To państwo jest dla obywateli a nie obywatele dla państwa. Dlatego tym bardziej niezrozumiała jest postawa 48 senatorów głównie PO oraz Lewicy, którzy odrzucili w całości ustawę deregulacyjną – uwaza poseł Bartłomiej Wróblewski, przewodniczący sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do spraw deregulacji.

Fot. Monika Kanabrodzka/archiwum biura poselskiego PiS

Poseł Bartłomiej Wróblewski przypomniał, że ustawa o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społecznym. Dodał, że zmiany te poszerzą wolność obywateli i przedsiębiorców, w tym wolność prowadzenia działalności gospodarczej, wolność osobistą oraz wzmocnią realizację prawa własności. Będą wspierać rozwój społeczny i przyczynią się do wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki, co – mając na uwadze wiele negatywnych skutków pandemii i wojny w Ukrainie, które dotykają teraz wszystkich Polaków – ma szczególnie istotne znaczenie.

Do najważniejszych zmian wprowadzanych przyjętą ustawą należy:

  • ponad trzykrotne podniesienie kwoty wolnej od podatku od spadków i darowizn,
  • podniesienie o 50 proc. kwoty przychodów, do której możliwe jest prowadzenie działalności nieewidencjonowanej,
  • ułatwienie budowy mieszkań m.in. na terenach pohandlowych,
  • ograniczenie obowiązku umieszczania tabliczki z numerem porządkowym domu,
  • ograniczenie obowiązku uzyskiwania zaświadczeń (z ustawy o lasach) przy zbywaniu nieruchomości,
  • racjonalizacja przepisów regulujących dostęp do broni, co nie tylko poszerza zakres wolności obywatelskich, ale także wzmacnia potencjał obronny Polski,
  • uznanie za ostateczne tych decyzji administracyjnych wydanych przez organ I instancji, w których w całości uwzględnione zostało żądanie strony,
  • wzmocnienie pozycji przedsiębiorców w sądach (wsparcie przez organizacje przedsiębiorców oraz Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców).

Decyzja senatorów PO i Lewicy nie ma uzasadnienia merytorycznego, jest antyobywatelska, antywolnościowa, przeciwna polskim przedsiębiorcom ocenił poseł Bartłomiej Wróblewski. Wyraził także nadzieję, że Sejm odrzuci weto Senatu i te wszystkie dobre zmiany, które zostały zaproponowane, wejdą możliwie szybko w życie.

26 stycznia br. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych.

Podczas posiedzenia komisji budżetu jak i komisji gospodarki senatorowie Prawa i Sprawiedliwości złożyli wniosek o wprowadzenie poprawki do ustawy. Chodziło o doprecyzowanie przepisów dotyczących podatku od spadków i darowizn, aby ustawa nie wpływała na zbiórki środków na cele charytatywne. Poprawki te nie były jednak głosowane. Po odrzuceniu w całości ustawy przez Senat, wróci ona do Sejmu.

Eliminowanie zbędnych obciążeń prawnych skutkuje zwiększaniem zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa i podnosi poziom kultury prawnej społeczeństwa. Zmniejsza ono również obciążenia po stronie organów administracji publicznej, których funkcjonowanie może być tym samym bardziej efektywne i tańsze – podsumowuje przewodniczący sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do spraw deregulacji.

Poprzedni artykułProjekt wsparcia innowacyjności
Następny artykułObowiązkowy KSeF wejdzie pół roku później