Do sektora przedsiębiorstw w latach 2021-2027 trafi około 140 mld zł w cenach bieżących ze środków unijnych – wynika z oceny skutków regulacji (OSR) do projektu ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027. Przyjęto, że niemal połowa tej kwoty trafi do sektora mikro, małych i średnich firm, a druga połowa do dużych przedsiębiorstw.

nowa edycja konkursu granty na eurogranty - grafika wpisu
Pixabay

Konieczność opracowania nowej ustawy wynika z rozpoczęcia w 2021 roku nowej, siedmioletniej perspektywy finansowania polityki spójności z budżetu Unii Europejskiej, w oparciu o nowy pakiet unijnych aktów prawnych regulujących zasady wdrażania tej polityki. Projekt znajduje się obecnie na etapie Komisji Prawniczej.

„Opierając się o doświadczenia z wdrażania perspektyw 2007-2013 oraz 2014-2020, założono, że do sektora przedsiębiorstw trafi dofinansowanie unijne w kwocie około 140 mld zł w cenach bieżących, tj. około 129 mld zł w cenach 2020 r. Przyjęto, że połowa wspomnianych środków trafi do sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, a połowa – do dużych przedsiębiorstw. Parametry obliczeń: kurs 1 euro = 4,5 zł, deflator – 2 proc.” – czytamy w OSR.

Jak założono w OSR, w perspektywie 2021-2027 do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw powinno trafić 64 116,2 mln zł, tyle samo co dużych firm. Natomiast do gospodarstw domowych 13 369,5 mln zł.

Szacowane skutki finansowe odpowiadają prognozowanej kwocie bezzwrotnych transferów finansowych, jakie trafią do sektora przedsiębiorstw oraz rodzin i gospodarstw domowych w ramach projektów i programów. Punktem wyjścia do zaprezentowanych kalkulacji były dane dotyczące faktycznego wydatkowania środków w ramach perspektywy 2014-2020, skorygowane o planowane zmiany w zakresie wysokości dostępnej alokacji oraz kierunków interwencji w perspektywie 2021-2027 – podano także.

Jak wynika z OSR, ustawa pozytywnie wpłynie na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe.

Udzielone wsparcie przyczyni się do trwałego wzrostu polskiej gospodarki oraz umożliwi uzyskanie pozytywnych zmian strukturalnych (tj. wyższej innowacyjności, większej złożoności struktury gospodarczej, wzrostu udziału przemysłu i usług wiedzochłonnych, wzrostu złożoności produktów i usług, poprawy konkurencyjności sektorów uważanych tradycyjnie za obszary w niewielkim stopniu wykorzystujące wiedzę i technologię, a ostatecznie wyższej zdolności do tworzenia wysokiej jakości miejsc pracy), co z kolei przełoży się na wzrost poziomu i jakości życia mieszkańców – czytamy dalej.

Wsparcie finansowe kierowane do rodzin, gospodarstw domowych oraz wspólnot mieszkaniowych polegać ma m.in., na dofinansowaniu wymiany źródeł ciepła, podniesieniu efektywności energetycznej budynków mieszkaniowych oraz  montażu instalacje OZE. W przypadku budynków jednorodzinnych środki finansowe będą włączone do programu Czyste Powietrze, w przypadku budownictwa wielorodzinnego do Funduszu Termomodernizacji i Remontów.

Źródlo: ISBnews

Poprzedni artykułPrzychody legalnego hazardu na 1 mieszkańca w Polsce niemal najniższe w UE
Następny artykułRada Przedsiębiorczości proponuje rządowi „Pakt dla gospodarki”