fbpx
sobota, 2 grudnia, 2023
Strona głównaPodatkiDochodowe JPK dopiero od 2024 roku

Dochodowe JPK dopiero od 2024 roku

Termin przesyłania plików JPK zawierających elektroniczne kopie ksiąg prowadzonych na potrzeby podatków dochodowych zostanie przesunięty ze stycznia 2023 roku na lata 2024-2026 – wynika z przepisów zmianujących tzw. Polski Ład.

W ramach zmian podatkowych przewidzianych systemie obowiązującym od 1 stycznia 2022 r., które wprowadził tzw. Polski Ład, podatnicy PIT oraz podatnicy CIT zostali zobowiązani do prowadzenia ksiąg podatkowych w formie elektronicznej i przesyłania ich do urzędu skarbowego. Wszystkie księgi i ewidencje podatkowe trzeba będzie przesyłać w formie ustrukturyzowanej. Mówi się w tym przypadku o tzw. dochodowych JPK (jednolity plik kontrolny). Tym samym po wprowadzeniu JPK_VAT, faktur ustrukturyzowanych (które właśnie są wdrażane), a wcześniej także kas fiskalnych online, fiskus w sposób zautomatyzowany i na bieżąco uzyska pełną wiedzę o tym, co dzieje się u podatnika, co znacznie ułatwi mu prowadzenie kontroli i wychwytywanie wszelkich nieprawidłowości.

Obowiązek przesyłania dochodowych JPK podatnicy mieli mieć już od 1 stycznia 2023 r. Teraz fiskus postanowił jednak terminy wejścia w życie tego obowiązku odroczyć. 24 marca 2022 rząd udostępnił do konsultacji społecznych obszerny projekt zmian w przepisach Polskiego Ładu. Projekt ten został przez rząd przyjęty 22 kwietnia i trafił do Sejmu (pierwsze czytanie odbyło się 27 kwietnia; kolejne prace zaplanowano na posiedzenie 11-12 maja). W ramach wynikających z tej nowelizacji zmian zaproponowano zamianę daty wejścia w życie nowych obowiązków związanych z przekazywaniem do fiskusa ksiąg podatkowych.

Zdaniem Ministerstwa Finansów pozwoli to podatnikom lepiej przygotować się do elektronizacji ewidencji księgowych. Proponuje się stopniowe dojście do docelowego modelu w trzech etapach.
I tak – nowe obowiązki zaczną realizować:
– od 2024 roku podatnicy CIT, których przychody za poprzedni rok podatkowy przekroczą kwotę 50 mln euro;
– od 2025 roku – podatnicy CIT (inni niż wymienieni wcześniej) obowiązani przesyłać ewidencje JPK_VAT oraz podatnicy PIT obowiązani przesyłać ewidencje JPK_VAT;
– od 2026 roku – pozostali podatnicy PIT i CIT.

Odroczone przepisy przewidują, że podatnicy, którzy prowadzą działalność gospodarczą będą obowiązani do prowadzenia przy użyciu programów komputerowych: ksiąg rachunkowych, podatkowej księgi przychodów i rozchodów, a także ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (księgi podatkowe). Będą mieli także obowiązek przesyłania ich w formie ustrukturyzowanej do urzędu skarbowego. Takie same obowiązki mają dotyczyć także podatników ryczałtu.

W konsekwencji co miesiąc – w terminie do 20. dnia następnego miesiąca, będą przesyłane księgi w przypadku, gdy na podstawie ksiąg i ewidencji jest ustalany dochód, od którego są wpłacane miesięczne zaliczki. Kwartalnie zaś – w terminie do 20. dnia miesiąca następującego bezpośrednio po upływie kwartału, będą przesyłane księgi w przypadku, gdy na podstawie ksiąg i ewidencji jest ustalany dochód, od którego są wpłacane kwartalne zaliczki.

Po zakończeniu roku księgi będą przesyłane raz jeszcze, tym razem w terminie do upływu terminu dla złożenia zeznania za rok podatkowy. Dla podatników PIT jest to ostatni dzień kwietnia, dla podatników CIT, dla których rok podatkowy jest taki sam jak kalendarzowy – to ostatni dzień marca (o ile terminy te nie ulegną przesunięciu, tak jak miało to miejsce w 2021 r. i ma miejsce w tym roku).

