Ministerstwo Finansów chce zakończyć trudności interpretacyjne związane z rozliczaniem w kosztach uzyskania przychodów finansowania dłużnego. Dlatego najnowszy projekt nowelizacji ustawy o CIT i innych ustaw zawiera propozycje zmian w tym zakresie.

Fot. Pexels

Przedsiębiorcy, którzy korzystają z finansowania dłużnego mają prawo do zaliczania pewnych wydatków z tym związanych do kosztów uzyskania przychodów. Ustawodawca ogranicza jednak tę możliwość i w ustawie o CIT przewidziane są pewne limity ujmowania tego typu wydatków w kosztach.

Co podatnik, to inna interpretacja

Wspomniany limit ustawa odnosi do nadwyżki kosztów finansowania dłużnego ponad uzyskane z analogicznych tytułów przychody i wyznaczony uzyskanym za ten sam okres wskaźnikiem EBITDA. W 2017 r. w przepisach ustalono, że tzw. bezpieczną przystanią będzie kwota nadwyżki kosztów finansowania dłużnego nieprzekraczająca 3 000 000 zł. Limit ten miał na celu wyłączenie stosowania tych regulacji wobec podatników, u których uzyskana w trwającym 12 miesięcy roku podatkowym nadwyżka kosztów finansowania dłużnego kwoty tej nie przewyższa.

Okazało się jednak, że wprowadzony limit i jego stosowanie w praktyce jest różnie interpretowane przez podatników. Część z nich uznała, że przepisy pozawalają podwyższyć limit nadwyżki kosztów finansowania dłużnego, wynikający z uzyskanego wskaźnika EBITDA o kwotę 3 000 000 zł. Według tych podatników limit nadwyżki kosztów finansowania dłużnego, jaka w roku podatkowym może przez podatnika zostać zaliczona do kosztów, należy obliczać jako 30 proc. uzyskanego w roku podatkowym EBITDA + 3 000 000 zł. Niestety o inne wyliczenia chodziło Ministerstwu Finansów.

Niezbędne zmiany

Stąd decyzja, aby w 2021 r. znowelizować te regulacje. W przepisach doprecyzowano, że wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów podlegać będzie kwota nadwyżki kosztów finansowania dłużnego przewyższająca:
– kwotę 3 000 000 zł albo
– kwotę odpowiadającą 30 proc. uzyskanego przez podatnika EBITDA.

Wątpliwości interpretacyjne zostały więc wyeliminowane, ale przedsiębiorcy uznali nowelizację za uderzającą w ich interesy. Dlaczego? Według podatników, przy niekorzystnym dla nich interpretowaniu aktualnego brzmienia przepisów urzędnicy skarbowi mogliby oczekiwać wyłączenia przez podatnika z kosztów uzyskania przychodów mniejszej ze wskazanych wartości. Według resortu finansów nie taki cel miała mieć ta zmiana. Stąd ponowna propozycja zmian, która znalazła się w najnowszym projekcie noweli ustawy o CIT i innych ustaw.

Ministerstwo Finansów chce nadać nowe brzmienie art. 15 c ustawy o CIT, z którego ma jasno wynikać, że podatnicy będą zobowiązani wyłączyć z kosztów uzyskania przychodów koszty finansowania dłużnego w części, w jakiej nadwyżka kosztów finansowania dłużnego przekracza wyższą ze wskazanych kwot.

Projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i innych ustaw został opublikowany 30 czerwca. Obecnie znajduje się na etapie konsultacji wewnątrzresortowych.

Poprzedni artykułApel o wyłączenie produktów leczniczych spod sankcji
Następny artykułTo będzie ciężka zima. Unia Europejska solidarnie ogranicza zużycie gazu