Więcej informacji o festiwalu na stronie: http://europejskifestiwalschumana.com/