Przypomnijmy, że według obecnie obowiązujących przepisów przedsiębiorcy są zobligowani do comiesięcznego składania pliku JPK_V7 (lub kwartalnie KPK_V7K) pod warunkiem, że są czynnymi podatnikami VAT. Pozostałe struktury, takie jak: JPK_FA (faktury VAT); JPK_FA_RR (faktury VAT rolnika ryczałtowego); JPK_MAG (magazyn); JPK_WB (wyciąg bankowy); JPK_KR (księgi rachunkowe); JPK_PKPIR (podatkowa księga przychodów i rozchodów); JPK_EWP (ewidencja przychodów) podatnicy składają jedynie na żądanie organów skarbowych.

Co istotne – organy skarbowe mogą żądać przesłania wyżej wskazanych struktur JPK w przypadku: czynności sprawdzających, postępowania podatkowego, kontroli podatkowej i kontroli celno-skarbowej.

Na podstawie nowych przepisów obowiązek comiesięcznego lub cokwartalnego składania plików JPK (w zależności od częstotliwości rozliczeń z tytułu podatku dochodowego) obejmie kolejne struktury, czyli: JPK_PKPIR, JPK_EWP, JPK_KR (podatnik będzie wysyłał jedną ze struktur w zależności od rodzaju prowadzonej ewidencji podatkowej) oraz JPK w zakresie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Wszystko to sprawia, że podatnik ma coraz więcej obowiązków związanych z rozliczeniem się z fiskusem. Nie należy się zatem łudzić, że przesunięcie terminu jest jakimkolwiek ukłonem fiskusa w stronę podatników. Na przesunięcie terminów wpłynęły najprawdopodobniej trudności, jakie ma resort finansów z równoczesnym wdrażaniem licznych nowych rozwiązań systemowych służących automatyzacji rozliczeń i – przede wszystkim – z wykorzystywaniem płynących z nich danych w trakcie bieżącej kontroli podatników.

Marek Kutarba
Marek Kutarba
Prawnik i publicysta, ekspert w zakresie prawa podatkowego i finansów. Karierę zawodową rozpoczął od pracy w Izbie Skarbowej we Wrocławiu. Później związany z licznymi tytułami prasowymi, w tym największymi polskimi dziennikami gospodarczymi, w których pełnił funkcje redakcyjne i publikował na tematy podatkowe i gospodarcze. Autor książek i praktycznych poradników z zakresu prawa podatkowego. Obecnie właściciel firmy doradczej specjalizującej się w zarządzaniu finansowym i restrukturyzacji kosztów oraz kontent marketingu i litigation PR.

INNE Z TEJ KATEGORII

Polacy są gotowi płacić wyższe podatki dla klimatu?

Większość Polaków zgodziłaby się płacić wyższe podatki dochodowe, aby pomóc gospodarstwom domowym o niższych dochodach w poradzeniu sobie z kosztami zielonej transformacji.
2 MIN CZYTANIA

Polacy myślą, że nie płacą podatków!

Zdecydowana większość Polaków jest przekonanych, że nie płaci VAT i akcyzy, mimo że daniny te są uwzględnione w naszych codziennych zakupach.
2 MIN CZYTANIA

Konfederacja przeciwko podniesieniu stawki VAT na żywność

Konfederacja wnosi o przedłużenie zerowej stawki VAT na żywność o kolejne pół roku poprzez rozporządzenie, a nie ustawę, jak proponuje partia rządząca.
< 1 MIN CZYTANIA

INNE TEGO AUTORA

Podróże prezesa są kosztem spółki

Wydatki na podróże służbowe prezesa zarządu, w tym koszty przemieszczania się między miejscem pracy w Polsce a miejscem zamieszkania za granicą, mogą być zaliczone do kosztów podatkowych spółki – wynika z interpretacji indywidualnej wydanej przez Krajową Informację Podatkową w sierpniu br.
3 MIN CZYTANIA

Można już przeprowadzać inwentaryzację

W ramach przygotowania do sporządzenia sprawozdania za rok 2023, jednostki, których rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, już od 1 października mogą przeprowadzać inwentaryzację niektórych składników majątkowych.
3 MIN CZYTANIA

Trudno będzie zwolnić pracownika przed końcem sporu

Od końca września weszły zamiany, które zobowiązują do dalszego zatrudnienia pracownika w trakcie trwania sporu z pracodawcą. Nowe regulacje wprowadzano przy okazji nowelizacji dotyczącej emerytur pomostowych, stąd nie wszyscy pracodawcy mogli się o nich w łatwy sposób dowiedzieć.
3 MIN CZYTANIA