fbpx
czwartek, 8 czerwca, 2023
Strona głównaPodatkiCoraz mniej czasu na informacje o cenach transferowych

Coraz mniej czasu na informacje o cenach transferowych

Zaledwie dwa miesiące pozostały na właściwe przygotowanie lokalnej dokumentacji cen transferowych, bez której niemożliwe będzie poprawne wypełnienie nowego formularza elektronicznego TPR, który w tym roku składany będzie po raz pierwszy.

Zbliża się termin wypełnienia obowiązków w zakresie cen transferowych za rok 2019, który dla większości podatników (a zatem takich, których ostatni rok podatkowy skończył się 31 grudnia 2019) upływa z dniem 31 grudnia 2020 roku.

Zgodnie z przepisami dokumentacja cen transferowych powinna być sporządzona do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku (obrotowego) podatkowego. W tym roku terminy te wydłużono jednak z uwagi na trwającą epidemię COVID-19. Terminy wydłużono odpowiednio: do 31 grudnia 2020 roku, gdy termin upływał w okresie od 31 marca 2020 do 30 września 2020 oraz o trzy miesiące, gdy termin upływa w okresie od 1 października 2020 do 31 stycznia 2021 roku.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że próg przychodów (kosztów) obligujący do sporządzenia dokumentacji lokalnej wynosi obecnie 10 mln zł dla transakcji towarowych i finansowych oraz 2 mln zł dla transakcji usługowych i innych niż te trzy wymienione kategorie.

Wysokie kary za brak dokumentacji i informacji TPR

Informacja o cenach transferowych (TPR) stanowi zbiór informacji o transakcjach zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz przez podatników z podmiotami mającymi miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową (w tzw. rajach podatkowych).

Obowiązek raportowania dotyczy transakcji realizowanych od 2019 roku, tj. transakcji w tym roku rozpoczętych lub kontynuowanych. Podmioty zobowiązane składają informację TPR, wyłącznie w formie elektronicznej, do szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Obowiązujący obecnie formularz TPR (TPR-C w przypadku osób prawnych oraz TPR-P w przypadku osób fizycznych) jest zdecydowanie bardziej szczegółowy niż formularze CIT-TP i PIT-TP obowiązujące w poprzednich latach. Dlatego, mimo że czasu jest w tym roku więcej, to równocześnie proces przygotowania dokumentacji oraz TPR może być dużo bardziej skomplikowany i pracochłonny.

Nie wolno też zapominać, że w oświadczeniu, które składane jest fiskusowi przez zarząd, potwierdza on, między innymi, że ceny w transakcjach z podmiotami powiązanymi mają charakter rynkowy. A to powinno być odpowiednio udokumentowane w oparciu o analizę rozliczeń wewnątrzgrupowych oraz właściwe analizy porównawcze. Pozyskanie, szczególnie tych ostatnich danych, może zaś być w dobie kryzysu spowodowanego COVID-19 trudniejsze i z pewnością zabierze dużo więcej czasu. Nie zapominajmy też, że podatnikom grożą wysokie kary finansowe, a nawet kary więzienia, za niezłożenie oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji lokalnej cen transferowych, złożenie go po terminie lub poświadczenie w nim nieprawdy. Kara finansowa może wynieść nawet blisko 25 mln zł.

Trzeba podać bardzo szczegółowe dane

Informacja o cenach transferowych (odpowiednio TPR-C lub TPR-P) zawiera:
– cel jej złożenia i okres, za jaki jest ona składana,
– dane identyfikacyjne podmiotu składającego informację oraz dane podmiotu, dla którego jest ona składana,
– informacje finansowe podmiotu, dla którego jest składana informacja,
– informacje dotyczące podmiotów powiązanych i transakcji kontrolowanych,
– informacje dotyczące metod i cen transferowych,
– dodatkowe informacje lub wyjaśnienia dotyczące ww. danych lub informacji.

W przypadku elektronicznego formularza TPR najważniejsze jest poprawne wypełnienie jego części E. To w tej części musimy dokładnie opisać kategorię (wybiera się ją z listy) oraz wartość transakcji kontrolowanej (chodzi o wszystkie transakcje opisane w dokumentacji lokalnej). Trzeba określić metodę weryfikacji ceny transferowej, co decyduje o tym, które kolejne pola będą wypełniane w formularzu. Zawierają one liczne, bardzo szczegółowe informacje, których bez odpowiedniego, starannego przygotowania dokumentacji lokalnej nie da się uzupełnić.

Co istotne, obowiązek w zakresie sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych powstaje, jeśli wartość transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym przekracza progi dokumentacyjne. Jeżeli progi te nie zostały przekroczone, to obowiązek sporządzenia dokumentacji lokalnej nie powstanie.

