Brak jednolitej strategii działania przez 6 lat, nagminne, wieloletnie niekiedy opóźnienia w realizacji projektów modernizacyjnych i prac badawczych, niedotrzymywanie terminów dostaw uzbrojenia dla wojska, a tym samym płacenie wielomilionowych kar umownych wpłynęły na brak pełnego i terminowego zaspokajania bieżących potrzeb wojska przez Grupę Kapitałową Polska Grupa Zbrojeniowa – ocenia w raporcie Najwyższa Izba Kontroli.

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli PGZ SA nieskutecznie zarządzała Grupą Kapitałową, co utrwalało niezdolność kolejnych zarządów Grupy do wdrożenia strategii działania. Jej brak destrukcyjnie wpływał na tworzenie własnych strategii przez spółki zależne.

NIK przedstawiła cały szereg zarzutów do działalności kontrolowanej przez państwo PGZ: Strategia 2019-2022 była dokumentem niskiej jakości, Grupa Kapitałowa nie wdrożyła przygotowanej strategii informatyzacji na lata 2018-2021, a koncepcje organizacji sprzedaży eksportowej ciągle się zmieniały. Do tego w GK PGZ utrzymywało się zjawisko relatywnie częstych zmian prezesów zarządów spółek zależnych.

NIK zwraca też uwagę, że głównym problemem GK PZG jest niska innowacyjność spółek. Podaje, że w Grupie podejmowano próby biznesowego zaangażowania się w sektory nowoczesnych technologii (cztery przedsięwzięcia). Były to jednak próby nieudane. Co więcej, prace badawczo-rozwojowe, prowadzone głównie na rzecz Sił Zbrojnych RP nie generowały w znaczącej skali nowych możliwości eksportowych. Jednym z powodów była przewlekłość tych prac (nawet 10 lat i dłużej). Według MON na liście 36 prac B+R realizowanych przez spółki Grupy aż 23 projekty były opóźnione.

Poprzedni artykułMorawiecki: „Potrzebujemy kilku tygodni, żeby doszlifować uzgodnienia z Komisją Europejską w sprawie KPO”
Następny artykułKolejne niespodzianki Polskiego Ładu