Zazwyczaj co poniedziałek staramy się zrobić szeroki przegląd dostępnych z różnych źródeł, pozabankowych form wsparcia dla MŚP. Początkowo było ich całkiem niemało. Obecnie oferta jest coraz szczuplejsza, lecz także warta uwagi.

kschneider2991/Pixabay

Przede wszystkim raz jeszcze warto zwrócić uwagę na możliwość uzyskania – mogącej pomóc firmie zarówno w kłopotach, jak i w rozwoju – tak zwanej „Pożyczki Płynnościowej POIR”. Nabór prowadzony ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 rozpoczął się pod koniec lutego tego roku. Pieniądze przedsiębiorca może pozyskać na łagodzenie bezpośrednich lub pośrednich skutków sytuacji gospodarczej związanej z pandemią COVID-19 lub efektów rosyjskiej agresji wobec Ukrainy. Do rozdysponowania jest ponad 32,1 mld złotych.

Co znowu warte jest zauważenia – konkursy organizowane w ramach programu unijnego są przeprowadzane także lokalnie. Przykładowo: w takim konkursie mogą wziąć udział mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z siedzibą (lub prowadzące działalność gospodarczą) na terenie województwa pomorskiego. W innych województwach także są przeprowadzane podobne konkursy i warto się im przyglądać.

Warto też zorientować się, czy w sytuacji zamknięcia już danego naboru z braku środków lub krótkiego czasu trwania konkursu, przedsiębiorca nie ma szansy startować w nowym naborze (w ramach wznowienia programu).

Na jakich warunkach?

Jednemu przedsiębiorcy może zostać udzielona jedna tylko Pożyczka Płynnościowa POIR w wysokości do miliona złotych, na okres do 72 miesięcy i z sześciomiesięczną karencją w spłacie kapitału. Kwota pożyczki może zostać podwyższona nawet do 1,5 mln złotych. Pod warunkiem jednak, że udział wydatków inwestycyjnych mających sfinansować rozwój produktów i procesów w przedsiębiorstwie lub zmianę w nim modelu biznesowego (a zarazem wesprzeć przejście na gospodarkę niskoemisyjną) wyniesie co najmniej 30 proc. wartości całej pożyczki. Ma to motywować przedsiębiorców do wdrażania w swoich firmach proekologicznych rozwiązań.

Zaletą niewątpliwą takiej pożyczki jest to, że można ją spożytkować nie tylko na cele inwestycyjne, ale także obrotowe.

SMART na innowacje i „zazielenienie”

21 lutego tego roku ruszył także pierwszy nabór w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021–2027. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą składać wnioski o dofinansowanie ze Ścieżki SMART w ramach programu FENG (pisaliśmy obszerniej o tym: link).

Pieniądze z tego programu, w sumie 4,5 mld zł, mają finansować badania i innowacje oraz wykorzystywanie w firmach zaawansowanych technologii związanych z cyfryzacją, tzw. zazielenieniem przedsiębiorstw czy rozwojem kompetencji zatrudnionych.

Trudno jednak oprzeć się wrażeniu, że oferta dla MŚP z miesiąca na miesiąc jest coraz skromniejsza – nie przybywa nowych form wsparcia. Z pewnością po części wynika to ze znanej i opisywanej już wielokrotnie blokady większej puli środków unijnych dla Polski. Na temat innych przyczyn takiego stanu rzeczy można już tylko spekulować.

Poprzedni artykułChiny chcą być samowystarczalne technologicznie
Następny artykułCo z zasiłkami po wyborach?