Czym jest ESG? Dla niewtajemniczonych – skrót pochodzi od słów: „Environmental”, „Social” i „Corporate Governance”, co oznacza środowisko naturalne, społeczeństwo i ład korporacyjny. Chodzi o te trzy, coraz bardziej istotne przestrzenie w działalności firmy, na które zwracają uwagę przedsiębiorcy, gdy zależy im na dobrych kontaktach z klientami. ESG jest szczególnie ważne dla firm chcących prowadzić działalność zgodną z polityką zrównoważonego rozwoju, odgrywa coraz większą rolę także przy podejmowaniu decyzji biznesowych.

Fot. MALWA/Forum Polskiej Gospodarki

O tym, czym w swojej istocie jest ESG, jakie cechy charakteryzują podejście w firmach działających zgodne z zasadami ESG i czy uwzględniają one w swojej strategii oraz działaniu operacyjnym obszary określane przez „środowisko naturalne”, „społeczeństwo” i „ład korporacyjny”, rozmawiali uczestnicy debaty zorganizowanej podczas Forum Inwestycji. Było to kolejne już spotkanie w ramach cyklu „Gospodarka – Inwestycje – Innowacje. Wyzwania dla Polski na najbliższą dekadę”.

W dyskusji wzięli udział:

  • Alicja Tatarczuk – Public Affairs & CSR Manager, Huawei Polska
  • Juliusz Bolek – przewodniczący Rady Dyrektorów Instytutu Biznesu
  • Kamil Rybikowski – dyrektor gabinetu w Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców
  • Robert Kamiński – prezes firmy Dime2Door
  • oraz jako moderator Damian Kuraś – dyrektor Instytutu ESG

Firmy umacniają lokalne społeczności

Kierowanie się w działalności firmy zasadami ESG nawiązuje do CSR, czyli do działania zgodnego z zasadami społecznej odpowiedzialności, jest jego rozwinięciem. Swoją szeroką wiedzą ekspercką w tym obszarze podzieliła się z uczestnikami panelu Alicja Tatarczuk, Public Affairs & CSR Manager w Huawei Polska. Przedstawicielka korporacji opowiedziała, w jaki sposób międzynarodowe firmy inwestują w działania związane z ESG i jak wyznaczają trendy w tej dziedzinie. Korporacja globalna, w której pracuje, przykłada do ESG szczególnie dużą wagę. Za przykład może posłużyć sposób inwestowania w krajach afrykańskich, gdzie inwestycje w innowacyjne technologie z dziedziny telekomunikacji oraz energetyki cyfryzują całe miejscowości i zapewniają im pełne zasilanie w energię. Jest to istotne dla przyspieszenia rozwoju lokalnych społeczności, dla animowania przedsiębiorczości oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Fot. MALWA/Forum Polskiej Gospodarki

– Dobrze by było i chyba tak już nawet się dzieje, że globalne korporacje nie tylko tworzą kulturę ESG w obrębie swoich organizacji, ale zaczynają wypracowywać dodatkowe wartości społeczne, działając w porozumieniu ze sobą, na przykład na rzecz ochrony środowiska naturalnego – powiedział Juliusz Bolek, szefujący Instytutowi Biznesu.

W opinii Kamila Rybikowskego z Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców kierowanie się zasadami ESG jest szczególnie ważne w mniejszych społecznościach. – Mali i średni przedsiębiorcy często angażują się w naturalny sposób w obszarach ESG. Nie trzeba im stawiać żadnych wymagań regulacyjnych w zakresie społecznej odpowiedzialności. Wiedzą lub szybko zyskują świadomość, że jest to ważne – powiedział.

Tego oczekują konsumenci 

Dlaczego tak się dzieje, że ESG jest coraz bardziej popularne pośród wielu przedsiębiorców? Nie tylko globalnie działające korporacje, ale i mniejsze firmy w coraz większym stopniu chcą uwzględniać w swoim działaniu także kryteria społeczne. Dodatkową motywacją przy podejmowaniu działań społecznie odpowiedzialnych jest samo oczekiwanie klientów firm:

– To sami konsumenci oczekują od przedsiębiorstw zaangażowania w sprawy społeczne, na przykład w postaci wspierania leczenia, zakupu sprzętu diagnostycznego, czy włączania się w programy prozdrowotne – powiedziała Alicja Tatarczuk z Huawei Polska. Korporacja niedawno wsparła prowadzenie konsultacji on-line wśród dzieci i młodzieży z depresjami, we wspólnej akcji z Fundacją Twarze Depresji.

– Firmy i korporacje, które angażują się w obszarze ESG, budują w ten sposób swój dobry wizerunek jako firm społecznie użytecznych i działających według zasad zrównoważonego rozwoju – uważa Robert Kamiński z firmy Dime2Door.

Na rzecz budowania różnorodności

Zdaniem Kamila Rybikowskiego cele marketingowe firmy mogą z powodzeniem przenikać się z celami społecznie użytecznymi, zaś w opinii Juliusza Bolka z Instytutu Biznesu można już nawet obserwować walkę konkurencyjną firm w obszarze zachowań społecznie użytecznych.

Fot. MALWA/Forum Polskiej Gospodarki

Ważnym aspektem aktywności w obszarze ESG jest sprzyjanie zasadzie budowania różnorodności, zarówno wewnątrz samych firm, jak i na zewnątrz, na przykład na rynku pracy.

– Różnorodność przekłada się na produktywność, kreatywność i innowacyjność. Ścierające się poglądy, dyskusje i patrzenie na świat z różnej perspektywy ułatwiają tworzenie innowacyjnych rozwiązań, a tym samym przewagi konkurencyjnej. Potwierdzają to wyniki badań i widzimy to także w naszej codziennej pracy – powiedziała Alicja Tatarczuk.

Firma, którą tworzą pracownicy zróżnicowani pod względem wieku, pochodzenia, płci i doświadczenia często generuje lepsze pomysły biznesowe niż ta, w której tego nie ma. Różnorodność wzmacnia tylko efekty działań firmy. Jak się okazuje, Huawei robi bardzo wiele nie tylko w sferze prospołecznych zachowań, ale także na rzecz poszanowania i wzmacniania różnorodności, wspierając ogólnopolską akcję „Dziewczyny na politechniki”. Zdaniem Alicji Tatarczuk firmy powinny stanowić samoregulacje na rzecz poszanowania różnorodności, przygotowując też kobiety do obejmowania najwyższych funkcji menadżerskich.

Relacjonował Robert Azembski

Poprzedni artykułDo kogo trafi dodatek energetyczny?
Następny artykułInwestycje w nowe technologie szansą na rozwój całej polskiej gospodarki