Polskie firmy w większości nie planują redukcji etatów.

Fot.Pixabay

Z analizy przeprowadzonej przez Polski Instytut Ekonomiczny wynika, że w listopadzie aż 77 proc. polskich przedsiębiorstw deklarowało, że w najbliższym czasie chce utrzymać zatrudnienie. Analitycy PIE zauważyli jednak, że odsetek firm, które myślą o zwolnieniach również wzrósł, choć jak dotąd nieznacznie. W efekcie, redukcję zatrudnienia planuje 12 proc. firm, a 11 proc. chce zwiększyć liczbę etatów.

„Wprawdzie wśród planujących zwolnienia przeważają duże firmy (20 proc.), to jednak tylko 2 proc. przedstawicieli dużego biznesu rozważa zwolnienie powyżej 10 proc. zatrudnionych” – napisano w „Tygodniku Gospodarczym”. „Poza tym więcej respondentów reprezentujących duże firmy deklaruje zwiększenie zatrudnienia (24 proc.) niż zmniejszenie (20 proc.). Podobna przewaga rysuje się w małych firmach (zwalniać chce 11 proc., zatrudniać – 12 proc.). Natomiast wśród mikroprzedsiębiorców i przedstawicieli średniego biznesu lekko przeważają plany redukcji zatrudniania (odpowiednio: 11 proc. – zwolnienia, 9 proc. – zatrudnianie; 12 proc. – zwolnienia, 11 proc. – zatrudnianie)”.

Jeśli chodzi o branże, to najbezpieczniej mogą czuć się zatrudnieni w handlu, gdzie aż 86 proc. firm chce w ciągu najbliższych trzech miesięcy utrzymać zatrudnienie. Najgorzej sytuacja wygląda w usługach, bo tam zwolnienia planuje aż co piąty przedsiębiorca.

Spowolnienie gospodarcze powoduje, że odsetek firm planujących zwolnienia delikatnie rośnie. We wrześniu bowiem plany redukcji miało 11 proc. firm, czyli o 1 pkt proc. mniej niż teraz.

Źródło: Tygodnik Gospodarczy PIE

Poprzedni artykułSystem Informacji Finansowej – nowe narzędzie skarbówki
Następny artykułCzy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi szykanuje rodzimych producentów?