Do ustawy o podatku VAT wprowadzona zostanie opcja opodatkowania usług finansowych – wynika z projektu dużej nowelizacji ustaw podatkowych w ramach tzw. Polskiego Ładu. Podatnicy będą mogli więc wybrać taką formę opodatkowania świadczonych przez siebie usług finansowych. Nowa opcja nie będzie dostępna w przypadku usług świadczonych na rzecz klientów detalicznych.

opodatkowania usług finansowych opcjonalne - grafika wpisu

Zgodnie z unijnymi zasadami, usługi finansowe są co do zasady zwolnione z podatku VAT, ale państwa członkowskie Unii Europejskiej mogą jednak wprowadzić możliwość wyboru przez podatnika opodatkowania świadczonych przez niego usług finansowych w taki właśnie sposób.

Dotychczas na podobne rozwiązania zdecydowało się 8 krajów UE, w tym m.in. Austria, Belgia, Francja i Niemcy.

„Proponuje się przy tym wprowadzenie modelu niemieckiego, polegającego na możliwości wyboru opodatkowania usług finansowych świadczonych wyłącznie na rzecz podatników. Usługi finansowe świadczone na rzecz klientów detalicznych (osób fizycznych niebędących podatnikami) będą nadal, obligatoryjnie, zwolnione od podatku” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Jak przekonuje Ministerstwo Finansów, nowe rozwiązanie ma docelowo zapewnić większą neutralność podatku VAT w sektorze finansowym, co z kolei mogłoby stanowić dodatkową zachętę do lokowania na terenie Polski nowych inwestycji w tej branży.

„Opodatkowanie usług finansowych spowoduje powstanie u podmiotów świadczących te usługi prawa do odliczenia podatku naliczonego przy zakupach związanych ze świadczeniem tych usług. Z kolei podmioty będące podatnikami – nabywcy takich opodatkowanych usług finansowych – będą miały prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w cenie opodatkowanych usług finansowych na ogólnych zasadach” – wskazuje resort finansów.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt ustawy (z 26 lipca 2021 r.) o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

Większość nowych przepisów ma wejść w życie 1 stycznia 2022 r.

Poprzedni artykułCzy Putin jest chrześcijaninem? Siergiej Kowalow znał odpowiedź na to pytanie…
Następny artykułOrlen szuka możliwości rozwoju biznesu na Ukrainie