W pandemicznym 2020 r. wykorzystanie technologii cyfrowych odegrało bardzo istotną rolę w biznesie. Szybki przepływ informacji dzięki technologiom, umożliwiał natychmiastowe działania przedsiębiorstwom oraz podejmowanie kluczowych decyzji. Na dostęp do internetu poprzez łącze szerokopasmowe zdecydowało się w 2020 r. 98,6 proc. przedsiębiorstw w Polsce, a 95 proc. przedsiębiorstw zastosowało środki bezpieczeństwa ICT – wynika z „Raportu o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce 2021” przygotowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Z raportu przygotowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości wynika, że:

  • W 2020 r. najczęściej stosowanymi środkami bezpieczeństwa ICT w Polsce były: bieżąca aktualizacja oprogramowania oraz uwierzytelnianie silnym hasłem (odpowiednio 83,1 proc. i 8 proc.). Mniej popularne było wykonywanie zapasowych kopii danych i przekazywanie ich do innych lokalizacji (61,3 proc.), natomiast najrzadziej korzystano z identyfikacji i uwierzytelniania metodami biometrycznymi (7,1 proc.).
    · Środki bezpieczeństwa ICT wykorzystywano najczęściej w dużych przedsiębiorstwach (99,6 proc.), zwłaszcza w sekcji finanse i ubezpieczenia (99,5 proc.).
  • W 2020 r. 28,4 proc. przedsiębiorstw przeprowadziło audyt bezpieczeństwa systemu informacyjnego firmy. Najczęściej przeprowadzały je podmioty duże (70,8 proc.), a najrzadziej małe (23,7 proc.).
  • W 2020 r. 16,6 proc. przedsiębiorstw wykorzystywało w swojej działalności „inteligentne” urządzenia lub systemy połączone ze sobą za pośrednictwem internetu. Pod względem klasy wielkości najczęściej były to podmioty duże (39,7 proc.).
  • · Najczęściej wykorzystywanym sposobem korzystania z Internetu rzeczy w 2020 r. była łączność za pośrednictwem czujników monitorujących stan techniczny maszyn, urządzeń i pojazdów (12,7 proc.). Z tego typu systemów najczęściej korzystały firm duże (30 proc.). Najrzadziej polskie przedsiębiorstwa używały systemów opartych o czujniki lub etykiety RFID używane w celu monitowania lub automatyzacji procesów produkcyjnych (2,2 proc.).

– W dobie powszechnej cyfryzacji, internetyzacji oraz harmonizacji procesów, kwestia bezpieczeństwa systemów informacyjno-komunikacyjnych nabiera coraz większego znaczenia. Przedsiębiorstwa mają do wyboru szereg środków służących zapewnieniu bezpieczeństwa lub przynajmniej minimalizowaniu ryzyka wystąpienia incydentów ICT, które mogą mieć destrukcyjny wpływ na ich działalność. Oprócz samych środków bardzo ważny jest „czynnik ludzki”, dlatego przedsiębiorstwa coraz częściej posiadają sformalizowaną strategię bezpieczeństwa teleinformatycznego i przykładają coraz większą wagę do odpowiedniego wyszkolenia kadr w tym obszarze – komentuje Paweł Chaber, ekspert w Departamencie Analiz i Strategii w PARP.

Więcej informacji znajduje się w „Raporcie o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce”.

Poprzedni artykułBiznes mówi „NIE” czwartej fali
Następny artykułJaki będzie wpływ Polskiego Ładu na gospodarkę? Rozmawiamy z prof. Konradem Raczkowskim