Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła działalność Krajowego Instytutu Mediów we wszystkich zbadanych obszarach.

Pexels.com

W rezultacie kontroli Najwyższa Izba kontroli przedstawiła cały szereg zarzutów do funkcjonowania Krajowego Instytutu Mediów. To instytucja gospodarki budżetowej, którą w grudniu 2020 r. powołała Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Według założeń ma prowadzić pomiary konsumpcji radia, telewizji i internetu oraz obserwować zwyczaje i trendy w  obszarze korzystania z mediów.

Tymczasem kontrola NIK zarzuca KIM brak planów zatrudnienia i zmienną strukturę organizacyjną, co pozwalało zatrudnić dowolną osobę na dowolnie stworzone stanowisko. Jedna z nieprawidłowości dotyczyła zatrudnienia przez dyrektora KIM na stanowisku dyrektorskim osoby, która wbrew wymogom określonym w załączniku do Regulaminu wynagradzania KIM, nie posiadała wykształcenia wyższego magisterskiego. Co więcej, w ocenie NIK, dyrektor Instytutu świadomie ograniczył grupę potencjalnych zleceniobiorców i wykonawców usług na rzecz Instytutu do osób lub podmiotów sobie znanych.

Według NIK Instytut uzyskał od Ministerstwa Finansów w sposób nieuprawniony obligacje Skarbu Państwa o wartości blisko 60 mln zł – zawyżonej o ponad 11,2 mln zł w stosunku do wartości netto zadań, które miały być sfinansowane za środki z ich zbycia. W konsekwencji w przyszłości Skarb Państwa będzie musiał wydać nieadekwatnie wyższe, w stosunku do wartości zadania, środki publiczne na wykup tychże obligacji.

NIK informuje też, że KIM dokonał wyboru wykonawcy w trybie niekonkurencyjnym i podpisał umowę ze spółką Alternatywa Polska Sp. z o.o. na „Realizację badania ciągłego (tzw. Trackingu) dotyczącego konsumpcji mediów techniką wywiadu telefonicznego z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego i systemu do realizacji wywiadów telefonicznych (CATI)” o maksymalnej wartości 28,6 mln zł brutto, w okolicznościach faktycznych i prawnych, które nie uzasadniały zastosowanego trybu wyboru wykonawcy, przez co naruszono regulację ustawy Prawo zamówień publicznych. W związku z tym NIK skierowała do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa dotyczącego udzielenia 28 stycznia 2022 r. opisanego wyżej zamówienia publicznego.

Poprzedni artykułCzy idea wolnościowa ma rację bytu?
Następny artykułHumanista, który stworzył polski przemysł