W informacji TPR transakcje powinny być grupowane i klasyfikowane do kategorii zgodnie z ich ujęciem w lokalnej dokumentacji cen transferowych. Wartość transakcji należy podać w kwocie netto w złotych (tj. pomniejszonej o podatek od towarów i usług) – analogicznie do zasady dotyczących sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych.

Warto wiedzieć, że Ministerstwo Finansów opublikowało w ostatnich dniach września zestaw 104 pytań i odpowiedzi wyjaśniających najważniejsze kwestie związane ze składaniem informacji o cenach transferowych. Wyjaśnienia dotyczą informacji składanych według wzorów obowiązujących za 2019 rok, a zatem tych, które większość zobowiązanych do tego podatników musi złożyć do końca grudnia 2020 roku. Dokument ten dostępny jest na stronach internetowych ministerstwa.

Straty spowodowane pandemią zwolnią z obowiązku

Przepisy o cenach transferowych ulegną jeszcze przed końcem roku zmianie. 28 września rząd przyjął – upubliczniony 16 września 2020 roku (druk UD 126) – projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw. Zakłada on m.in. zmiany dotyczące przepisów o cenach transferowych.

Zgodnie z nowymi przepisami podmioty, których przychody w roku podatkowym dotkniętym kryzysem związanym z COVID-19 spadły o co najmniej 50 proc. w odniesieniu do łącznych przychodów uzyskanych w analogicznym okresie bezpośrednio poprzedzającym ten rok, będą mogły skorzystać ze zwolnienia z obowiązku przygotowania lokalnej dokumentacji cen transferowych dla transakcji krajowych. Przy czym przez łączne przychody rozumie się w tym przypadku sumę przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, uwzględnionych przy obliczaniu podatku (podatnicy PIT i ryczałtu ewidencjonowanego) lub z działalności (podatnicy CIT). Mimo zwolnienia utrzymany będzie obowiązek przekazywania szefowi KAS – za pomocą środków komunikacji elektronicznej – informacji o cenach transferowych.

Marek Kutarba
Marek Kutarba
Prawnik i publicysta, ekspert w zakresie prawa podatkowego i finansów. Karierę zawodową rozpoczął od pracy w Izbie Skarbowej we Wrocławiu. Później związany z licznymi tytułami prasowymi, w tym największymi polskimi dziennikami gospodarczymi, w których pełnił funkcje redakcyjne i publikował na tematy podatkowe i gospodarcze. Autor książek i praktycznych poradników z zakresu prawa podatkowego. Obecnie właściciel firmy doradczej specjalizującej się w zarządzaniu finansowym i restrukturyzacji kosztów oraz kontent marketingu i litigation PR.

INNE Z TEJ KATEGORII

Jak wyglądają polskie podatki na tle UE?

W porównaniu z podatkami w innych państwach Unii polskie podatki są umiarkowane lub niskie, a dzień wolności podatkowej przypada u nas 11 czerwca.
2 MIN CZYTANIA

Pracownik delegowany nie podróżuje służbowo

Gdy pracodawca – mimo braku obowiązku nałożonego przepisami prawa pracy – zapewni oddelegowanemu pracownikowi nocleg i dojazd do miejscowości, w której będzie wykonywał pracę, to wartość tych świadczeń stanowi dla pracownika przychód z innych nieodpłatnych świadczeń.
4 MIN CZYTANIA

Koszty inflacji rząd przerzuci na pracodawców

Jest już niemal pewne, że w roku 2024, z uwagi na wysoką inflację, czeka nas kolejna, znacząca podwyżka płacy minimalnej. Taki wzrost – o czym często się zapomina – jest także dodatkowym, sporym zastrzykiem środków, które rząd zapewnia ZUS i NFZ.
5 MIN CZYTANIA

INNE TEGO AUTORA

Pracownik delegowany nie podróżuje służbowo

Gdy pracodawca – mimo braku obowiązku nałożonego przepisami prawa pracy – zapewni oddelegowanemu pracownikowi nocleg i dojazd do miejscowości, w której będzie wykonywał pracę, to wartość tych świadczeń stanowi dla pracownika przychód z innych nieodpłatnych świadczeń.
4 MIN CZYTANIA

Koszty inflacji rząd przerzuci na pracodawców

Jest już niemal pewne, że w roku 2024, z uwagi na wysoką inflację, czeka nas kolejna, znacząca podwyżka płacy minimalnej. Taki wzrost – o czym często się zapomina – jest także dodatkowym, sporym zastrzykiem środków, które rząd zapewnia ZUS i NFZ.
5 MIN CZYTANIA

Zwracane przez fiskusa nadpłaty to nie jest prezent od rządu

Rekordowe zwroty PIT, którymi chwalą się rządowi politycy, nie są prezentem od rządu. Świadczą jedynie o tym, w jak dużej skali państwo kredytuje się pieniędzmi podatników, przetrzymując je na swoich kontach i oddając, kiedy znacząco straciły na wartości z powodu inflacji.
4 MIN CZYTANIA