Powszechniejsze i efektywniejsze wykorzystanie narzędzi cyfrowych przez polskie małe i średnie firmy mogłoby przynieść im ponad 31 mld zł dodatkowych obrotów oraz zaowocować stworzeniem 235,5 tys. nowych miejsc pracy. Przedsiębiorcy mają świadomość potrzeby cyfryzacji swoich firm, nie każdy jednak wie, jak się do tego zabrać. Brakuje im również pieniędzy na technologiczne innowacje.

cyfryzacja biznesu - grafika wpisu

Cyfryzacja mniejszego biznesu jawi się dziś wręcz jako warunek przetrwania i rozwoju. Do czego jednak, w praktyce, potrzebne są tzw. narzędzia cyfrowe? Przede wszystkim wspomagają one szybkie i efektywne tworzenie, a potem obsługę sklepów internetowych. Istnieją już przedsiębiorcy, którzy przekonali się na własnej skórze, że wykorzystanie narzędzi cyfrowych pozwala ograniczyć negatywny wpływ pandemii na firmę.
– W niektórych przypadkach kryzys gospodarczy, spowodowany COVID-19, stał się impulsem do dynamicznego rozwoju i skutecznego działania – taki wniosek można wyciągnąć z badania Digitally Driven, przeprowadzonego wśród pięciu tys. przedsiębiorstw w Europie.

O strategicznym wręcz znaczeniu cyfryzacji dla firm pisaliśmy wiele razy, w różnych ujęciach i przekrojach, np. w artykułach:
Cyfryzacja jednym z założeń Przemysłu 4.0
Cyfryzacja coraz istotniejsza dla MŚP
Cyfryzacja na rynku pracy
Przemysł 4.0: transformacja firm

Cyfrowa odporność

Raport Digitally Driven ukazuje, że w okresie pandemii wiele małych i średniej wielkości firm zbudowało tzw. cyfrową odporność. Przedsiębiorcom udało się zakupić i uruchomić przystępne w obsłudze i skuteczne narzędzia IT, które z powodzeniem wykorzystują w codziennej działalności. Umożliwiło to im szybkie i efektywne przenoszenie zasobów, a także łatwiejsze dostosowanie biznesplanów do szybko zmieniającego się otoczenia legislacyjnego oraz oszczędne inwestowanie w dalszy rozwój.

Cyfryzacja, wprowadzanie do firmy innowacyjnych technologii, wydają się być obecnie – w naszej opinii – kluczowe. Wręcz strategiczne dla przyszłości wielu MŚP. Przedsiębiorcy muszą reagować na to, co się dzieje na rynku nie tylko szybko, ale i elastycznie, budując w ten sposób odporność swoich firm – nie tylko na obecny, ale także i na przyszłe kryzysy.

Narzędzia cyfrowe umożliwiają też błyskawiczną reorganizację firmy. A jak wynika ze wszystkich niemal raportów i analiz, reorganizacje pozwoliły firmom utrzymać większą część przychodów jeszcze sprzed pandemii COVID 19 – czyli z 2019 roku, a nawet na zatrudnianie nowych pracowników. Cyfrowa odporność nie jest więc pustym sloganem. Oznacza zdolność firmy do adaptacji, do ponownego jej uruchomienia po zawieszeniu, a czasem do przetrwania najgorszego kryzysu.

Jak pokonać bariery

Łatwo się to wszystko mówi i pisze. Nadal jednak istnieją istotne bariery, które hamują wdrażanie w sektorze MŚP narzędzi cyfrowych. Przedsiębiorcy często nie doceniają wartości nowoczesnych technologii dla działalności swoich firm, uważając wydatek na ich wdrażanie za zbędny. Dlatego, zarówno współpracujące z nimi duże spółki (w tym państwowe), instytucje publiczne wspierające MŚP, jak i same, implementujące nowe rozwiązania, firmy technologiczne powinny organizować spotkania i pomagać najbardziej otwartym na nowości i dynamicznym przedsiębiorcom w zrozumieniu, że nie jest to żadna moda i że narzędzie cyfrowe można w praktyczny sposób wykorzystać w ich biznesie.

Warto, by liderzy spółek technologicznych estymowali stopę zwrotu firmy z inwestycji w oferowaną jej technologię. Z kolei urzędnicy państwowi, zarówno szczebla centralnego, jak i samorządowego, winni czynić wszelkie wysiłki, by dostęp do doradztwa w zakresie nowych technologii, a przede wszystkim do pieniędzy na innowacyjne inwestycje w sektorze małych i średnich firm, był czymś naturalnym i powszechnym.

Poprzedni artykułPrzemysł 4.0: transformacja firm ze wsparciem Funduszy Europejskich
Następny artykułNowym unijnym podatkiem w rolników