Rada Ministrów poinformowała o przyjęciu projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym, której celem jest poprawienie nadzoru nad badaniami technicznymi pojazdów.

Pexels.com

W rządowym komunikacie poinformowano o wprowadzeniu organu nadzoru nad prawidłowością przeprowadzania badań technicznych pojazdów, a także umieszczania cech identyfikacyjnych oraz dokonywania innych czynności diagnosty związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu. Celem jest poprawienie jakości wykonywanych badań, aby usunąć z dróg pojazdy w złym stanie technicznym.

– Dążymy do stworzenia spójnego systemu nadzoru nad badaniami technicznymi pojazdów oraz działalnością stacji kontroli pojazdów, który ma zapewnić wysoki poziom badań technicznych i poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. – Nowe rozwiązania umożliwią sprawne reagowanie, eliminowanie i zapobieganie nieprawidłowościom związanym z przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów. Zmiany dostosowują polskie prawo w tym zakresie do przepisów UE – dodał minister.

W wyniku zmian stworzony zostanie nowy system egzaminowania i szkolenia dla kandydatów na diagnostów, jak i samych diagnostów. Rząd określi szczegółowe wymagania dla ośrodków szkolenia oraz stworzy system przeprowadzenia odpowiednich egzaminów i obowiązkowych szkoleń dla diagnostów. Ma to poprawić jakość ich pracy, kwalifikacje i kompetencje oraz poprawić rzetelność wykonywanych przez nich badań technicznych.

Inne założenia reformy zakładają utworzenie Krajowego Punktu Kontaktowego do spraw Badań Technicznych, który będzie miał wymieniać informacje z krajowym punktami kontaktowymi innych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz z Komisją Europejską.

Nowe rozwiązania wejdą w życie 1 stycznia 2023 r., z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać z dniem następującym po dniu ogłoszenia ustawy.

Poprzedni artykułRząd chce zwiększyć zdolności przeładunkowe węgla
Następny artykułApel o wyłączenie produktów leczniczych spod sankcji