Polski sektor logistyczny sprzeciwia się wprowadzeniu najnowszej nowelizacji Kodeksu pracy.

Organizacja Transport i Logistyka Polska wystosowała apel do prezydenta Andrzeja Dudy. Sektor twierdzi, że ostatnia nowelizacja Kodeksu pracy jest niezgodna z Konstytucją i domaga się skierowania ustawy do Trybunału Konstytucyjnego.

TLP wyjaśnia, że przyjęta 9 marca przez Sejm ustawa wprowadza do polskiego prawa m.in. unijną dyrektywę 2019/1152 w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w UE.

„Transport i Logistyka Polska już w trakcie prac nad wskazaną wyżej dyrektywą przestrzegał przed potencjalnymi problemami, jakie dla branży transportu drogowego może przynieść jej niewłaściwe wdrożenie. Dla branży, której specyfika ze względu na mobilność pracowników i nieprzewidywalność ich czasu pracy różni się w zasadniczy sposób od innych branż, w których pracownik pracuje stacjonarnie w wyznaczonym przez pracodawcą miejscu pracy” – wyjaśniono w komunikacie TLP.

Według TLP autorzy ustawy całkowicie zignorowali zgłaszane przez branżę wątpliwości i dlatego teraz sektor chce zbadania ustawy przez Trybunał Konstytucyjny pod kątem zgodności z Konstytucją trzech przepisów. Pierwszy dotyczy art. 1 pkt 5 ustawy, który może sprawić, że zawodowy kierowca po powrocie z podróży zamiast udać się na odpoczynek będzie mógł dalej pracować w innym miejscu, a potem legalnie wrócić do przewozu pasażerów lub towarów.

„W ocenie TLP sytuacja taka jest całkowicie niedopuszczalna, bowiem spowoduje wzrost zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, a nawet katastrofy w ruchu lądowym, jak również zdecydowane podwyższenie poziomu ryzyka w transporcie drogowym, co może skutkować wzrostem liczby wypadków, nawet z ofiarami śmiertelnymi” – wskazano w liście.

Drugi przepis to art. 1 pkt 6 lit. b ustawy, który dotyczy obowiązku pracodawcy o poinformowaniu pracownika o dobowym i tygodniowym wymiarze czasu pracy. Według branży wymóg ten ze względu na specyfikę pracy w transporcie jest niemożliwy do zrealizowania. Trzeci kwestionowany przepis to art. 46 ustawy, który mówi o 21-dniowym vacatio legis. Zdaniem TLP to zdecydowanie za krótko na wprowadzenie tak szerokich zmian prawnych.

Argumentując swój apel TLP w liście powołuje się na „jedną z fundamentalnych zasad państwa demokratycznego”, jaką jest „pewność prawa stanowionego przez organy władzy publicznej, do którego stosowania adresaci norm mają odpowiedni czas na przygotowanie prowadzonej działalności”.

Poprzedni artykułCzy Polska dobrze dba o bezpieczeństwo produktów?
Następny artykułMniej zleceń na budowy. Nadzieją są wybory