Już 1 stycznia 2022 r. wejdą w życie przepisy nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Precyzuje ona zwolnienie z podatku od nieruchomości dla infrastruktury kolejowej. Nowelizacja została opublikowana w Dzienniku Ustaw pod pozycją 2192.

Alexas_Fotos/Pixabay

Celem modyfikacji przepisów było doprecyzowanie zakresu zwolnienia z podatku od nieruchomości określonego w art. 7 ust. 1 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z późn. zm.), w obszarze zwolnienia gruntów kolejowych, w szczególności zajętych na prowadzenie działalności podmiotów, takich jak zarządcy infrastruktury kolejowej i operatorzy obiektów infrastruktury usługowej.

Zgodnie z nowelą zwolnienia z podatku od nieruchomości obejmują grunty, budynki i budowle wchodzące w skład infrastruktury kolejowej lub obiektu infrastruktury usługowej (w rozumieniu ustawy o transporcie kolejowym), w części zajętej wyłącznie do wykonywania zadań zarządcy infrastruktury lub świadczenia usług przez operatora obiektu infrastruktury usługowej, jeżeli infrastruktura kolejowa lub obiekt infrastruktury usługowej są udostępniane przewoźnikom kolejowym lub też infrastruktura kolejowa lub obiekt infrastruktury usługowej są wykorzystywane do przewozu osób, lub infrastruktura kolejowa tworzy linie kolejowe szerokotorowe, lub infrastruktura kolejowa stanowi infrastrukturę nieczynną.

Drugi element tego zwolnienia obejmuje grunty, budynki i budowle w części przeznaczonej do świadczenia przez przewoźnika kolejowego albo operatora stacji pasażerskiej wykorzystywanych do prowadzenia działalności innej niż kolejowa.

Jednocześnie zlikwidowana została możliwość korzystania ze zwolnienia z podatku od nieruchomości w przypadku gruntów lub ich części zajętych na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności innej niż związana z wykonywaniem zadań zarządcy infrastruktury albo świadczeniem usług przez operatora obiektu infrastruktury usługowej.

Powstaje tu pytanie, jaki cel ma nowelizacja? Otóż chodzi o uszczelnienie systemu i pozbawienie możliwości korzystania ze zwolnienia z podatku od nieruchomości w sytuacjach, gdy grunty kolejowe są wykorzystywane w działalności, ale zupełnie niezwiązanej z kolejnictwem (np. prywatna firma wynajmuje je na swoją działalność, ale jest ona niezwiązana z kolejnictwem).

Od przyszłego roku podatku nie trzeba będzie płacić m.in. od obiektów, w których są poczekalnie, kasy biletowe, kładki dla pieszych, parkingi. Zwolnieniem objęte też będą nieruchomości zajmowane przez nieczynną kolejową infrastrukturę, czyli taką, na której nie jest prowadzony ruch kolejowy.

Warto też dodać, że nowelizacja zwalnia z podatku także terminale towarowe – jako obiekty infrastruktury usługowej – z opodatkowania podatkiem od nieruchomości, ale tylko w części przeznaczonej do prowadzenia działalności związanej ze świadczeniem usług przewoźnikom kolejowym.

Ustawa wchodzi w życie 1 stycznia 2022 r.

Poprzedni artykułPeterson tylko dla zaszczepionych, bo tak zadecydował rynek
Następny artykułMożna dużo zarobić na ochronie Unii przed uchodźcami