Branżami, które mają największe problemy z odzyskaniem pieniędzy od kontrahentów są budownictwo i usługi.

cloudhoreca/Pixabay

Raport firmy windykacyjnej Kaczmarski Inkasso wykazał, że firmy z sektora budowlanego i usługowego mają największe problemy z odzyskaniem pieniędzy od kontrahentów. Na te branże wskazali zarówno przedsiębiorcy, jak i konsumenci.

W odpowiedzi na pytanie, która branża ma największe problemy z odzyskaniem należności, 55 proc. przedstawicieli biznesu wskazało budownictwo, a 48,7 proc. usługi. Z ankiety wynika, że 52,6 proc. osób fizycznych wybrało usługi i 45,5 proc. budownictwo.

Około połowa przedsiębiorców i konsumentów jest przekonanych, że to branża usługowa potrzebuje największego wsparcia ze strony firm windykacyjnych w odzyskiwaniu należności, podczas gdy wobec branży budowlanej takiej odpowiedzi udzieliło 47,2 proc. przedstawicieli firm i 42,8 proc. osób fizycznych. Z kolei 36 proc. konsumentów i przedsiębiorców uważa, iż pomocy w odzyskiwaniu należności potrzebuje handel, 31 proc. osób fizycznych i 30 proc. biznesmenów wskazało produkcję, a 26 proc. konsumentów i 22 proc. przedstawicieli firm wybrało transport.

– Firmy windykacyjne są postrzegane i przez konsumentów, i przez sektor MŚP jako pożyteczne dla gospodarki oraz dające wsparcie najbardziej potrzebującym. To jest rzeczywisty obraz rynku tak potrzebnego wielu interesariuszom i gospodarce jako całości – powiedział prezes Związku Przedsiębiorstw Finansowych Marcin Czugan.

Jeśli chodzi o powody, dla których poszczególne branże potrzebują wsparcia firm windykacyjnych, przedsiębiorcy wskazują głównie powszechne nieterminowe płatności. Co ciekawe, aż co trzecia badana firma podkreśliła, że w branży usług istotne są dobre relacje z klientami, a współpraca z firmą windykacyjną pomaga je utrzymać.

PAP

Poprzedni artykułEuropa ofiarą wojny na Ukrainie i rywalizacji amerykańsko-chińskiej
Następny artykułCzy nadchodzi epoka dyktatur przebranych za demokracje?