Czym jest ESG? Dla niewtajemniczonych – skrót pochodzi od słów: „Environmental”, „Social” i „Corporate Governance”, co oznacza środowisko naturalne, społeczeństwo i ład korporacyjny. Chodzi o te trzy, coraz bardziej istotne przestrzenie w działalności firmy, na które zwracają uwagę przedsiębiorcy, gdy zależy im na dobrych kontaktach z klientami. ESG jest szczególnie ważne dla firm chcących prowadzić działalność zgodną z polityką zrównoważonego rozwoju, odgrywa coraz większą rolę także przy podejmowaniu decyzji biznesowych.

Fot. MALWA/Forum Polskiej Gospodarki

O tym, czym w swojej istocie jest ESG, jakie cechy charakteryzują podejście w firmach działających zgodne z zasadami ESG i czy uwzględniają one w swojej strategii oraz działaniu operacyjnym obszary określane przez „środowisko naturalne”, „społeczeństwo” i „ład korporacyjny”, rozmawiali uczestnicy debaty zorganizowanej podczas Forum Inwestycji. Było to kolejne już spotkanie w ramach cyklu „Gospodarka – Inwestycje – Innowacje. Wyzwania dla Polski na najbliższą dekadę”.

W dyskusji wzięli udział:

  • Alicja Tatarczuk – Public Affairs & CSR Manager, Huawei Polska
  • Juliusz Bolek – przewodniczący Rady Dyrektorów Instytutu Biznesu
  • Kamil Rybikowski – dyrektor gabinetu w Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców
  • Robert Kamiński – prezes firmy Dime2Door
  • oraz jako moderator Damian Kuraś – dyrektor Instytutu ESG

Firmy umacniają lokalne społeczności

Kierowanie się w działalności firmy zasadami ESG nawiązuje do CSR, czyli do działania zgodnego z zasadami społecznej odpowiedzialności, jest jego rozwinięciem. Swoją szeroką wiedzą ekspercką w tym obszarze podzieliła się z uczestnikami panelu Alicja Tatarczuk, Public Affairs & CSR Manager w Huawei Polska. Przedstawicielka korporacji opowiedziała, w jaki sposób międzynarodowe firmy inwestują w działania związane z ESG i jak wyznaczają trendy w tej dziedzinie. Korporacja globalna, w której pracuje, przykłada do ESG szczególnie dużą wagę. Za przykład może posłużyć sposób inwestowania w krajach afrykańskich, gdzie inwestycje w innowacyjne technologie z dziedziny telekomunikacji oraz energetyki cyfryzują całe miejscowości i zapewniają im pełne zasilanie w energię. Jest to istotne dla przyspieszenia rozwoju lokalnych społeczności, dla animowania przedsiębiorczości oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Fot. MALWA/Forum Polskiej Gospodarki

– Dobrze by było i chyba tak już nawet się dzieje, że globalne korporacje nie tylko tworzą kulturę ESG w obrębie swoich organizacji, ale zaczynają wypracowywać dodatkowe wartości społeczne, działając w porozumieniu ze sobą, na przykład na rzecz ochrony środowiska naturalnego – powiedział Juliusz Bolek, szefujący Instytutowi Biznesu.

W opinii Kamila Rybikowskego z Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców kierowanie się zasadami ESG jest szczególnie ważne w mniejszych społecznościach. – Mali i średni przedsiębiorcy często angażują się w naturalny sposób w obszarach ESG. Nie trzeba im stawiać żadnych wymagań regulacyjnych w zakresie społecznej odpowiedzialności. Wiedzą lub szybko zyskują świadomość, że jest to ważne – powiedział.

Tego oczekują konsumenci 

Dlaczego tak się dzieje, że ESG jest coraz bardziej popularne pośród wielu przedsiębiorców? Nie tylko globalnie działające korporacje, ale i mniejsze firmy w coraz większym stopniu chcą uwzględniać w swoim działaniu także kryteria społeczne. Dodatkową motywacją przy podejmowaniu działań społecznie odpowiedzialnych jest samo oczekiwanie klientów firm:

– To sami konsumenci oczekują od przedsiębiorstw zaangażowania w sprawy społeczne, na przykład w postaci wspierania leczenia, zakupu sprzętu diagnostycznego, czy włączania się w programy prozdrowotne – powiedziała Alicja Tatarczuk z Huawei Polska. Korporacja niedawno wsparła prowadzenie konsultacji on-line wśród dzieci i młodzieży z depresjami, we wspólnej akcji z Fundacją Twarze Depresji.

– Firmy i korporacje, które angażują się w obszarze ESG, budują w ten sposób swój dobry wizerunek jako firm społecznie użytecznych i działających według zasad zrównoważonego rozwoju – uważa Robert Kamiński z firmy Dime2Door.

Na rzecz budowania różnorodności

Zdaniem Kamila Rybikowskiego cele marketingowe firmy mogą z powodzeniem przenikać się z celami społecznie użytecznymi, zaś w opinii Juliusza Bolka z Instytutu Biznesu można już nawet obserwować walkę konkurencyjną firm w obszarze zachowań społecznie użytecznych.

Fot. MALWA/Forum Polskiej Gospodarki

Ważnym aspektem aktywności w obszarze ESG jest sprzyjanie zasadzie budowania różnorodności, zarówno wewnątrz samych firm, jak i na zewnątrz, na przykład na rynku pracy.

– Różnorodność przekłada się na produktywność, kreatywność i innowacyjność. Ścierające się poglądy, dyskusje i patrzenie na świat z różnej perspektywy ułatwiają tworzenie innowacyjnych rozwiązań, a tym samym przewagi konkurencyjnej. Potwierdzają to wyniki badań i widzimy to także w naszej codziennej pracy – powiedziała Alicja Tatarczuk.

Firma, którą tworzą pracownicy zróżnicowani pod względem wieku, pochodzenia, płci i doświadczenia często generuje lepsze pomysły biznesowe niż ta, w której tego nie ma. Różnorodność wzmacnia tylko efekty działań firmy. Jak się okazuje, Huawei robi bardzo wiele nie tylko w sferze prospołecznych zachowań, ale także na rzecz poszanowania i wzmacniania różnorodności, wspierając ogólnopolską akcję „Dziewczyny na politechniki”. Zdaniem Alicji Tatarczuk firmy powinny stanowić samoregulacje na rzecz poszanowania różnorodności, przygotowując też kobiety do obejmowania najwyższych funkcji menadżerskich.

Relacjonował Robert Azembski