Sejm rozpoczyna prace nad rządowym projektem ustawy o cudzoziemcach, który ma m.in. usprawnić zatrudnianie obcokrajowców.

Proponowane przepisy mają m.in. usprawnić postępowanie dotyczące udzielania cudzoziemcom zezwoleń na pobyt czasowy czy stosowanie procedury oświadczenia o powierzeniu pracy. Przedsiębiorcy reprezentowani przez Konfederację Lewiatan uważają to za krok we właściwym kierunku, choć wskazują, że proponowane zmiany są niewystarczające. Eksperci Lewiatana podkreślają, że w wyniku procesów demograficznych w Polsce kurczą się zasoby pracy i „istnieje pilna konieczność szerszego otwarcia się na pracowników z państw trzecich”, aby zapełnić stanowiska specjalistyczne, jak i te podstawowe, ale nawet kierownicze.

— Nowe przepisy nie rozwiążą wielu wad i słabości obecnych zasad legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców spoza UE. Niezależnie od potrzeby przyjęcia strategii migracyjnej na kolejne kilka lat, w projekcie ustawy powinny się znaleźć od dawna postulowane przez pracodawców rozwiązania, m.in. przyśpieszenie i elektronizacja procedur czy uwzględnienie szybszej ścieżki obsługi pracodawców — powiedziała Monika Fedorczuk, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Poza powyższym Konfederacja Lewiatan proponuje, aby rząd uprościł procedury w przypadku ponownego wystąpienia o decyzję na pobyt czasowy i pracę dla tego samego pracownika u tego samego pracodawcy, ale też rozwiązał problem obowiązku pobrania linii papilarnych od cudzoziemca starającego się o pobyt czasowy, jak i rozszerzył liczbę krajów, których obywatele mogliby korzystać z instytucji oświadczenia.

Poprzedni artykułAustralia chce być liderem technologii kwantowych na Indo-Pacyfiku
Następny artykułNowy pomysł na kontrole podatkowe