Jeszcze do 24 marca br. przedsiębiorcy z Polski mogą ubiegać się o dotacje w ramach europejskiej inicjatywy Eureka. Preferencyjne pożyczki płynnościowe POIR mogą zaciągać także mikro, małe i średnie firmy z województwa śląskiego – właśnie ruszył nowy program. Przekazujemy syntetyczne informacje o obu formach finansowania.

Inicjatywa Eureka, w ramach programu Eurostars, obejmuje 47 państw (w tym europejskich). Celem jest animowanie współpracy międzynarodowej firm w obszarze badań i rozwoju. O wsparcie finansowe mogą ubiegać się konsorcja realizujące projekty B+R, a planowane przedsięwzięcie musi obejmować eksperymentalne prace rozwojowe i opcjonalnie – badania przemysłowe.

Odbiorcą dotacji może być co najmniej dwóch konsorcjantów pochodzących z dwóch różnych krajów, maksymalnie – pięciu.

Przy wsparciu dotacyjnym z Eureki liczą się przede wszystkim: innowacyjność, realna perspektywa na opracowanie i podjęcie produkcji nowego wyrobu, wdrożenie nowej technologii lub usługi oraz szansa na komercyjną sprzedaż rynkową rezultatów projektu.

Polskim koordynatorem projektu jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) – patrz też: https://crido.pl/blog-business/badania-i-rozwoj-w-konkursie-eurostars-2022/.

Maksymalne dofinansowanie przypadające na jednego polskiego członka konsorcjum nie może przekroczyć 500 tys. złotych, a jednego projektu – miliona złotych. Liderem takiego partnerstwa w ramach konsorcjum powinno być małe lub średnie przedsiębiorstwo, natomiast uczestnikami projektu mogą być m.in. duże firmy, uniwersytety i organizacje badawcze.

O dofinansowanie można ubiegać się jeszcze do 24 marca 2022 roku.

Pożyczki preferencyjne dla śląskich firm

Ruszył też nabór wniosków o pożyczki na preferencyjnych warunkach dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa śląskiego, które popadły w kłopoty z płynnością na skutek koronakryzysu. Pożyczki przeznaczone są m.in. na finansowanie wynagrodzeń pracowników, zakup towarów i usług czy spłatę zobowiązań oraz bieżących rat kredytów. Są wolne od odsetek, przedsiębiorcy będą spłacać tyko sam kapitał.
Łączna wartość finansowania udzielonego jednemu przedsiębiorcy nie może przekroczyć 15 mln złotych. Maksymalny okres spłaty wynosi do 72 miesiące, z możliwością uzyskania 6 miesięcy okresu karencji i do 4 miesięcy wakacji kredytowych – w dwóch pierwszych latach spłaty. Nie ma prowizji za udzielenie pożyczki ani innych opłat. Nie określono też wymogu wkładu własnego, a sama pożyczka może finansować 100 procent wydatków brutto pożyczkobiorcy.
Pożyczki płynnościowe POIR udzielane są w ramach projektu realizowanego przez BGK w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 – na podstawie umowy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej, przy udziale Funduszy Europejskich i w ramach inicjatywy REACT-EU.

Wnioski od przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie województwa śląskiego zaczęła przyjmować Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej (patrz także: https://arrsa.pl/pl/oferta/finansowanie/pozyczka-plynnosciowa-poir). ARR jest liderem konsorcjum, które na podstawie umowy operacyjnej z BGK realizuje zadanie wdrożenia i zarządzania instrumentami finansowymi. Łączna kwota, jaką dysponuje na pożyczki płynnościowe wynosi 40 mln złotych.

Poprzedni artykułFirma budująca Nord Stream 2 ogłosiła upadłość
Następny artykułCzy uchodźcy wpłyną na naszą gospodarkę?