fbpx
poniedziałek, 17 czerwca, 2024
Strona głównaArchiwumCzy Strategia Rozwoju Rynku Kapitałowego pomoże giełdzie?

Czy Strategia Rozwoju Rynku Kapitałowego pomoże giełdzie?

Inwestorzy giełdowi nie mają w ostatnich latach dobrej passy. Jakby tego było mało, obecna sytuacja związana z wybuchem pandemii koronawirusa sytuację tą jeszcze pogorszyła. Spadki notowań, nie tylko zresztą na giełdzie warszawskiej, biją swoje historyczne rekordy. Nic też nie wskazuje na to, by sytuacja miała się w tej mierze szybko zmienić. Jest oczywiste, że w tej sytuacji, bez rządowego wsparcia dla rynków finansowych raczej się nie obędzie.

Nowa strategia zachęcania do poszukiwania kapitału

W tej perspektywy nowego znaczenia zdaje się nabierać przyjęta na posiedzeniu 1 października 2019 roku, a zatem tuż przed ostatnimi wyborami parlamentarnymi, uchwała w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego. Istotną jej część stanowi zapowiedź nowych preferencji podatkowych. Większość z nich nie jest jednak adresowana do inwestorów indywidualnych.

Nowa Strategia Rozwoju Rynku Kapitałowego (SRRK) ma formę uchwały rządu i weszła w życie w momencie jej ogłoszenia. Duża część uchwały poświęcona jest planowanym rozwiązaniom podatkowym, których celem ma być zachęcenie spółek, które wykazująÄšÂ¨ potrzeby w zakresie zdobywania finansowania i rozwoju swojej działalności, do większego korzystania z instrumentów oferowanych przez rynek kapitałowy, jak równieżÄšÂ‡ zaktywizowania inwestorów i pośredników.

Uporządkowane koszty pierwszej oferty publicznej

Jak czytamy w treści uchwały, zachęty podatkowe powinny być stosowane w szczególności w celu promowania oszczędności, inwestycji długoterminowych, ciągłości działalności gospodarczej i przejrzystego obrotu, jak równieżÄšÂ‡ do zwiększenia popularności IPO (pierwsza oferta publiczna) w taki sposób, aby proces kształtowania cen zachowywał odporność na zmienność rynku, potencjalnie nawet w przypadku zdarzeń o charakterze systemowym.

Zaplanowano w związku z tym nie tylko modyfikację wysokości rożnych podatków, ale równieżÄšÂ‡ szereg usprawnień́ w zakresie administracji skarbowej, zwłaszcza w odniesieniu do spółek publicznych i posiadaczy ich papierów wartościowych.

Preferencje podatkowe dla euroobligacji i akcji pracowniczych

W ramach planowanych zmian przewidziano m.in. zwolnienie z podatku u źródła odsetek należnych z tytułu euroobligacji dopuszczonych do obrotu na rynkach regulowanych lub wielostronnych platformach obrotu (ASO) w Unii Europejskiej oraz wyeliminowanie barier dotyczących obowiązku przedstawiania certyfikatów rezydencji dla każdego posiadacza obligacji.

Przewidziano też np. zwolnienie zysków ze sprzedaży akcji pracowniczych (w tym programów motywacyjnych dla kadry kierowniczej) z podatku od zysków kapitałowych do określonej wysokości, pod warunkiem że akcje będąÄšÂ¨ sprzedane dopiero po upływie wymaganego minimalnego okresu od ich przyznania. Zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych byłoby dopuszczalne jednak jedynie wtedy, gdy pracownik pozostaje w spółce. Preferencjami podatkowymi miałyby być także objęte obligacje rozwojowe.

Możliwa kompensacja strat i zysków z różnych instrumentów

W przypadku emitentów przewidziano m.in. wprowadzenie możliwoścí kompensacji strat kapitałowych poniesionych w związku z inwestycjami w jedne instrumenty finansowe zyskami z innych instrumentów finansowych (w szczególności z jednostek uczestnictwa w otwartych funduszach inwestycyjnych), a także obniżenie z 19% do 9% podatku od dywidend dla zysków od inwestycji kapitałowych utrzymywanych przez okres dłuższy niżÄšÂ‡ 36 miesięcy. Wprowadzone mają też być jednolite zasady opodatkowania odsetek od obligacji nabywanych na rynku pierwotnym i wtórnym.

W KKRS założono także wprowadzenie zwolnień dla instytucji rynku kapitałowego (nie precyzując jednak, na czym mają one polegać), a także usprawnienia w działaniu administracji skarbowej.

Preferencje dla emitentów i inwestorów, ale nie spekulantów

Polityka podatkowa przewidziana w SRRK ma na celu wykorzystanie systemu podatkowego jako skutecznego narzędzia zachęcającego emitentów, pośredników i inwestorów do szerszego korzystania z rynku kapitałowego, nie zaś aby promować transakcje spekulacyjne.

