Od 2004 roku, kiedy to Polska została włączona do Unii Europejskiej, odnotowano kilkukrotny wzrost eksportu produktów rolno-spożywczych. W 2004 r. Polska sprzedała za granicę żywność za 5,2 mld euro, natomiast w 2018 r. wartość polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych wyniosła 29,7 mld euro.

– W momencie akcesji powszechne były obawy, że Polska stanie się rynkiem zbytu dla zagranicznych produktów. Tymczasem zaczynamy być liczącym się graczem na globalnym rynku żywności. Nadal nie wykorzystujemy jednak w pełni potencjału polskiego rolnictwa – powiedział dziennikarzom Ardanowski.

Według ministra Ardanowskiego w tej chwili kluczową dla Polski i innych krajów naszej części Europy jest kwestiia wyrównania poziomu unijnego wsparcia dla rolnictwa.

– Poziom wsparcia powinien być jednakowy – powiedział minister.

JS/GPCodziennie.pl

Poprzedni artykułUSA przeciwko budowie sieci 5G w Wielkiej Brytanii przez Huawei
Następny artykuł746 komunistycznych sędziów w polskich sądach!