Parlament Europejski poparł reformę systemu handlu emisjami ETS zaproponowaną w ramach Fit for 55, która zakłada m.in. wycofywanie darmowych uprawnień do emisji dwutlenku węgla oraz objęcie opłatami za emisję CO2 kolejnych sektorów gospodarki.

Jak informuje serwis EURACTIV.pl, system ETS ma zostać poszerzony o transport morski. Europosłowie chcą, by od 2024 r. dotyczył 100 proc. emisji na trasach wewnątrzeuropejskich oraz 50 proc. na trasach do i z UE. Od 2027 r. miałby objąć cały transport morski do, z i wewnątrz Wspólnoty, z możliwymi odstępstwami dla krajów spoza UE.

PE postuluje też stworzenie nowego systemu handlu emisjami, który od 2024 r. obejmowałby paliwa przeznaczone dla komercyjnego transportu drogowego oraz budynków. Od 2029 r. miałby do niego zostać włączony transport prywatny i budynki mieszkalne.

Ponadto PE opowiada się za szerszym katalogiem sektorów objętych granicznym podatkiem węglowym. KE proponuje włączyć do tego przemysł metalurgiczny, rafineryjny, cementownie, producentów nawozów sztucznych i podstawowych produktów chemii organicznej. Europosłowie chcą do tej listy dodać producentów tworzyw sztucznych, cały sektor chemii organicznej, wodoru i amoniaku. Dodatkowo opłatami zostałyby również objęte emisje pośrednie, czyli emisje ze źródeł energii elektrycznej wykorzystywanej przez producentów.

„Eurokraci w Parlamencie Europejskim przegłosowali #FitFor55 w najgorszej dla Polski wersji! Bruksela funduje milionom Polaków ubóstwo przez duże „U”!Ceny energii, ciepła wystrzelą w górę. Podatkiem klimatycznym ma być objęte budownictwo i transport. Dramat!” – skomentował na Twitterze poseł Janusz Kowalski z Solidarnej Polski.

Europosłowie świetnie zdają sobie sprawę, że działania te doprowadzą do ubóstwa znaczną część społeczeństw. Dlatego zdecydowali o utworzeniu Społecznego Funduszu Klimatycznego. Jego celem byłaby pomoc w rozwiązaniu problemów ubóstwa energetycznego i wykluczenia komunikacyjnego, wynikającego z wysokich kosztów transformacji energetycznej.

Poprzedni artykułRząd stworzy duży holding przemysłowy
Następny artykułMilionom chińskich absolwentów grozi bezrobocie. To ważny problem władz