Zdaniem prezesa warszawskiej giełdy Marka Dietla proponowane w SRRK uporządkowanie kwestii podatkowych związanych z IPO przełoży się na zwiększoną liczbę debiutów. Czy tak rzeczywiście będzie, trudno stwierdzić. Na malejącą w ostatnich latach liczbę debiutów, a nawet wycofywanie się firm z warszawskiego parkietu, wpływ mają bowiem zupełnie inne czynniki. Z dużą dozą ostrożności można by zatem zakładać, że ta akurat kwestia nie wpłynie specjalnie na atrakcyjność giełdy jako miejsca pozyskiwania kapitału. Może natomiast jej pomóc wsparcie przewidziane w przepisach dla programów akcji pracowniczych i menadżerskich. Z tym, że musimy pamiętać, że akcje te będą musiały pozostawać w posiadaniu ich pierwotnych właścicieli (pracowników, menadżerów) przez określony czas.

Dzięki SRRK lepiej rozwinie się natomiast rynek obligacji. Obligacje rozwojowe mają dać możliwość emisji podmiotom prywatnym i państwowym, podczas gdy inwestorzy mają być zwolnieni z podatku od zysków kapitałowych. Obligacje te będą musiały mieć rating inwestycyjny, stałe oprocentowanie oraz zapadalność co najmniej pięć lat. Jak uważa prezes warszawskiej giełdy, dla wielu firm rodzinnych, które z różnych względów nie zaprosiły jeszcze w swoje progi nowych akcjonariuszy, będzie to doskonałe narzędzie długoterminowego finansowania rozwoju. I z tym akurat poglądem można się zgodzić.

Marek Kutarba
Marek Kutarba
Prawnik i publicysta, ekspert w zakresie prawa podatkowego i finansów. Karierę zawodową rozpoczął od pracy w Izbie Skarbowej we Wrocławiu. Później związany z licznymi tytułami prasowymi, w tym największymi polskimi dziennikami gospodarczymi, w których pełnił funkcje redakcyjne i publikował na tematy podatkowe i gospodarcze. Autor książek i praktycznych poradników z zakresu prawa podatkowego. Obecnie właściciel firmy doradczej specjalizującej się w zarządzaniu finansowym i restrukturyzacji kosztów oraz kontent marketingu i litigation PR.

INNE Z TEJ KATEGORII

Dowiedz się, jak inwestują najlepsi! Zapraszamy na darmową konferencję Invest Cuffs 2024

Już 5 –6 kwietnia 2024 r. odbędzie się kolejna edycja Konferencji i Targów Invest Cuffs. Będzie to już dziesiąta odsłona wydarzenia, które corocznie przyciąga do Krakowa kilka tysięcy uczestników, mających możliwość wysłuchania wykładów prowadzonych przez niemal 200 prelegentów. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu i wspólnego tworzenia historii rynku inwestycyjnego.

Zapraszamy na 22. Międzynarodową Konferencję Baltic Management Development Association

W imieniu Zarządu BMDA, Collegium Prometricum oraz naszym – jako Patrona Medialnego wydarzenia, mamy zaszczyt zaprosić do udziału w 22. Międzynarodowej Konferencji BMDA (Baltic Management Development Association) pod hasłem „Mastering the Future: AI Impact on Business Models and Practice”. Konferencja odbędzie się w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku w dniach 25–26 kwietnia 2024 r.

Rola elektrowni szczytowo-pompowych w zielonej transformacji

Elektrownie szczytowo-pompowe to obecnie najbardziej dojrzała technologia magazynowania energii, charakteryzująca się niezwykle długim czasem eksploatacji. Przy rosnącym udziale źródeł wykorzystujących energię odnawialną, takich jak instalacje fotowoltaiczne, czy farmy wiatrowe, jednostki te mają coraz większe znaczenie w zielonej transformacji. W Młotach w Gminie Bystrzyca Kłodzka przygotowywany jest największy tego typu magazyn energii w Polsce.

INNE TEGO AUTORA

Podatek liniowy już nie tak popularny

W ciągu zaledwie roku, w wyniku zmian wprowadzonych Polskim Ładem, liczba podatników liniowego PIT zmalała o więcej niż jedną trzecią, a zapłacony przez nich podatek o jedną piątą. Równocześnie wzrosła tzw. efektywna stawka opodatkowania.
4 MIN CZYTANIA

Wydatki na wdrożenie KSeF można odliczyć podwójnie

Koszty związane z implementacją oprogramowania koniecznego do komunikacji z Krajowym Systemem e-Faktur mogą spełniać kryteria prac badawczo-rozwojowych (B+R), co umożliwia odliczenie kosztów kwalifikowanych w ramach ulgi na badania i rozwój. Taki wniosek wynika z interpretacji podatkowej wydanej przez Dyrektora KIS w styczniu 2024 r.
4 MIN CZYTANIA

Niepełny miesiąc pracy nie wpływa na potrącenia komornicze

Praca przez część miesiąca nie wpływa na kwotę wolną od potrąceń komorniczych. Jeśli pracownik jest zatrudniony na pełnym etacie, ale nie przepracował pełnego miesiąca (np. z powodu ustania stosunku pracy w trakcie miesiąca), obowiązujące przepisy nie pozwalają na zmniejszenie kwoty wolnej od potrąceń w ramach egzekucji komorniczej.
3 MIN CZYTANIA