Izba Gospodarcza Sprzedawców Polskiego Węgla sprzeciwia się proponowanej w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych zmiany nazwy „ekogroszek” na „groszek III”, która jej zdaniem jest bezrefleksyjnym przyklaśnięciem dla żądań antywęglowego i antypolskiego lobby.

Izba przypomina, że  na początku 2021 r.organizacja ekologiczna Client Earth zleciła agencji badawczej Kantar przeprowadzenie badania opinii publicznej, w którym pytania były skonstruowane w taki sposób, że każda odpowiedź pozwalała interpretować wyniki badania pod z góry założoną tezę. Z badania wynikało, że ludzie postrzegają ekogroszek jako produkt ekologiczny, a to według Client Earth uzasadniało, że należy zakazać używania tej nazwy. Gdyby jednak z ankiet wynikało, że ludzie postrzegają ten rodzaj węgla jako nieekologiczny, tym bardziej byłby to argument za zakazem używania przedrostka „eko”.

W swoim wpisie w mediach społecznościowych Izba nie twierdzi, że ekogroszek jest najbardziej ekologicznym ze wszystkich paliw, ale że jest to najbardziej ekologiczne paliwo ze wszystkich paliw węglowych, szczególnie gdy jest spalane w kotłach węglowych klasy 5 spełniających wymagania unijnej dyrektywy ECOdesign.

Zdaniem Izby proponowana przez Ministerstwo Klimatu zmiana nazwy na „groszek III” będzie wprowadzała konsumentów w błąd. Otóż nazwa „ekogroszek” jest zwyczajowo używana w Polsce od lat 90., a dotychczasowe nazewnictwo groszków dotyczyło uziarnienia, gdzie „groszek I” jest grubszy od „groszku II”. Nazywanie najlepszego jakościowo paliwa węglowego „groszkiem III” sugerowałoby, że jest to najdrobniejszy groszek, co jest oczywistą bzdurą. Dlatego też projektowana zmiana godzi w nadrzędną wartość, wielokrotnie eksponowaną przez sądy w wyrokach i określaną jako potrzeba „zapewnienia rzetelnej i wyczerpującej informacji nabywców (konsumentów) odnośnie do nabywanego produktu”, ”zapewnienia świadomości odnośnie do rzeczywistej relacji ceny do jakości (parametrów) nabywanego produktu” oraz „zapewnienia konsumentowi rzeczywistego prawa wyboru”. Dlatego nowa nazwa doprowadzi do ogromnego zamieszania i dezorientacji nabywców przyzwyczajonych do funkcjonującej od wielu lat w obrocie handlowym nazwy „ekogroszek”.

Izba uważa, że autor nowej nazwy, usuwając dotychczasową nazwę „ekogroszek”, został zmanipulowany przez polski odłam zagranicznej organizacji o trudnej do określenia prawdziwej agendzie.

Poprzedni artykułStało się jutro: w Kanadzie powstaje indeks książek zakazanych
Następny artykułDorzucanie dolarów do ognia nie ugasi pożaru