fbpx
piątek, 12 lipca, 2024
Strona głównaEnergetykaCzy TK uchroni domy, szkoły i szpitale przed Brukselą?

Czy TK uchroni domy, szkoły i szpitale przed Brukselą?

Zarząd Elektrociepłowni Będzin ma nadzieję, że Trybunał Konstytucyjny uratuje spółkę przed unijnymi karami nałożonym przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach. W przeciwnym razie sytuacja finansowa spółki będzie bardzo trudna.

Dwa dni temu pisałem o olbrzymiej, ćwierćmiliardowej karze, jaka spadła na Elektrociepłownię Będzin za niewywiązywanie się z unijnego systemu ETS: Gigantyczna eurokara dla elektrociepłowni! Sprawa jest bardzo niebezpieczna dla mieszkańców Zagłębia Dąbrowskiego, którzy mogą zostać pozbawieni energii elektrycznej i ciepła.

EC Będzin Wytwarzanie Sp. z o.o. dostarcza energię elektryczną i ciepło do lokalnych operatorów, a następnie jest ono przesyłane do domów, szkół, szpitali i innych instytucji użyteczności publicznej. To kluczowy element w funkcjonowaniu społeczności Zagłębia Dąbrowskiego.

Unia generuje koszty

Jak informuje Marcin Chodkowski, prezes zarządu EC Będzin SA:

„W obliczu wyzwań związanych z obecnymi regulacjami dotyczącymi obowiązku corocznego przedstawiania do umorzenia certyfikatów za emisję CO2, zarząd EC Będzin Wytwarzanie Sp. z o.o. stoi przed trudnym zadaniem zrównoważenia obowiązków wynikających z polityki klimatycznej z jednej strony oraz konieczności zapewnienia stabilnego dostarczania ciepła i troski o infrastrukturę techniczną z drugiej”.

Problem w tym, że w ostatnich latach sam koszt paliwa i certyfikatów za emisję CO2 był wyższy niż przychody spółki EC Będzin Wytwarzanie, nie licząc innych kosztów działalności operacyjnej. Drastyczny wzrost ceny certyfikatów spowodował, że zarząd spółki stanął przed zadaniem, które było niemożliwe do zrealizowania. W 2020 r. łączne przychody ze sprzedaży towarów i materiałów wyniosły ok. 150,8 mln zł, podczas gdy łączny koszt zakupu paliwa niezbędnego do wytwarzania ciepła i energii elektrycznej (72,9 mln zł) oraz wartość certyfikatów EUA koniecznych do rozliczenia uprawnień do emisji CO2 (79,4 mln zł) wyniósł ok. 152,3 mln zł, co w przypadku zakupu certyfikatów CO2 spowodowałoby deficyt w wysokości ponad 1,5 mln zł, nie licząc pozostałych kosztów działalności operacyjnej, które w tamtym roku wyniosły ok. 59,4 mln zł.

W kolejnych latach było jeszcze gorzej. Należy zwrócić uwagę, że koszt uprawnień do emisji CO2, który spółka miała kupić, był wyższy niż koszt całego paliwa (węgiel, biomasa, mazut). Na przykład w 2021 r. koszt paliwa wyniósł 81,5 mln zł, a koszt certyfikatów, które spółka powinna kupić – aż 184,8 mln zł.

Ratunkiem Konstytucja

Zdaniem prezesa Chodkowskiego istnieją poważne wątpliwości co do zgodności z Konstytucją przepisów, na których oparto decyzję Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach. Otóż w przypadku analogicznego mechanizmu ustalania wysokości kary Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 2014 r. stwierdził, że te przepisy – ustalające karę w sztywno określonej wysokości bez względu na okoliczności czynu – są niezgodne z art. 64 ust. 1 i 3 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP.

Źródło: EC Będzin
Tomasz Cukiernik
Tomasz Cukiernik
Z wykształcenia prawnik i ekonomista, z wykonywanego zawodu – publicysta i wydawca, a z zamiłowania – podróżnik. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego oraz studia podyplomowe w Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Jest autorem książek: Prawicowa koncepcja państwa – doktryna i praktyka (2004) – II wydanie pt. Wolnorynkowa koncepcja państwa (2020), Dziesięć lat w Unii. Bilans członkostwa (2005), Socjalizm według Unii (2017), Witajcie w cyrku (2019), Na antypodach wolności (2020), Michalkiewicz. Biografia (2021) oraz współautorem biografii Korwin. Ojciec polskich wolnościowców (2023) i 15 tomów podróżniczej serii Przez Świat. Aktualnie na stałe współpracuje m.in. z miesięcznikiem „Forum Polskiej Gospodarki” (i z serwisem FPG24.PL) oraz tygodnikiem „Do Rzeczy”.

INNE Z TEJ KATEGORII

Ekonomiczne i społeczne skutki polityki klimatycznej w Niemczech

W ostatnich latach ceny energii elektrycznej, ogrzewania i żywności w Niemczech znacznie wzrosły. Najpierw kryzys związany z koronawirusem zakłócił łańcuchy dostaw, następnie wojna na Ukrainie doprowadziła do kryzysu energetycznego. Natomiast to coraz drastyczniejsze środki podejmowane przez niemiecki rząd w celu „ochrony klimatu” są obecnie głównym czynnikiem wzrostu cen.
4 MIN CZYTANIA

Mieszkańcy niemieckich miast żegnają się z gazem ziemnym

Największe niemieckie miasta muszą do 2026 r. przedstawić nowy plan ogrzewania budynków. Gaz ziemny, uważany w Niemczech za „szkodliwy dla planety”, będzie musiał ustąpić miejsca energii geotermalnej lub pompom ciepła.
4 MIN CZYTANIA

Amerykańskie wsparcie dla budowy SMR-ów w Polsce

Czyste, niedrogie i bezpieczne źródła energii jądrowej, tj. małe reaktory modułowe (SMR) w technologii BWRX-300, staną się niebawem jednym z filarów bezpieczeństwa i rozwoju Polski – przekonywali podczas wspólnej konferencji Atlantic Council, Orlen Synthos Green Energy oraz Nuclear Energy Institute przedstawiciele administracji rządowej oraz dyplomacji USA.
2 MIN CZYTANIA

INNE TEGO AUTORA

Unia Europejska jako niemieckie imperium w Europie

Dr Magdalena Ziętek-Wielomska stawia w swojej książce tezę, że unijne regulacje są po to, żeby niemieckie koncerny uzyskały przewagę konkurencyjną nad firmami z innych krajów członkowskich Unii Europejskiej.
6 MIN CZYTANIA

Rocznica członkostwa w Unii

1 maja mija 20 lat, odkąd Polska stała się członkiem Unii Europejskiej. Niestety w polskiej przestrzeni publicznej krąży wiele mitów i półprawd na ten temat. Dlatego właśnie napisałem i wydałem książkę „Dwadzieścia lat w Unii. Bilans członkostwa”.
4 MIN CZYTANIA

Urojony klimatyzm

Bardziej od ekologizmu preferuję słowo „klimatyzm”, bo lepiej oddaje sedno sprawy. No bo w końcu cały świat Zachodu, a w szczególności Unia Europejska, oficjalnie walczy o to, by klimat się nie zmieniał. Nie ma to nic wspólnego z ekologią czy tym bardziej ochroną środowiska. Chodzi o zwalczanie emisji dwutlenku węgla, gazu, dzięki któremu mamy zielono i dzięki któremu w ogóle możliwe jest życie na Ziemi w znanej nam formie.
6 MIN CZYTANIA