fbpx
czwartek, 25 kwietnia, 2024
Strona głównaPodatkiCoraz mniej czasu na informacje o cenach transferowych

Coraz mniej czasu na informacje o cenach transferowych

Zaledwie dwa miesiące pozostały na właściwe przygotowanie lokalnej dokumentacji cen transferowych, bez której niemożliwe będzie poprawne wypełnienie nowego formularza elektronicznego TPR, który w tym roku składany będzie po raz pierwszy.

Zbliża się termin wypełnienia obowiązków w zakresie cen transferowych za rok 2019, który dla większości podatników (a zatem takich, których ostatni rok podatkowy skończył się 31 grudnia 2019) upływa z dniem 31 grudnia 2020 roku.

Zgodnie z przepisami dokumentacja cen transferowych powinna być sporządzona do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku (obrotowego) podatkowego. W tym roku terminy te wydłużono jednak z uwagi na trwającą epidemię COVID-19. Terminy wydłużono odpowiednio: do 31 grudnia 2020 roku, gdy termin upływał w okresie od 31 marca 2020 do 30 września 2020 oraz o trzy miesiące, gdy termin upływa w okresie od 1 października 2020 do 31 stycznia 2021 roku.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że próg przychodów (kosztów) obligujący do sporządzenia dokumentacji lokalnej wynosi obecnie 10 mln zł dla transakcji towarowych i finansowych oraz 2 mln zł dla transakcji usługowych i innych niż te trzy wymienione kategorie.

Wysokie kary za brak dokumentacji i informacji TPR

Informacja o cenach transferowych (TPR) stanowi zbiór informacji o transakcjach zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz przez podatników z podmiotami mającymi miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową (w tzw. rajach podatkowych).

Obowiązek raportowania dotyczy transakcji realizowanych od 2019 roku, tj. transakcji w tym roku rozpoczętych lub kontynuowanych. Podmioty zobowiązane składają informację TPR, wyłącznie w formie elektronicznej, do szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Obowiązujący obecnie formularz TPR (TPR-C w przypadku osób prawnych oraz TPR-P w przypadku osób fizycznych) jest zdecydowanie bardziej szczegółowy niż formularze CIT-TP i PIT-TP obowiązujące w poprzednich latach. Dlatego, mimo że czasu jest w tym roku więcej, to równocześnie proces przygotowania dokumentacji oraz TPR może być dużo bardziej skomplikowany i pracochłonny.

Nie wolno też zapominać, że w oświadczeniu, które składane jest fiskusowi przez zarząd, potwierdza on, między innymi, że ceny w transakcjach z podmiotami powiązanymi mają charakter rynkowy. A to powinno być odpowiednio udokumentowane w oparciu o analizę rozliczeń wewnątrzgrupowych oraz właściwe analizy porównawcze. Pozyskanie, szczególnie tych ostatnich danych, może zaś być w dobie kryzysu spowodowanego COVID-19 trudniejsze i z pewnością zabierze dużo więcej czasu. Nie zapominajmy też, że podatnikom grożą wysokie kary finansowe, a nawet kary więzienia, za niezłożenie oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji lokalnej cen transferowych, złożenie go po terminie lub poświadczenie w nim nieprawdy. Kara finansowa może wynieść nawet blisko 25 mln zł.

Trzeba podać bardzo szczegółowe dane

Informacja o cenach transferowych (odpowiednio TPR-C lub TPR-P) zawiera:
– cel jej złożenia i okres, za jaki jest ona składana,
– dane identyfikacyjne podmiotu składającego informację oraz dane podmiotu, dla którego jest ona składana,
– informacje finansowe podmiotu, dla którego jest składana informacja,
– informacje dotyczące podmiotów powiązanych i transakcji kontrolowanych,
– informacje dotyczące metod i cen transferowych,
– dodatkowe informacje lub wyjaśnienia dotyczące ww. danych lub informacji.

W przypadku elektronicznego formularza TPR najważniejsze jest poprawne wypełnienie jego części E. To w tej części musimy dokładnie opisać kategorię (wybiera się ją z listy) oraz wartość transakcji kontrolowanej (chodzi o wszystkie transakcje opisane w dokumentacji lokalnej). Trzeba określić metodę weryfikacji ceny transferowej, co decyduje o tym, które kolejne pola będą wypełniane w formularzu. Zawierają one liczne, bardzo szczegółowe informacje, których bez odpowiedniego, starannego przygotowania dokumentacji lokalnej nie da się uzupełnić.

Co istotne, obowiązek w zakresie sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych powstaje, jeśli wartość transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym przekracza progi dokumentacyjne. Jeżeli progi te nie zostały przekroczone, to obowiązek sporządzenia dokumentacji lokalnej nie powstanie.

W informacji TPR transakcje powinny być grupowane i klasyfikowane do kategorii zgodnie z ich ujęciem w lokalnej dokumentacji cen transferowych. Wartość transakcji należy podać w kwocie netto w złotych (tj. pomniejszonej o podatek od towarów i usług) – analogicznie do zasady dotyczących sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych.

