Wielkość przedsiębiorstw w gospodarce ma znaczenie dla jej innowacyjności. „Duże firmy są bardziej aktywne innowacyjnie od małych i średnich przedsiębiorstw. Jednocześnie większa część dużych firm współpracuje w zakresie aktywności innowacyjnej z innymi przedsiębiorstwami” – wskazują eksperci Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Analitycy zaznaczyli, że jednym ze wskaźników innowacyjności są wydatki na badania i rozwój. Przypomnieli badania przeprowadzone przez PIE jesienią 2021 r. , w których zapytano firmy m.in. o planowane wydatki na B+R w 2022 r. „Podobnie jak w przypadku aktywności innowacyjnej, działania takie realizowały w największym stopniu duże firmy, a w najmniejszym – firmy mikro” – wskazano. Dane deklaratywne znajdują odzwierciedlenie w danych liczbowych. Eksperci powołali się na wyliczenia GUS z 2020 r., z których wynika, że nakłady wewnętrzne na B+R w dużych przedsiębiorstwach wyniosły 13,6 mld zł, wobec 3,9 mld zł w średnich, 2,1 mld zł w małych oraz 0,7 mld zł w mikroprzedsiębiorstwach.

„Dane te potwierdzają, że od dużych firm w największym stopniu zależy postęp w rewolucji technologicznej” – zaznaczyli eksperci w najnowszym wydaniu „Tygodnika Gospodarczego PIE”. Zwrócili uwagę na tzw. pułapkę małej skali, która ma wpływ m.in. na ogólny poziom inwestycji, inwestycje w aktywa niematerialne, robotyzację: „zbyt duża koncentracja na mikroprzedsiębiorstwach czy MŚP może przełożyć się na niewykorzystanie szans rozwojowych w nadchodzących latach”.

Według danych opublikowanych przez GUS, przedsiębiorstwa (zatrudniające powyżej 250 osób) były w latach 2018–2020 bardziej aktywne innowacyjnie niż przedsiębiorstwa średnie (50–249 pracowników) i małe (10–49 pracowników). 72 proc. dużych przedsiębiorstw w przemyśle oraz 65 proc. w usługach było aktywnych innowacyjnie wobec odpowiednio 50 proc. i 45 proc. wśród przedsiębiorstw średnich oraz 30 proc. i 30 proc. wśród przedsiębiorstw małych.

„Podobne różnice widać w przypadku przedsiębiorstw aktywnych innowacyjnie, które w latach 2018–2020 współpracowały w zakresie działalności innowacyjnej” – zwrócił uwagę PIE. Wśród dużych przedsiębiorstw przemysłowych było to 51 proc., a wśród usługowych 41 proc. Z kolei w grupie firm średnich – odpowiednio 30 proc. i 25 proc., a małych 16 proc. i 18 proc.

PAP

Poprzedni artykułPKP Intercity obniży ceny biletów?
Następny artykuł„Biznesmeni dla młodych”, czyli jak zaszczepić w uczniach ducha przedsiębiorczości