fbpx
środa, 27 września, 2023
Strona głównaArchiwumCzy Strategia Rozwoju Rynku Kapitałowego pomoże giełdzie?

Czy Strategia Rozwoju Rynku Kapitałowego pomoże giełdzie?

Inwestorzy giełdowi nie mają w ostatnich latach dobrej passy. Jakby tego było mało, obecna sytuacja związana z wybuchem pandemii koronawirusa sytuację tą jeszcze pogorszyła. Spadki notowań, nie tylko zresztą na giełdzie warszawskiej, biją swoje historyczne rekordy. Nic też nie wskazuje na to, by sytuacja miała się w tej mierze szybko zmienić. Jest oczywiste, że w tej sytuacji, bez rządowego wsparcia dla rynków finansowych raczej się nie obędzie.

Nowa strategia zachęcania do poszukiwania kapitału

W tej perspektywy nowego znaczenia zdaje się nabierać przyjęta na posiedzeniu 1 października 2019 roku, a zatem tuż przed ostatnimi wyborami parlamentarnymi, uchwała w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego. Istotną jej część stanowi zapowiedź nowych preferencji podatkowych. Większość z nich nie jest jednak adresowana do inwestorów indywidualnych.

Nowa Strategia Rozwoju Rynku Kapitałowego (SRRK) ma formę uchwały rządu i weszła w życie w momencie jej ogłoszenia. Duża część uchwały poświęcona jest planowanym rozwiązaniom podatkowym, których celem ma być zachęcenie spółek, które wykazująÄšÂ¨ potrzeby w zakresie zdobywania finansowania i rozwoju swojej działalności, do większego korzystania z instrumentów oferowanych przez rynek kapitałowy, jak równieżÄšÂ‡ zaktywizowania inwestorów i pośredników.

Uporządkowane koszty pierwszej oferty publicznej

Jak czytamy w treści uchwały, zachęty podatkowe powinny być stosowane w szczególności w celu promowania oszczędności, inwestycji długoterminowych, ciągłości działalności gospodarczej i przejrzystego obrotu, jak równieżÄšÂ‡ do zwiększenia popularności IPO (pierwsza oferta publiczna) w taki sposób, aby proces kształtowania cen zachowywał odporność na zmienność rynku, potencjalnie nawet w przypadku zdarzeń o charakterze systemowym.

Zaplanowano w związku z tym nie tylko modyfikację wysokości rożnych podatków, ale równieżÄšÂ‡ szereg usprawnień́ w zakresie administracji skarbowej, zwłaszcza w odniesieniu do spółek publicznych i posiadaczy ich papierów wartościowych.

Preferencje podatkowe dla euroobligacji i akcji pracowniczych

W ramach planowanych zmian przewidziano m.in. zwolnienie z podatku u źródła odsetek należnych z tytułu euroobligacji dopuszczonych do obrotu na rynkach regulowanych lub wielostronnych platformach obrotu (ASO) w Unii Europejskiej oraz wyeliminowanie barier dotyczących obowiązku przedstawiania certyfikatów rezydencji dla każdego posiadacza obligacji.

Przewidziano też np. zwolnienie zysków ze sprzedaży akcji pracowniczych (w tym programów motywacyjnych dla kadry kierowniczej) z podatku od zysków kapitałowych do określonej wysokości, pod warunkiem że akcje będąÄšÂ¨ sprzedane dopiero po upływie wymaganego minimalnego okresu od ich przyznania. Zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych byłoby dopuszczalne jednak jedynie wtedy, gdy pracownik pozostaje w spółce. Preferencjami podatkowymi miałyby być także objęte obligacje rozwojowe.

Możliwa kompensacja strat i zysków z różnych instrumentów

W przypadku emitentów przewidziano m.in. wprowadzenie możliwoścí kompensacji strat kapitałowych poniesionych w związku z inwestycjami w jedne instrumenty finansowe zyskami z innych instrumentów finansowych (w szczególności z jednostek uczestnictwa w otwartych funduszach inwestycyjnych), a także obniżenie z 19% do 9% podatku od dywidend dla zysków od inwestycji kapitałowych utrzymywanych przez okres dłuższy niżÄšÂ‡ 36 miesięcy. Wprowadzone mają też być jednolite zasady opodatkowania odsetek od obligacji nabywanych na rynku pierwotnym i wtórnym.

W KKRS założono także wprowadzenie zwolnień dla instytucji rynku kapitałowego (nie precyzując jednak, na czym mają one polegać), a także usprawnienia w działaniu administracji skarbowej.

Preferencje dla emitentów i inwestorów, ale nie spekulantów

Polityka podatkowa przewidziana w SRRK ma na celu wykorzystanie systemu podatkowego jako skutecznego narzędzia zachęcającego emitentów, pośredników i inwestorów do szerszego korzystania z rynku kapitałowego, nie zaś aby promować transakcje spekulacyjne.