Warto wiedzieć, że Ministerstwo Finansów opublikowało w ostatnich dniach września zestaw 104 pytań i odpowiedzi wyjaśniających najważniejsze kwestie związane ze składaniem informacji o cenach transferowych. Wyjaśnienia dotyczą informacji składanych według wzorów obowiązujących za 2019 rok, a zatem tych, które większość zobowiązanych do tego podatników musi złożyć do końca grudnia 2020 roku. Dokument ten dostępny jest na stronach internetowych ministerstwa.

Straty spowodowane pandemią zwolnią z obowiązku

Przepisy o cenach transferowych ulegną jeszcze przed końcem roku zmianie. 28 września rząd przyjął – upubliczniony 16 września 2020 roku (druk UD 126) – projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw. Zakłada on m.in. zmiany dotyczące przepisów o cenach transferowych.

Zgodnie z nowymi przepisami podmioty, których przychody w roku podatkowym dotkniętym kryzysem związanym z COVID-19 spadły o co najmniej 50 proc. w odniesieniu do łącznych przychodów uzyskanych w analogicznym okresie bezpośrednio poprzedzającym ten rok, będą mogły skorzystać ze zwolnienia z obowiązku przygotowania lokalnej dokumentacji cen transferowych dla transakcji krajowych. Przy czym przez łączne przychody rozumie się w tym przypadku sumę przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, uwzględnionych przy obliczaniu podatku (podatnicy PIT i ryczałtu ewidencjonowanego) lub z działalności (podatnicy CIT). Mimo zwolnienia utrzymany będzie obowiązek przekazywania szefowi KAS – za pomocą środków komunikacji elektronicznej – informacji o cenach transferowych.

Marek Kutarba
Marek Kutarba
Prawnik i publicysta, ekspert w zakresie prawa podatkowego i finansów. Karierę zawodową rozpoczął od pracy w Izbie Skarbowej we Wrocławiu. Później związany z licznymi tytułami prasowymi, w tym największymi polskimi dziennikami gospodarczymi, w których pełnił funkcje redakcyjne i publikował na tematy podatkowe i gospodarcze. Autor książek i praktycznych poradników z zakresu prawa podatkowego. Obecnie właściciel firmy doradczej specjalizującej się w zarządzaniu finansowym i restrukturyzacji kosztów oraz kontent marketingu i litigation PR.

INNE Z TEJ KATEGORII

Szykują nam nowy podatek. Efektem będą drastyczne podwyżki cen gazu, węgla i paliwa

Jak informuje „Rzeczpospolita”, węgiel będzie droższy nawet o połowę, a olej napędowy o ponad 50 gr na litrze. Taki będzie efekt wprowadzenia przez rząd nowego podatku wynikającego z unijnej dyrektywy o systemie handlu emisjami gazów cieplarnianych. Jej uchwalenie ma nastąpić do końca 2024 r.
2 MIN CZYTANIA

Apel rzecznika MŚP do premiera w sprawie składki zdrowotnej

Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, zwrócił się do premiera Donalda Tuska z listem dotyczącym dwóch szczególnie ważnych dla przedsiębiorców zapowiedzi rządu.
2 MIN CZYTANIA

Będzie ZUS od wszystkich umów cywilnoprawnych?

Rząd prowadzi prace nad ozusowaniem wszystkich umów cywilnoprawnych oraz likwidacją tak zwanych zbiegów tytułów do ubezpieczeń społecznych.
2 MIN CZYTANIA

INNE TEGO AUTORA

Podatek liniowy już nie tak popularny

W ciągu zaledwie roku, w wyniku zmian wprowadzonych Polskim Ładem, liczba podatników liniowego PIT zmalała o więcej niż jedną trzecią, a zapłacony przez nich podatek o jedną piątą. Równocześnie wzrosła tzw. efektywna stawka opodatkowania.
4 MIN CZYTANIA

Wydatki na wdrożenie KSeF można odliczyć podwójnie

Koszty związane z implementacją oprogramowania koniecznego do komunikacji z Krajowym Systemem e-Faktur mogą spełniać kryteria prac badawczo-rozwojowych (B+R), co umożliwia odliczenie kosztów kwalifikowanych w ramach ulgi na badania i rozwój. Taki wniosek wynika z interpretacji podatkowej wydanej przez Dyrektora KIS w styczniu 2024 r.
4 MIN CZYTANIA

Niepełny miesiąc pracy nie wpływa na potrącenia komornicze

Praca przez część miesiąca nie wpływa na kwotę wolną od potrąceń komorniczych. Jeśli pracownik jest zatrudniony na pełnym etacie, ale nie przepracował pełnego miesiąca (np. z powodu ustania stosunku pracy w trakcie miesiąca), obowiązujące przepisy nie pozwalają na zmniejszenie kwoty wolnej od potrąceń w ramach egzekucji komorniczej.
3 MIN CZYTANIA