Od dziś można już składać wnioski o dofinansowanie w ramach konkursu „Wdrażanie innowacji przez MŚP” prowadzonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Program dotyczy, co prawda, tylko Polski Wschodniej, ale PARP posiada też i inne środki na animowanie przedsiębiorczości opartej na innowacjach.

Gerd Altmann/Pixabay

W pierwszym z programów firma może zdobyć pieniądze na implementację innowacyjnych produktów lub procesów technologicznych. Oferta skierowana jest do mikro, małych i średnich firm działających na terenie wschodniej Polski. Mogą one uzyskać nawet do 20 mln zł finansując tym nie tylko nowoczesne rozwiązania, ale także te związane z ograniczaniem epidemii COVID-19. Pieniądze pochodzą ze środków UE i służą rozwijaniu produktów, usług lub procesów nawet w zdecydowanie mniejszych firmach.

Są jednak specyficzne uwarunkowania starania się o pomoc. Wymagana jest przynależność firmy do tzw. ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego. Pod takim „ponadregionalnym powiązaniem kooperacyjnym” rozumie się pięć przedsiębiorstw współpracujących ze sobą w pokrewnych branżach, ale pochodzących z co najmniej dwóch różnych województw.

Pomoc obejmuje obecnie makroregion Polska Wschodnia w skład którego – dla przypomnienia – wchodzą województwa: lubelskie, podlaskie, podkarpackie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie. Firma biorąca udział w konkursie powinna należeć do ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego przynajmniej od sześciu miesięcy. Samo powiązanie musi zaś funkcjonować od co najmniej roku. Firma musi też wykazać minimum 600 tys. zł przychodów w jednym roku obrotowym – w okresie trzech lat poprzedzających złożenie wniosku.

Przedsiębiorca może przeznaczyć otrzymane środki na inwestycje polegające na nabyciu albo wytworzeniu środków stałych, na zakup nieruchomości, robót i materiałów budowlanych czy wartości niematerialnych i prawnych, a także na zakup usług doradczych. Co istotne, pomoc może służyć także w dostosowaniu procesów zachodzących w przedsiębiorstwie do funkcjonowania w sytuacji pandemii.

Wsparcie można otrzymać w wysokości do 85 proc. w przypadku usług doradczych związanych z innowacją oraz do 70 proc. w przypadku samej inwestycji.

Bony na innowacje dla MŚP

„Bony na innowacje dla MŚP” to jeszcze inny konkurs PARP służący animowaniu rozwoju innowacyjnych rozwiązań w firmach. Konkurs ogólny, w którym może wystartować każda firma, składa się z dwóch etapów (I – etap usługowy i II – etap inwestycyjny).

Konkurs realizowany jest w ramach rządowego programu Dostępność Plus. O wsparcie mogą występować także mikro, małe i średnie firmy. W pierwszym etapie konkursu firma może ubiegać się o dofinansowanie usług jednostek naukowych na opracowanie innowacyjnego produktu lub procesu. W drugim już o środki na inwestycję i wdrożenie opracowanych wcześniej rozwiązań.

Konkursy z obszaru Dostępność Plus uwzględniają obligatoryjnie potrzeby osób z ograniczeniami funkcjonalnymi – fizycznymi lub poznawczymi. Intencją jest stworzenie takich rozwiązań przez firmy, które pomogą znosić bariery dla osób z niepełnoprawnościami – w przestrzeni fizycznej, rzeczywistości cyfrowej, produktach oraz w oferowanych usługach.

Całkowity budżet programu „Bony na innowacje dla MŚP” na lata 2019-2020 wynosi 160 mln zł i wciąż są jeszcze dostępne środki do wykorzystania.

Poprzedni artykułPadną nie tylko eventy, drugiego lockdownu gospodarka nie wytrzyma
Następny artykułPrzekop Mierzei Wiślanej – sól w rosyjskim oku