Zdaniem prezesa warszawskiej giełdy Marka Dietla proponowane w SRRK uporządkowanie kwestii podatkowych związanych z IPO przełoży się na zwiększoną liczbę debiutów. Czy tak rzeczywiście będzie, trudno stwierdzić. Na malejącą w ostatnich latach liczbę debiutów, a nawet wycofywanie się firm z warszawskiego parkietu, wpływ mają bowiem zupełnie inne czynniki. Z dużą dozą ostrożności można by zatem zakładać, że ta akurat kwestia nie wpłynie specjalnie na atrakcyjność giełdy jako miejsca pozyskiwania kapitału. Może natomiast jej pomóc wsparcie przewidziane w przepisach dla programów akcji pracowniczych i menadżerskich. Z tym, że musimy pamiętać, że akcje te będą musiały pozostawać w posiadaniu ich pierwotnych właścicieli (pracowników, menadżerów) przez określony czas.

Dzięki SRRK lepiej rozwinie się natomiast rynek obligacji. Obligacje rozwojowe mają dać możliwość emisji podmiotom prywatnym i państwowym, podczas gdy inwestorzy mają być zwolnieni z podatku od zysków kapitałowych. Obligacje te będą musiały mieć rating inwestycyjny, stałe oprocentowanie oraz zapadalność co najmniej pięć lat. Jak uważa prezes warszawskiej giełdy, dla wielu firm rodzinnych, które z różnych względów nie zaprosiły jeszcze w swoje progi nowych akcjonariuszy, będzie to doskonałe narzędzie długoterminowego finansowania rozwoju. I z tym akurat poglądem można się zgodzić.

Marek Kutarba
Marek Kutarba
Prawnik i publicysta, ekspert w zakresie prawa podatkowego i finansów. Karierę zawodową rozpoczął od pracy w Izbie Skarbowej we Wrocławiu. Później związany z licznymi tytułami prasowymi, w tym największymi polskimi dziennikami gospodarczymi, w których pełnił funkcje redakcyjne i publikował na tematy podatkowe i gospodarcze. Autor książek i praktycznych poradników z zakresu prawa podatkowego. Obecnie właściciel firmy doradczej specjalizującej się w zarządzaniu finansowym i restrukturyzacji kosztów oraz kontent marketingu i litigation PR.

INNE Z TEJ KATEGORII

Jaka Europa u progu zmian? XXXII Forum Ekonomiczne za nami

Tegoroczna odsłona największej konferencji polityczno-gospodarczej w Europie Środkowej i Wschodniej przyciągnęła ponad 5000 uczestników z 70 państw świata i udostępniła zainteresowanym platformę do dyskusji na ponad 540 debatach. W Forum Ekonomicznym w Karpaczu wzięli udział kluczowi politycy, menadżerowie, samorządowcy, naukowcy, reprezentanci organizacji pozarządowych oraz innych obszarów życia społecznego. Wydarzenie, jak co roku, było platformą dla prowadzenia dialogu we wszystkich łączących ich obszarach.

Ile będzie kosztować transformacja Polski w kierunku „zielonej” gospodarki? Forum Ekonomiczne

Przed bankami stoi wiele wyzwań. Wakacje kredytowe, niekorzystne wyroki TSUE dotyczące kredytów frankowych, zbliżające się wprowadzenie wskaźnika WIRON i presja na „zieloną” gospodarkę wymagają wypracowania strategii działań na najbliższe lata – wynika z prognoz ekspertów PKO Banku Polskiego. Mówił o tym podczas XXXII Forum Ekonomicznego w Karpaczu wiceprezes tego banku Andrzej Kopyrski.

Nowy wymóg finansowania długoterminowego dla banków. Forum Ekonomiczne

Nowy wymóg dotyczący finansowania długoterminowego jest elementem szerszych działań nadzoru finansowego związanych z dążeniem do docelowego optymalnego modelu finansowania potrzeb mieszkaniowych – powiedział podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego Jacek Jastrzębski.

INNE TEGO AUTORA

Dochodowe JPK dopiero od 2025 roku

Termin przesyłania plików JPK zawierających elektroniczne kopie ksiąg prowadzonych na potrzeby podatków dochodowych został przesunięty ze stycznia 2024 i 2025 roku na styczeń 2025 i 2026 roku – wynika z przepisów wprowadzonych w ramach tzw. pakietu SLIM VAT 3.
4 MIN CZYTANIA

Zwrócone składki zdrowotne trzeba doliczyć i zapłacić podatek

Zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej wynikającej z rocznego jej rozliczenia powoduje obowiązek korekty kosztów podatkowych, podstawy opodatkowania lub przychodu – w zależności od stosowanej formy opodatkowania.
4 MIN CZYTANIA

Od lipca wyższe kary dla podatników

Od 1 lipca 2023 r. rośnie płaca minimalna, a razem z nią przewidziane przepisami kodeksu karnego skarbowego grzywny za wykroczenia i przestępstwa skarbowe. Nie koniec na tym. W przyszłym roku podatników czekają kolejne dwie podwyżki kar.
4 MIN CZYTANIA