Podatnicy, którzy płacą ryczałt od najmu lub prowadzą biznes opodatkowany na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, muszą rozliczyć się z ubiegłorocznych przychodów do końca lutego 2022 roku. Służy do tego druk PIT-28.

Pixabay

Ostatnim dniem na dopełnienie obowiązku rozliczeniowego ryczałtowców będzie w tym roku poniedziałek 28 lutego. Deklarację można złożyć w sposób tradycyjny, a więc korzystając z pośrednictwa poczty lub wysyłając je elektronicznie. Od 15 lutego wstępnie wypełnione zeznanie PIT-28 za 2021 rok będzie również udostępnione w elektronicznej usłudze skarbówki Twój e-PIT.

Deklarację PIT-28 muszą złożyć podatnicy, którzy uzyskują przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy i poddzierżawy lub umów o podobnym charakterze i rozliczają się ryczałtem lub osoby prowadzące samodzielnie działalność gospodarczą lub wspólnicy spółek cywilnych lub jawnych i również wybrali ryczałt jako formę opodatkowania uzyskanych przychodów. Na druku PIT-28 zaznaczymy, jakie dokładnie źródło przychodów rozliczamy.

Druk PIT-28 jest dość prosty do wypełnienia ze względu na fakt, że ryczałt jest prostą formą opodatkowania. Podatek płacony jest od przychodów, co oznacza, że nie uwzględnia się tu kosztów uzyskania przychodów.
Sam formularz ma 9 stron, ale ta objętość wynika głównie z faktu, że w ryczałcie mamy dość pokaźną liczbę stawek, które są rozpisane na poszczególne wiersze formularza.

W deklaracji poza wskazaniem roku, którego rozliczenie dotyczy, zaznaczeniem, czy jest to złożenie zeznania, czy jego korekta, trzeba wpisać dane identyfikacyjne, rodzaj przychodów i ich kwotę, a także odliczenia.
Możliwe jest ujęcie w tej części m.in. strat z lat ubiegłych czy ulgi odsetkowej. Trzeba też podać podstawę wyliczenia ryczałtu i sam ryczałt. Deklarację kończy podpis.
Czasem, np. korzystając z odliczeń, do PIT-28 trzeba będzie dołączyć załącznik. Mogą to być druki: PIT-28/B, PIT/O, PIT/D, PIT-2K, PIT/WZR oraz NIP-7 lub ZAP-3.

Każdy kto ma obowiązek złożenia PIT-28 powinien zrobić to w ustawowym terminie. Spóźnienie może się wiązać z sankcjami wynikającymi z kodeksu karnego skarbowego.

Poprzedni artykułDominacja na Ziemi zależy od możliwości w kosmosie
Następny artykułPolska wykorzystała brexit