fbpx
piątek, 14 czerwca, 2024
Strona głównaPodatkiCzas na audyt rozliczeń podatku od nieruchomości w firmie

Czas na audyt rozliczeń podatku od nieruchomości w firmie [WYWIAD]

Mając na uwadze zmieniające się orzecznictwo oraz rosnące stawki, warto w najbliższych miesiącach przeprowadzić kompleksowy przegląd płaconego podatku od nieruchomości, co może przynieść firmie wymierne korzyści – mówi nam Paweł Wyporski, doradca podatkowy, starszy konsultant w Thedy & Partners.

Od przyszłego roku podatników czeka kolejna – i to znacząca – podwyżka podatku od nieruchomości. Dlaczego tak ważne jest prawidłowe ustalenie podstawy opodatkowania?

Paweł Wyporski

To prawda, w 2024 roku maksymalne stawki podatku od nieruchomości znacząco wzrosną. Tytułem przykładu wskazać należy, że obecnie obowiązująca stawka 1,16 zł od 1 m2 gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wzrośnie w przyszłym roku i wyniesie już 1,34 zł, a od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej stawka wzrośnie z 28,78 zł do nawet 33,10 zł. Wzrost stawek proporcjonalnie przełoży się na wyższe zobowiązania podatkowe, dlatego też warto zadbać o to, by podatek został prawidłowo zadeklarowany, tak by nie dopuścić do sytuacji, w której podatnik nadpłaca podatek albo co gorsze – naraża się na dotkliwe odsetki z tytułu nieprawidłowo wyliczonego podatku.

Na wysokość podatku od nieruchomości znamienny wpływ wywiera orzecznictwo sądów administracyjnych. Czy to aktualna teza?

Absolutnie tak. Podatnikom w praktyce nie wystarczy sama znajomość przepisów ustawy o podatkach i opłat lokalnych, aby prawidłowo złożyć deklarację. W ostatnich miesiącach zaobserwować można było prawdziwy wysyp bardzo istotnych orzeczeń, które mogą rodzić oszczędności podatkowe.

Możemy podać przykład?

Oczywiście. Wspomnieć tu należy przede wszystkim o przełomowym wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 4 lipca 2023 r. (sygn. akt SK 14/21), w którym cała definicja budowli została uznana za niezgodną z konstytucją, czy też wyroku NSA z 12 lipca 2023 r. (sygn. akt III FSK 250/23), w którym sąd przełamał niekorzystną dla podatników linię orzeczniczą i wprost stwierdził, że przedsiębiorca wynajmujący nieruchomość wykorzystywaną na cele mieszkalne, nie musi stosować do tej nieruchomości najwyżej stawki podatku od nieruchomości.

Czyli przedsiębiorcy, którzy przeprowadzą audyt swoich rozliczeń, uwzględniając np. wspomniane orzeczenia sądowe mogą zmienić swoje zobowiązania w podatku od nieruchomości?

Tak. Przeprowadzenie kompleksowego audytu zdecydowanie pozwala na identyfikację obszarów, w których w ostatnim czasie doszło do zmiany podejścia co do opodatkowania – co może przełożyć się na realne oszczędności podatkowe i uzyskanie zwrotu nadpłaty. Jest to o tyle istotne, że podatnicy z reguły już raz zadeklarowane do opodatkowania obiekty deklarują do opodatkowania w latach kolejnych – pomimo tego, że z uwagi na zmianę podejścia sądów administracyjnych istnieją argumenty przemawiające za modyfikacją podejścia.

A co z przedawnieniem?

Ono też jest ważne. Dlatego podkreślić należy, że koniec bieżącego roku to ostatni moment, aby przyjrzeć się rozliczeniom za rok 2018. Zidentyfikowanie obszarów, w których podatek został nadpłacony w 2018 roku, a następnie złożenie – do końca roku – wniosku o stwierdzenie nadpłaty spowoduje, że podatnikowi nie wygaśnie prawo do zwrotu nadpłaconego podatku. Stwierdzona nadpłata będzie mogła zostać zaliczona na poczet bieżących i przyszłych zobowiązań podatkowych, co może zdecydowanie pozytywnie wpłynąć na finanse podatnika.

To jeszcze przypomnijmy, co z inwestycjami zakończonymi w tym roku – jakie tu obowiązki mają podatnicy?

Audytorzy – mając wiedzę o kończącej się inwestycji – będą mogli pomóc podatnikowi wskazać prawidłowy moment powstania obowiązku podatkowego, jak również określić właściwy przedmiot i podstawę opodatkowania, co w konsekwencji umożliwi prawidłowe wykazanie do opodatkowania w pierwszej deklaracji na podatek od nieruchomości nowo powstałych budynków i budowli.

Ewa Konderak
Ewa Konderak
Od ponad 20 lat dziennikarka zajmująca się tematyką podatkową. Swoje artykuły publikowała na łamach ogólnopolskich dzienników prawno-gospodarczych, jak np. „Dziennik Gazeta Prawna” oraz portali gospodarczych, jak np. rp.pl. Ma także bogate doświadczenie w redagowaniu publikacji książkowych, współpracując z największymi wydawnictwami w Polsce. Ukończyła studia na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim oraz podyplomowo Prawo Unii Europejskiej na tym samym Uniwersytecie.

INNE Z TEJ KATEGORII

Szykują nam nowy podatek. Efektem będą drastyczne podwyżki cen gazu, węgla i paliwa

Jak informuje „Rzeczpospolita”, węgiel będzie droższy nawet o połowę, a olej napędowy o ponad 50 gr na litrze. Taki będzie efekt wprowadzenia przez rząd nowego podatku wynikającego z unijnej dyrektywy o systemie handlu emisjami gazów cieplarnianych. Jej uchwalenie ma nastąpić do końca 2024 r.
2 MIN CZYTANIA

Apel rzecznika MŚP do premiera w sprawie składki zdrowotnej

Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, zwrócił się do premiera Donalda Tuska z listem dotyczącym dwóch szczególnie ważnych dla przedsiębiorców zapowiedzi rządu.
2 MIN CZYTANIA

Będzie ZUS od wszystkich umów cywilnoprawnych?

Rząd prowadzi prace nad ozusowaniem wszystkich umów cywilnoprawnych oraz likwidacją tak zwanych zbiegów tytułów do ubezpieczeń społecznych.
2 MIN CZYTANIA

INNE TEGO AUTORA

Do końca marca roczne rozliczenie CIT

Podatnicy CIT mają do końca marca czas na rozliczenie podatku dochodowego od osób prawnych za 2023 rok. Trzeba tego dokonać na druku CIT-8.
3 MIN CZYTANIA

Urlop i choroba w kosztach kwalifikowanych

Przedsiębiorcy mogą ująć w kosztach kwalifikowanych na działalność badawczo-rozwojową wydatki poniesione na pracownika z tytułu urlopu, choroby i składek ZUS – potwierdza minister finansów w interpretacji ogólnej.
4 MIN CZYTANIA

Część firm będzie upubliczniać informacje o podatku dochodowym

Największe przedsiębiorstwa międzynarodowe będą musiały publikować sprawozdania o podatku dochodowym. To kolejny z elementów, który ma uszczelnić system podatkowy.
4 MIN CZYTANIA