fbpx
czwartek, 11 lipca, 2024
Strona głównaPodatkiDużo wyższy ZUS i składka zdrowotna dla ryczałtowców

Dużo wyższy ZUS i składka zdrowotna dla ryczałtowców

Minimalne składki na ZUS płacone przez przedsiębiorców przekroczą w 2024 roku kwotę 19 tys. zł, czyli o ponad 2 tys. zł więcej niż w tym roku. Ryczałtowcy, poza wzrostem ZUS, muszą liczyć się także z zauważalnym wzrostem składki zdrowotnej.

Wysokość składek ZUS zależy od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w czwartym kwartale poprzedniego roku w gospodarce narodowej, którego kwota zostanie opublikowana w rozporządzeniu ministra rodziny i polityki społecznej późną jesienią, w oparciu o dane GUS. Nim to jednak nastąpi, spodziewana kwota tego wynagrodzenia podawana jest w założeniach do budżetu państwa na kolejny rok. W tym roku rząd we wstępnym projekcie budżetu zakładał, że będzie to około 7783 zł. Jednak w ostatecznie przyjętym projekcie ustawy budżetowej kwota ta została podniesiona do 7824 zł. Tym samym roczne obciążenie przedsiębiorcy tylko z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, przekroczy w 2024 roku 19 tys. zł.

Podstawę naliczania składek stanowi 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Oznacza to, że podstawą do wyliczenia składek ZUS w roku 2024 będzie kwota 4694,40 zł (7824 zł x 0,6). Obecnie jest to kwota 4161 zł, czyli o ponad 500 zł mniejsza od przyszłorocznej.

Stopa procentowa dla poszczególnych (pełnych) składek wynosi dla przedsiębiorców: składka emerytalna 19,52 proc. podstawy; składka rentowa 8 proc. podstawy; składka chorobowa (dobrowolne) 2,45 proc. podstawy; składka wypadkowa 1,67 proc. podstawy; składka na Fundusz Pracy 2,45 proc. podstawy.

To zaś oznacza, że miesięczne składki ZUS wyniosą w 2024 roku 1600,32 zł – wobec obecnych 1418,48 zł, a więc składki te będę wyższe o 181,84 zł (przypomnijmy, że na początku 2023 roku wzrosły o 207,20 zł).

Składki na ZUS (normalny) wyniosą zatem w przyszłym roku, bez składki zdrowotnej, w oparciu o projekt budżetu:
  składka emerytalna 19,52 proc. podstawy – 916,35 zł
  składka rentowa 8 proc. podstawy – 375,55 zł
  składka chorobowa (dobrowolne) 2,45 proc. podstawy – 115,01 zł
  składka wypadkowa 1,67 proc. podstawy – 78,40 zł
  składka na Fundusz Pracy 2,45 proc. podstawy – 115,01 zł

Warto zauważyć, że licząc od roku 2021 skumulowany wzrost składek (w 2024 roku) to już ponad 6200 zł rocznie. Składki te wynosiły bowiem:
  w 2021 roku: składka miesięczna 1075,68 zł i 12 908,16 zł rocznie;
  w 2022 roku: składka miesięczna 1211,28 zł (wzrost o 135,60 zł) i 14 535,36 zł rocznie (wzrost roczny o 1627,20 zł);
  w 2023 roku: składka miesięczna 1418,48 zł (wzrost o 207,20 zł) i 17 021,76 zł rocznie (wzrost roczny o 2486,40 zł);
  w 2024 roku mają zaś wynosić 1600,32 zł miesięcznie i 19 203,84 zł rocznie.

A do kosztów tych trzeba doliczyć jeszcze wydatki na opłacenie składki zdrowotnej, którą większość podatników opłaca od rzeczywistych dochodów.

Nieco inaczej kwestia składki zdrowotnej wygląda tylko w przypadku przedsiębiorców. W ich przypadku podstawa wymiaru tej składki powiązana jest, tak jak składki ZUS, z przeciętnym wynagrodzeniem. W konsekwencji już dziś ryczałtowcy mogą szacować, o ile wzrosną ich składki zdrowotne w przyszłym roku.

Podstawę wyliczenia składek ZUS przedsiębiorców opodatkowanych ryczałtem stanowi odpowiedni procent prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w czwartym kwartale poprzedniego roku (to ta sama wartość, która ma wpływ na wysokość składek ZUS przedsiębiorców). Dla roku 2023 podstawa wynosiła 6965,94 zł. Teraz ma to być 7824 zł. Oznacza to spory wzrost składek zdrowotnych.

