Bang Gospodarstwa Krajowego będzie udzielał wsparcia dużym firmom.

fundusz pożyczkowy wsparcia płynności mśp - grafika wpisu
Pixabay

Ministerstwo Finansów chce, aby BKG mógł udzielać dużym firmom wsparcia w postaci poręczeń i gwarancji. Takie zmiany wynikają z projektu nowelizacji ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa.

Proponowane przez resort finansów przepisy zakładają, aby poręczenia i gwarancje BGK były udzielane w ramach funduszy utworzonych lub działających w BGK na podstawie odrębnych ustaw w celu uporządkowania istniejącego stanu prawnego w odniesieniu do działalności poręczeniowo-gwarancyjnej tego banku.

W przypadku dużych firm „oferta gwarancyjna ma być realizowana na ryzyko BGK, w formie gwarancji spłaty kredytów udzielanych na działalność bieżącą i inwestycyjną, jak również w formie gwarancji transakcji faktoringowych (faktoring odwrotny i faktoring z regresem)”. Resort zaznaczył, że „maksymalna kwota finansowania kredytu bądź limitu faktoringowego zostanie udzielona w oparciu o zapotrzebowanie rynku, z uwzględnieniem także dotychczasowych potrzeb wynikających z analizy portfela gwarancji dla dużych przedsiębiorstw, udzielanych dotychczas przez BGK w ramach Funduszu Gwarancji Płynnościowych i Funduszu Gwarancji Kryzysowych”.

Poza tym rozszerzona ma zostać oferta poręczeniowo-gwarancyjna BGK dla małych i średnich przedsiębiorstw o gwarancje transakcji faktoringowych i transakcji leasingowych oraz pożyczek leasingowych, które zostały opracowane i wdrożone w ramach wsparcia tej grupy firm w walce ze skutkami pandemii.

Istotnym zapisem projektowanych przepisów jest wymóg, aby beneficjent musiał ujawniać więcej informacji chronionych, a także poddawać się badaniom ewaluacyjnym.

PAP/IAR

Poprzedni artykułDziałania pseudoekologów prowadzą do podwyżek cen żywności [NASZ WYWIAD Z PIOTREM LISIECKIM]
Następny artykułCoraz więcej kradzieży w sklepach. Co jest przyczyną?