Niemal równocześnie z Forum Wizja Rozwoju, czyli największą konferencją gospodarczą w północnej Polsce, odbywać się będą obchody jubileuszu Solidarności Walczącej – największej, obok NSZZ Solidarność, podziemnej organizacji lat 80. Pierwsze akcenty cyklu rocznicowych wydarzeń będą miały miejsce 11 i 12 czerwca we Wrocławiu. Ich zasadnicza część odbędzie się 23 i 24 czerwca w Sali Koncertowej Zarządu Portu Gdynia a następnie w warszawskim Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL, którego częścią od maja 2021 jest Muzeum Solidarności Walczącej.

Gdyńska część obchodów składać się będzie przede wszystkim z debat, dyskusji panelowych, promocji wydawnictw podejmujących tematykę polskiej historii lat 80. Solidarność Walcząca to temat ogromny, w którym ciągle jest wiele do odkrycia i zbadania. Przyczyna leży głównie w solidnych zasadach konspiracji, praktykowanych przez tę organizację. Mimo że w ostatniej dekadzie PRL-u żadna organizacja przez komunistyczny aparat terroru nie była zwalczana równie bezwzględnie i z użyciem sił i środków o podobnej skali, o tajnikach wielu jej inicjatyw i struktur zarówno Służba Bezpieczeństwa, jak i służby specjalne Ludowego Wojska Polskiego wiedziały bardzo mało. Stąd kolejne ustalenia badaczy historii też samych weteranów – uczestników wydarzeń sprzed 30 czy 40 lat. Uwieńczeniem gdyńskiej części obchodów będzie uroczysta gala, podczas której część jej uczestników wyróżniona zostanie honorowymi odznaczeniami. Wydarzenia uświetni wspaniały koncert z repertuarem tematycznie osadzonym w realiach walki o wolność, jaka toczyła się w Polsce lat osiemdziesiątych.

25 i 26 czerwca uroczystości kontynuowane będą w Warszawie, głównie na terenie Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. Tu też miejsce będą miały dyskusje panelowe z udziałem członków organizacji oraz okolicznościowy koncert a także uroczystość odznaczenia grupy niegdysiejszych konspiratorów Krzyżami Solidarności Walczącej.

Przypomnijmy, że Solidarność Walcząca to organizacja utworzona w czerwcu 1982 r. przez dużą grupę działaczy podziemia, którzy postawili sobie za cel pełną niepodległość Polski oraz obalenie porządku komunistycznego. Głównym inicjatorem jej powstania a następnie jej przewodniczącym był Kornel Morawiecki – wówczas ukrywający się i najintensywniej przez wszystkie PRL-owskie służby poszukiwany człowiek w Polsce. Już w 1982 r. Solidarność Walcząca zaczęła wydawać prasę podziemną także w języku czeskim, a następnie rozpoczęła antykomunistyczną działalność na terenie kilku republik ówczesnego Związku Sowieckiego.

– To niezwykle ważne: pielęgnować pamięć o tamtych zdarzeniach, zwłaszcza że mijają lata i odchodzą kolejni świadkowie. Nie możemy pozwolić na to, by tak ważna idea, jednocząca i solidaryzująca ludzi i narody, idea wolności stała się tylko kartką w kronice czy podręczniku – mówi Roman Zwiercan, wiceprezes Zarządu Fundacji Pomorska Inicjatywa Historyczna, działacz SW i kierownik Oddziału Trójmiejskiego Solidarności Walczącej. –Odporność na ciosy propagandy i głos sprzeciwu wobec zagarniania naszej suwerenności to coś, czego będziemy potrzebować zawsze, bez względu na epokę. Także w gospodarce – dodaje.

Uroczyste obchody czterdziestolecia Solidarności Walczącej są wydarzeniem towarzyszącym piątej edycji Forum Wizja Rozwoju, która będzie miała miejsce 20 i 21 czerwca w kampusie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Wydarzenie to ma na celu stymulowanie rozwoju polskiej gospodarki, czemu zawsze towarzyszyć powinna pamięć o wynikającym z ideałów Solidarności praktykowaniu zasad służby państwu i społeczeństwu, wierności ideałom  patriotyzmu, troska o narodową suwerenność i humanitaryzm wszelkiego rodzaju relacji międzyludzkich.

– Ta okrągła rocznica z pewnością zjednoczy i zintegruje obecnych na niej przedstawicieli kilku pokoleń – zaznacza Roman Zwiercan.

Wydarzenie objęte jest Patronatem Narodowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy oraz Patronatem Honorowym Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Wsparcie finansowe zapewnia Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego – w ramach Funduszu Patriotycznego oraz Totalizator Sportowy.

Poprzedni artykułSzpitale nie wykorzystują potencjału posiadanej aparatury medycznej
Następny artykułUOKiK przygląda się francuskim sieciom handlowym