Polskie firmy borykają się z trudnościami w pozyskaniu pracowników o odpowiednich kompetencjach.

Aż 35 proc. polskich przedsiębiorstw ma duże trudności w pozyskaniu pracowników o odpowiednich kompetencjach. Polski Instytut Ekonomiczny ostrzega natomiast, że w najbliższych latach na rynku pracy będą zachodzić zmiany, które jeszcze bardziej nasilą te problemy.

Częściej na duże trudności w pozyskiwaniu pracowników o odpowiednich kwalifikacjach narzekają duże przedsiębiorstwa (38 proc.) niż te najmniejsze (32 proc.). W przypadku dużych firm problemy te są nasilane głównie przez fakt, że mają one szerszy zakres działania i przez to potrzebują pracowników o różnych kompetencjach i specjalizacjach. Jeśli chodzi o branże, to największe problemy w tym obszarze mają firmy zajmujące się logistyką i magazynowaniem, a także działalnością kulturalną, rozrywkową i rekreacyjną (po 48 proc.). Kolejne są firmy z sektora IT (46 proc.) oraz przetwórstwa przemysłowego (43 proc.).

Problemem polskich firm jest także to, że nie inwestują one w rozwój kapitału ludzkiego. „W 2022 r. co trzecia firma szkoliła pracowników, podnosząc ich kompetencje. Niewiele więcej firm (38 proc.) planuje w 2023 r. inwestycje w kapitał ludzki. W podobnym badaniu przeprowadzonym rok wcześniej tylko 20 proc. firm kierowało w 2021 r. pracowników na szkolenia, a plany takich inwestycji na 2022 r. miało 22 proc.” – napisano w „Tygodniku Gospodarczym” PIE.

Według analityków PIE odsetek firm inwestujących w kompetencje pracowników jest zdecydowanie za mały, jeśli weźmie się pod uwagę dynamiczny rozwój nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz zmian w stylach zarządzania i modelach współpracy, z jakimi mamy do czynienia.

Źródło: „Tygodnik Gospodarczy” PIE

Poprzedni artykułJaja jako wyzwanie dla rządu wszechmogącego
Następny artykułChiński powrót do normalności