1088 zgłoszonych inicjatyw o wartości ponad 679 mln złotych. Polscy przedsiębiorcy dzięki środkom unijnym od trzech lat usuwają bariery i zapewniają dostępność w aspekcie architektonicznym, cyfrowym i informacyjno-komunikacyjnym w domach, szpitalach, szkołach, urzędach czy w przestrzeni publicznej miast. Źródłami finansowania konkursów z komponentem „Dostępność Plus” są Fundusze Europejskie.

Trzy lata temu rząd przyjął program Dostępność Plus. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości od tego czasu realizuje konkursy na dofinansowania projektów, które uwzględniają potrzeby osób starszych oraz z ograniczeniami w mobilności czy percepcji.

– Tworzenie warunków do tego, aby osoby z niepełnosprawnościami mogły samodzielnie funkcjonować i uczestniczyć w życiu społecznym na równi z innymi to najważniejszy cel programu Dostępność Plus. Wciąż podejmujemy działania zwiększające dostępność przestrzeni publicznej, transportu, edukacji, zdrowia i wielu innych obszarów – mówi Małgorzata Jarosińska-Jedynak, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

W ramach konkursów, realizowanych z funduszy unijnych w PARP z komponentem Dostępność Plus, znajdują się: „Badania na rynek” (3.2.1 POIR), „Dostępność – szansą na rozwój” (oferta dla operatorów i oferta dla przedsiębiorców – 2.21 POWER), „Bony na innowacje dla MŚP” (etap usługowy i etap inwestycyjny – 2.3.2 POIR), „Design dla przedsiębiorców” (2.3.5 POIR).

– W trakcie trzech lat realizacji programu uruchomiliśmy w PARP wszystkie przewidziane w nim konkursy. Dostępność Plus to program długoletni, dlatego działania te są jeszcze na różnym etapie realizacji. Część została już rozstrzygnięta i możemy obserwować wdrożone rozwiązania, część jest wciąż sprawdzana i oceniana, a ich realizacja odbędzie się w najbliższej przyszłości – wyjaśnia Mikołaj Różycki, zastępca prezesa PARP.

Dotychczas liczba złożonych wniosków w ramach konkursów z komponentem Dostępność Plus wyniosła 1088, a ich wartość osiągnęła ponad 679 mln zł. Najwięcej wniosków wpłynęło w konkursie „Design dla przedsiębiorców” – w obu naborach, realizowanych w 2019 i 2020 r. – łącznie przesłano 961 projektów na kwotę ponad 513 mln zł.

Wśród wprowadzonych w życie rozwiązań są między innymi poniższe projekty wzornicze. Elektroniczny System Flag (ESF) dla osób głuchoniemych korzystających z torów kartingowych. Charakteryzuje się wykorzystaniem elementów świetlnych typu kolorowe lampy LED informujących osoby głuchonieme o zagrożeniach, które mogą wydarzyć się na torze w podczas prowadzenia pojazdu.

Kolejny z nich to fotel dedykowany osobom starszym, starzejącym się i osłabionym chorobami. Wyposażony w dyskretny element pozwalający na odstawienie kul w pozycji pionowej. Oba projekty realizowane są w ramach konkursu „Design dla przedsiębiorców” finansowany w ramach Programu Inteligentny Rozwój.

Wdrożenia, które zostały zrealizowane, mają przede wszystkim pomagać w codziennym funkcjonowaniu użytkowników. Projekt „Stworzenie projektu wzorniczego linii mebli” uwzględnia potrzeby osób niepełnosprawnych ruchowo (w szczególności dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich) i niedowidzących. Jednym z ciekawszych rozwiązań będą windy do szafek, które dzięki sterowaniu elektrycznemu, zapewniają wygodne opuszczanie szafek do wysokości użytkownika.

Z kolei firma „STANPAUL” opracowała linię umywalek, których design szczególnie dostosowany jest do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, zarówno dorosłych, jak i dzieci. Środki finansowe, dzięki którym realizowane są projekty pochodzą z konkursu „Bony na innowacje dla MŚP”, z Programu Inteligentny Rozwój.

Poprzedni artykułWedług OECD Polska ma największą szansę na szybki powrót liczby miejsc pracy do poziomu z 2019 roku
Następny artykułMŚP muszą być przygotowane na braki kadrowe