Od 1 stycznia 2022 roku, czyli momentu w którym weszły wżycie przepisy Polskiego Ładu, przedsiębiorcy opłacają składkę zdrowotną na nowych zasadach. Składka ta dla osób opodatkowanych ryczałtem jest zryczałtowana i przyjmuje jedną z trzech wartości uzależnionych od progu przychodowego, w którym znajduje się przedsiębiorca. I tak dla przedsiębiorców, których:
–  przychody nie przekraczają 60 tys. zł rocznie, składka zdrowotna wynosi 9 proc. liczone od kwoty 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia,
–  przychody mieszczą się w przedziale pomiędzy 60 tys. a 300 tys. zł rocznie, składka zdrowotna wynosi 9 proc. liczone od kwoty 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia,
–  przychody przekraczają 300 tys. zł rocznie, składka zdrowotna wynosi 9 proc. liczone od kwoty 180 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

To zaś oznacza następujące składki w poszczególnych progach przychodowych:
przychody nie przekraczają 60 tys. zł rocznie:
  podstawa wyliczenia składki – 4694,40 zł
  składka miesięczna – 422,50
  składka rocznie – 5069,95 zł
przychody mieszczą się w przedziale pomiędzy 60 tys. a 300 tys. zł rocznie:
  podstawa wyliczenia składki – 7824 zł
  składka miesięczna – 704,16 zł
  składka rocznie – 8449,92 zł
przychody przekraczają 300 tys. zł rocznie:
  podstawa wyliczenia składki – 14 083,20 zł
  składka miesięczna – 1267,49 zł
  składka rocznie – 15 209,86 zł

Marek Kutarba
Marek Kutarba
Prawnik i publicysta, ekspert w zakresie prawa podatkowego i finansów. Karierę zawodową rozpoczął od pracy w Izbie Skarbowej we Wrocławiu. Później związany z licznymi tytułami prasowymi, w tym największymi polskimi dziennikami gospodarczymi, w których pełnił funkcje redakcyjne i publikował na tematy podatkowe i gospodarcze. Autor książek i praktycznych poradników z zakresu prawa podatkowego. Obecnie właściciel firmy doradczej specjalizującej się w zarządzaniu finansowym i restrukturyzacji kosztów oraz kontent marketingu i litigation PR.

INNE Z TEJ KATEGORII

W tym roku Dzień Wolności Podatkowej przypada jeszcze później niż w roku ubiegłym!

Już po raz trzydziesty pierwszy Centrum im. Adama Smitha oblicza Dzień Wolności Podatkowej. W tym roku przypada on w piątek 28 czerwca, dopiero w 180 dzień roku! Na opłacenie wszystkich danin, czyli podatków, niezależnie od tego, jak się nazywają, w tym opłat i składek, które są przymusowe, pracujemy 179 (sto siedemdziesiąt dziewięć) z 366 dni, czyli o 8 dni dłużej niż w roku 2023.
5 MIN CZYTANIA

Szykują nam nowy podatek. Efektem będą drastyczne podwyżki cen gazu, węgla i paliwa

Jak informuje „Rzeczpospolita”, węgiel będzie droższy nawet o połowę, a olej napędowy o ponad 50 gr na litrze. Taki będzie efekt wprowadzenia przez rząd nowego podatku wynikającego z unijnej dyrektywy o systemie handlu emisjami gazów cieplarnianych. Jej uchwalenie ma nastąpić do końca 2024 r.
2 MIN CZYTANIA

Apel rzecznika MŚP do premiera w sprawie składki zdrowotnej

Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, zwrócił się do premiera Donalda Tuska z listem dotyczącym dwóch szczególnie ważnych dla przedsiębiorców zapowiedzi rządu.
2 MIN CZYTANIA

INNE TEGO AUTORA

Podatek liniowy już nie tak popularny

W ciągu zaledwie roku, w wyniku zmian wprowadzonych Polskim Ładem, liczba podatników liniowego PIT zmalała o więcej niż jedną trzecią, a zapłacony przez nich podatek o jedną piątą. Równocześnie wzrosła tzw. efektywna stawka opodatkowania.
4 MIN CZYTANIA

Wydatki na wdrożenie KSeF można odliczyć podwójnie

Koszty związane z implementacją oprogramowania koniecznego do komunikacji z Krajowym Systemem e-Faktur mogą spełniać kryteria prac badawczo-rozwojowych (B+R), co umożliwia odliczenie kosztów kwalifikowanych w ramach ulgi na badania i rozwój. Taki wniosek wynika z interpretacji podatkowej wydanej przez Dyrektora KIS w styczniu 2024 r.
4 MIN CZYTANIA

Niepełny miesiąc pracy nie wpływa na potrącenia komornicze

Praca przez część miesiąca nie wpływa na kwotę wolną od potrąceń komorniczych. Jeśli pracownik jest zatrudniony na pełnym etacie, ale nie przepracował pełnego miesiąca (np. z powodu ustania stosunku pracy w trakcie miesiąca), obowiązujące przepisy nie pozwalają na zmniejszenie kwoty wolnej od potrąceń w ramach egzekucji komorniczej.
3 MIN CZYTANIA