla przedsiębiorców zapowiedzi rządu.
2 MIN CZYTANIA

INNE TEGO AUTORA

Do końca marca roczne rozliczenie CIT

Podatnicy CIT mają do końca marca czas na rozliczenie podatku dochodowego od osób prawnych za 2023 rok. Trzeba tego dokonać na druku CIT-8.
3 MIN CZYTANIA

Urlop i choroba w kosztach kwalifikowanych

Przedsiębiorcy mogą ująć w kosztach kwalifikowanych na działalność badawczo-rozwojową wydatki poniesione na pracownika z tytułu urlopu, choroby i składek ZUS – potwierdza minister finansów w interpretacji ogólnej.
4 MIN CZYTANIA

Część firm będzie upubliczniać informacje o podatku dochodowym

Największe przedsiębiorstwa międzynarodowe będą musiały publikować sprawozdania o podatku dochodowym. To kolejny z elementów, który ma uszczelnić system podatkowy.
4 MIN CZYTANIA