fbpx
piątek, 1 marca, 2024
Strona głównaPodatkiCo zrobić w razie kontroli skarbowej?

Co zrobić w razie kontroli skarbowej?

Wielu przedsiębiorców zadaje sobie pytania: na czym polega kontrola podatkowa, jakie są jej zasady, kiedy wszczyna się postępowanie kontrolne itp. Jak się w razie takiej kontroli zachować?

Ernst&Young, międzynarodowy koncern doradczy, w swoim najnowszym opracowaniu zwraca uwagę prowadzącym firmy, co powinni zrobić w razie kontroli skarbowej. Przypomina, że kontrola podatkowa wszczynana jest na podstawie doręczonego kontrolowanemu upoważnienia do jej przeprowadzenia, a kończy się w dniu doręczenia kontrolowanemu protokołu kontroli.

Według przepisów Ordynacji podatkowej w sytuacji, gdy kontrolowany akceptuje ustalenia pokontrolne, uzyskuje prawo do skorygowania nieprawidłowości poprzez złożenie korekty. Jeżeli jednak nie zgadza się z ustaleniami kontroli, może w terminie czternastu dni od dnia doręczenia protokołu pokontrolnego przedstawić swoje zastrzeżenia lub wyjaśnienia, wskazując równocześnie wnioski dowodowe (mówi o tym art. 291 Ordynacji podatkowej).

Złożone przez podatnika zastrzeżenia lub wyjaśnienia organ kontrolujący powinien rozpatrzyć w terminie czternastu dni od dnia ich otrzymania, a następnie zawiadomić kontrolowanego o sposobie ich załatwienia. Wskazując w szczególności, które zastrzeżenia nie zostały uwzględnione – wraz z tego uzasadnieniem faktycznym i prawnym.

Jeżeli kontrola podatkowa ujawniła nieprawidłowości, a podatnik nie złożył deklaracji lub nie dokonał korekty deklaracji w całości uwzględniającej ujawnione nieprawidłowości, to organ podatkowy wszczyna postępowanie podatkowe w sprawie, która była przedmiotem kontroli.

Wykroczenie a przestępstwo skarbowe

Nieprawidłowości lub nawet tylko błędy popełnione w zeznaniu rocznym, mogą się wiązać się dla podatnika z dodatkowymi sankcjami. Warto pamiętać, że złożenie deklaracji z błędami lub po terminie urząd skarbowy może potraktować jako wykroczenie lub nawet przestępstwo skarbowe.

Kodeks karny skarbowy rozróżnia wykroczenia skarbowe i przestępstwa skarbowe. Ważne jest, do której kategorii zostanie zaliczona dana sytuacja podatnika. To decyduje w większości przypadków o wysokości należności podatkowej, która została uszczuplona w wyniku niedopatrzenia.

W przypadku błędów popełnianych nieumyślnie – czy tylko drobnych uchybień formalnych – przedsiębiorca może otrzymać mandat za wykroczenie skarbowe.

Z poważniejszymi sankcjami musi liczyć się ten, któremu urzędnik podczas kontroli wykaże oszustwo. Do tej sytuacji odnosi się regulacja art. 56 § 1 Kodeksu karnego skarbowego, która mówi, że „podatnik, który składając organowi podatkowemu, innemu uprawnionemu organowi lub płatnikowi deklarację lub oświadczenie, podaje nieprawdę lub zataja prawdę albo nie dopełnia obowiązku zawiadomienia o zmianie objętych nimi danych, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie”.

Przygotowanie dokumentów rozliczeniowych wymaga nie tylko znajomości przepisów podatkowych, ale również umiejętności ich zastosowania – przypomina E&Y.

Bezpieczeństwo rozliczeń podatkowych

Warto zadbać w firmie o bezpieczeństwo swoich rozliczeń podatkowych. W prawidłowej interpretacji przepisów podatkowych mogą pomóc firmie np. doradcy zewnętrzni analizując wdrożone u podatnika rozwiązanie i pokazując jego słabe i mocne strony. Podatnicy mogą również skorzystać z zaleceń Ministerstwa Finansów.

Jeśli ktoś nadal nie jest pewien, jaka wygląda jego sytuacja pod względem należności podatkowej, może skorzystać także z uruchomionego w listopadzie zeszłego roku darmowego „Kreatora wniosków o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych”.

Robert Azembski
Robert Azembski
Dziennikarz z ponad 30-letnim doświadczeniem; pracował m.in. w „Rzeczpospolitej”, „Wprost” , „Gazecie Bankowej” oraz wielu innych tytułach prasowych i internetowych traktujących o gospodarce, finansach i ekonomii. Chociaż specjalizuje się w finansach, w tym w bankowości, ubezpieczeniach i rynku inwestycyjnym, nieobce są mu problemy przedsiębiorców, przede wszystkim z sektora MŚP. Na łamach magazynu „Forum Polskiej Gospodarki” oraz serwisu FPG24.PL najwięcej miejsca poświęca szeroko pojętej tematyce przedsiębiorczości. W swoich analizach, raportach i recenzjach odnosi się też do zagadnień szerszych – ekonomicznych i gospodarczych uwarunkowań działalności firm.

INNE Z TEJ KATEGORII

Rząd ulży małym przedsiębiorcom? Kasowy PIT

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów poinformowała o pracach nad projektem dotyczącym wprowadzenia możliwości wyboru tzw. kasowego PIT przez najmniejszych przedsiębiorców.
2 MIN CZYTANIA

Dwa pomysły na zmianę składki zdrowotnej

Rząd Koalicji Obywatelskiej pracuje nad zmianami w zakresie składki zdrowotnej opłacanej przez przedsiębiorców. Na stole są dwa pomysły.
2 MIN CZYTANIA

Zwrot za dojazd i nocleg pracownika będzie kosztem

Pracodawca, który pracownikom zdalnym zwraca wydatki za dojazd do biura i nocleg może zaliczyć je do kosztów uzyskania przychodów. Ważne jest, aby były spełnione ustawowe warunki rozliczania ponoszonych kwot w kosztach.
3 MIN CZYTANIA

INNE TEGO AUTORA

Refleksje ministra finansów o giełdzie i nie tylko…

Andrzej Domański, już nie taki nowy minister finansów, wylał żale w wywiadzie dla Bloomberga nad kondycją Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Niestety nie zabrakło garści konfabulacji.
4 MIN CZYTANIA

Kiedy wreszcie skończymy z kosztowną blagą klimatyczną?

Do roku 2030 osiągnięcie tzw. celów zrównoważonego rozwoju, tak chętnie wiązanych z ocieplaniem się klimatu, będzie kosztować każdego mieszkańca w gospodarkach typu zachodniego nawet 2026 dolarów rocznie – oszacowała Konferencja ONZ ds. Handlu i Rozwoju.
2 MIN CZYTANIA

Kasy samoobsługowe pójdą w odstawkę?

Jeden z portali tak zatytułował swój artykuł na temat marketowego handlu: „Polacy pokochali kasy samoobsługowe”. Czy aby na pewno?
3 MIN CZYTANIA